SAĞLIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN BİLİMİ İLERLETMEK

TMNG NEDİR?

Türk Medical Network Grup (TMNG), sağlık ile ilgili tüm alanlarda akademik birliktelik sağlamak üzere, mobingden uzak koşullarda, multidisipliner, çok merkezli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Hekimleri, hemşireleri, Mühendisleri ve girişimcilerin prototip, ürün ve yöntemlerini tartışarak, geliştirerek, araştırarak, ilerletmelerini hedeflemektedir.

En iyi fikirler kendi ifadeni ve tarzını yansıtır. Bu fikirlerin şekillendiği, havalandığı ve güçlü sohbetlerin ateşlediği yer ise senin gelişimine katkı sunar. 4000’den fazla akademik hekim yazarın ve milyonlarca okuyucunun anlayışlı ve dinamik düşünce bulmak için geldiği açık bir platformuz. Burada sağlığın sesini ve geleceğini hem hekimlere, hem hastalara hem de sağlıkla ilgili çalışmalar yapan tüm farklı alan uzmanlarına duyurmayı,  hem de keşfedilmemiş sesleri, herhangi bir konunun kalbine dalarak, yeni fikirleri yüzeye çıkarmayı, bu fikirleri yaymayı ve dünyayı daha iyi anlamayı arzuluyoruz.

 Dijital yayıncılık için yeni bir model oluşturarak, reklamın teşviklerine boyun eğmeden sağlık farkındalığını, hastalık ve sağlık terminolojisine bakış ve yaklaşımdaki nüansı, karmaşıklığı ve hayati hikaye anlatımını desteklemek için varız. Herkese açık ama sağlık öz ve özgünlüğü teşvik eden bir ortam. Son olarak; okuyucular ve yazarlar arasında kurulan daha derin bağlantıların keşfi ile akademik gelişimin büyümesini sağlayacağı yer burasıdır. Yüzlerce, binlerce hekim ve binlerce mühendis ile ortak çalışarak birlikte, önemli fikirler ve onlar hakkında düşünen insanlardan güç alan güvenilir ve canlı bir ekosistem inşa ediyoruz.

TMNG’NİN amaçları

• Sağlık alanında çalışanları ve multidisipliner bilim adamlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımının sağlanması ve gelişmelerin takip edilmesi
• Ülkemiz ve uluslararası camiada belirlenen kurallar ve şartlar dahilinde başarılı projelerin geliştirilmesi
• Sağlık, mühendislik, teknoloji ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren tüm öğrenci toplulukları, dernekler ve tüzel kişilerle bir araya gelerek eklemlenmek.
• TMNG olarak üzerinde durduğumuz diğer önemli konu ise gerek dahili ve temel bilim branşlarında gerekse cerrahi alanda girişimsel işlem prosedürlerini ve eğitimlerini geliştirerek ulusal temel ve klinik bilimler dahili cerrahi eğitim bilgi bankalarını oluşturmaktır.

• TABİPİM sadece yurtiçinde bulunan hekimlere hizmet verdiği gibi yurt dışında yaşayan hekimlere de hizmet vermeyi amaçlamıştır. Böylece hem ülkemiz içi ve ülkemiz dışındaki sağlık ekosistemini bir arada tutmayı amaçlar.
• Bilimsel anlamda çalışmak, bu konuda uzmanlaşmış Hekimlerimizin özlük haklarını korumak ve Sağlık Politikalarını belirlemek
• Akreditasyon sürecinde merkezlere destek olmak ve danışmanlık vermek
• Beraber çalıştığımız Endüstri kuruluşlarına ilgili platformlarda destek olmak, önleyici ve denetleyici kurumlar ile ilişkilerini düzenlemek
• Halkı bu amaçla oluşturulmuş platformlarda bilgilendirmek, ve bilgi paylaşımını sağlamak.
• Tüm hastalıklarda klinik, hastalık seyri ve temel araştırma tekniklerinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları ile hastalık ve sağlık durumunun bilgilendirilmesi.
• Akademisyenler için akademik ilerlemede iş akış planı geliştirilmesi,
• Çok merkezli çalışmalar için sürecin başında iş akış planı yapılarak, çalışma toplulukları kurmak, etik, bilimsel bir çalışma planı ve yayın politikası tanımlayarak araştırmacı ve hasta haklarının korunması
• Sağlık ve hastalık konularda Türkiye verilerini toplanması, verileri değerlendirerek tüm uzmanlık alt hastalıklarda tanı, tedavi ve izlem süreçlerine katkıda bulunacak bilgiler üreterek başta sağlık otoritesi olmak üzere klinik pratiklere katkı sağlanması

• Planlanan sonuçlarına ulaşabilecek bilimsel çalışmaların hazırlanması, doğru yürütücü ekibin belirlenmesi ve desteklenmesi
• Geliştirilecek projeler ile tüm hastalıkların tanı ve tedavi yönetimi ile ilgili ortak standartların oluşturulması
• Hekimlikte iyi klinik uygulamaları teşvik etmek.
• Alanında uluslararası indekslerde yer almayı hedefleyen, yetkin ve etkin bilimsel dergi çıkarılması.
• Hekimler ve sağlık çalışanları arasında afet, deprem, özel mücbir durum gelişiminde iletişim ve sosyal network sağlamak
• Tüm uzmanlık alt gruplarındaki hastalıklarda retrospektif ve prospektif bilimsel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve yönetimi
• Proje önerisi olan araştırmacıların çalışmalarına bilimsel, emek ve maddi destek verilmesi
• Uluslararası yayın yapma kurallarına ve etik kurallara uygun olarak yayınların hazırlanması ve hedeflenen yayınlarda yayınlanması için çalışmaların yürütülmesi
• Uluslarası benzer kuruluşlar ile işbirliği yaparak Türk Tıbbının Uluslarası sisteme entegrasyonun sağlanması

• Genç akademi adaylarının ve uzmanların eğitimine katkı vermek amacıyla bilimsel çalışma ve araştırmaların yürütülebilmesi için yüz yüze ve/veya internet ortamında eğitimlerin, kongrelerin, çalıştay ve sempozyumların verilmesi ve ulusal ve uluslararası etkinliklerde sağlıkta eğitim standartlarının arttırılması
• Sağlık alanında Türkçe ya da İngilizce makale yazılması, elektronik ve/veya basılı bilimsel dergi yayınlanması ve elektronik ve/veya basılı kitapların hazırlanması ve yayınlanması
• Yerli ve milli ilk açık dergi platformu altyapısı geliştirilmesi
• Drone-İHA bazlı akademik destek verilmesi
• Yapay Zeka tabanlı ve dijital sağlık temalı ürün, cihaz, yayın geliştirilmesi
• Tüm hekimlerin deneyimli hekimler ile bir arada çalışma geliştirmesi, mentoring ve know-how desteği sağlanması ile yeni akademisyenlere tecrübe aktarımının sağlanması
• Tüm hekimlerin projelerde yer almasını sağlayarak, bilimsel yayın yapmalarına katkı sağlanması
• TMNG üyelerimizi uluslararası ve ülkemizdeki çeşitli eğitim programlarına ve kongrelere katılmasını yeni gelişmelerden sürekli haberdar olup, bu yenilikleri uygulanmasına öncülük edilmesi.
• Topluluğumuzun sağlık alanında uluslararası bir üne ulaşarak, ülkemizi uluslararası sağlık sektöründe başarıyla temsil edilmesi.

• Hem uluslararası, hem de ulusal alanda faaliyet gösterirken, üyelerimizin memnuniyeti bizim için esastır.

medical advisory board

Alper ŞENER

Prof. Dr.

Can ÖZLÜ

Dr. Öğr. Üyesi

Efe EDEM

Doç. Dr.

Nilüfer KÖYLÜOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Eren YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi

Özden GÖKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

Emin Murat AKBAŞ

Doç. Dr.

Onur GÜDÜ

Laska Technology Founder&CEO

Kıvanç MENEKŞEOĞLU

Uzm. Dr.

Erdinç NAYİR

Doç. Dr.

İbrahim EKER

Dr.

Hasan KÖTEN

Assoc. Prof. Mühendis

Önder ÖZTÜRK

Öğr. Görevlisi

İbrahim UYGUN

Prof. Dr.

Sevda BAĞ

Uzm. Dr.

Anvar AHMEDOV

Dr. Öğr. Üyesi

Ender ANILIR

Uzm. Dr.

Sami Engin MUZ

Uzm. Dr.

Elmuez ABOAGARIB

Mühendis

Adnan BARUTÇU

Uzm. Dr.

İbrahim Ethem AY

Uzm. Dr.

T.Tanju YILMAZER

Uzm. Dr.

Bünyamin AYDIN

Uzm. Dr.

Yaşar ÇÖPELCİ

Uzm. Dr.

Pınar AYVAT

Dr. Öğr. Üyesi

Alten OSKAY

Uzm. Dr.

Tuba E. ÖZTÜRK

Uzm. Dr.

Gökhan ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi

Ersin İBİŞOĞLU

Uzm. Dr.

Ahmet GÜVEN

Bilgisayar Mühendisi

Mehmet Ali KAYĞIN

Prof. Dr.

Yılmaz SAFİ

Uzm. Dr.

Mehmet Ali GEDİK

Uzm. Dr.

M. Semih GEDİK

Uzm. Dr.

Erdem AKSAY

Uzm. Dr.

Arif AKSU

Uzm. Dr.

Türkan PAŞALI KİLİT

Dr. Öğretim Üyesi

Aysun ÇALIŞKAN

Dr. Öğretim Üyesi

İsmail GÜLER

Doç. Dr.

Nazan ERAS

Dr. Öğretim Üyesi

Meltem KOÇ

Doç. Dr.

Mehtap BALCI

Uzm. Dr.

Fatih BALCI

Uzm. Dr.

Cenk SARI

Doç. Dr.

Süleyman COŞGUN

Yrd. Doç. Dr.

Cenk İNDELEN

Uzm. Dr.

Feridun GÜRLEK

Doç. Dr.

Şeyma EFE

Diyetisyen

Melek ÖZARSLAN

Uzm. Dr.

Furkan KAYA

Dr. Öğr. Üyesi

T.A.B.İ.P.İ.M

İletişime Geçin

info@tabipim.com

Bizi Takip Edin

Alper ŞENER

Merhaba,

1972 yılında Kahramanmaraş’da doğdum. Tıp Fakültesini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 1996 yılında bitirdim. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını da aynı üniversitede 2004’de tamamladım. 2006-2021 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında görev aldım. Bu sürede sırasıyla 2014 yılında doçent, 2020 yılında profesör oldum. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında görev almaktayım.

Akademik gelişme sürecime olumlu katkısı olduğunu düşündüğüm çok sayıda yurt dışı kısa süreli kursa katıldım, gözlemci olarak bulundum, eğitmen olarak yer aldım. Bu süreçte benim için köşe başı olan deneyimlerim sırası ile;   gözlemci araştırmacı olarak 2009 yılında ISID bursu ile NIH’de kısa süreli bulundum, 2014 yılında ESCMID –SHEA ileri düzey hastane enfeksiyon kontrol ve hastane epidemiyolojisi eğitimi aldım, yine aynı yıl Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı –WHO ortak MERS CoV  ile ilgili sağlık personeli eğitimi projesinde saha eğitmeni olarak görev aldım.

Hobilerim arasında vakit buldukça; basketbol oynamak ve rüzgar sörfü yer alır. 

Dr Öğretim Üyesi Can Özlü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Tıp Fakültesi eğitimi sırasında Macaristan Semmel Weis Üniversitesinde çalışmıştır. İç Hastalıkları eğitimini Pamukkale Üniversitesinde ve İç Hastalıkları Hematoloji Yan Dal’ını İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapmıştır. Dünyada ikinci, ülkemizde ise ilk defa insansız hava aracı ile hastalar için kan ve ürünlerinin havadan taşınımını HIZIR adını verdiği yerli ve milli ilk sağlık dronu ile Erzurum’da 2018 yılında yapmıştır. Alanında uzman ve akademisyenlerden 4000’den fazla hekimden oluşan Turkish Medical Network Group adında büyük bir akademik hekim grubuna ve 3000 den fazla hemşireden oluşan bir diğer medikal gruba başkanlık yapmaktadır.  Bu topluluklarla akademik çalışmalar, kitap çalışmaları yapmaktadır. Alanında editörlüğünü yaptığı 20 den fazla kitabı vardır. Sağlıkta değişim ve dönüşüme öncüllük yapmış, ülkemiz sağlık alanındaki inovasyonu ve teknolojilerinin fikir liderlerinden birisi olarak görülmektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Hesaplamalı Bilimler ve İnovatif Tıp Teknolojileri Topluluğu kurucusu olup şu an danışmanlığını yapmaktadır.  Ülkemizin ilk akademik sağlık yapay zeka dergisi olan ‘’Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial İntelligence in Health Science)’’ kurucu ve danışmanlarınndan birisidir.  Yapay Zeka Hekimlik 5.0 ve TABİPİM adında yeni nesil hekimlik anlayışı üzerinde İnovatif Tıp Teknolojileri alanında aktif olarak çalışmaktadır. İç Hastalıkları ve Hematoloji Hekimi olup Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Doc Dr Efe Edem

1984 İzmir Bornova doğumluyum. Denizli Anadolu Lisesi’nden 2001 yılında mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimime başlayıp 2008 yılında mezun oldum. 2009 yılında başladığım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Kardiyoloji asistanlığımı 2013 senesinde tamamladım. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğüme başladım. Takiben Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 yıl hizmet verdim. 2015 senesinde başladığım Tınaztepe sağlık grubunda 2019 senesinde doçentlik ünvanımı aldım ve halen Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı öğretim görevlisi olarak aynı grupta hizmet vermekteyim.

A. Nilüfer KÖYLÜOĞLU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Göz hastalıkları uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladı (2002). Türkiye Diyabet Cemiyetine bağlı Diyabet Hastanesinde çalıştı. Dünyagöz Hastaneler Grubu bünyesinde 2005-2016 arasında Retina Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. Dünyagöz Vakfı Mütevelli Heyetinde görev aldığı sırada Dünyadiyabet’i kurdu, Biyonik Göz Tedavisinin Türkiye’de uygulanmasını ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Sporda ve Kafa Travmalarında Retina Sağlığı çalışmasını başlattı. European Reference Network Nadir Hastalıklar, Orbis Flying Hospital ve Vodafone Teleoftalmoloji İşbirliklerini hayata geçirdi. 2016-2020 arasında Ulus Liv Hospital’da Retina Hastalıkları Uzmanı, İstinye Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma Uygulama Merkezini kurdu. Halen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup Türkiye Tıp Akademisi, Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi, Türkiye Farmakogenetik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği, Sağlıkta Yapay Zeka Topluluğu, Sağlıklı Yaşam Hareketi, Sağlıkta İşbirliği Platformu ve YASTED’de sağlıkta bağlantısal bütünlük konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Eren Yıldız

Merhaba, 1987 yılında Kütahya’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Karaman’da tamamladım. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’ne girdim. 2011 yılında mezun olduktan sonra 2014 yılına kadar Kars Kağızman’da aile hekimliği yaptım. 2014’te Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde uzmanlık eğitimine başladım. 2019 uzmanlık eğitimi bittikten sonra uzman olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandım. 2021 yılı itibariyle Kastamonu Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kürsüsüne doktor öğretim üyesi olarak geçiş yaptım. Bir yandan akademik çalışmalarım ile uğraşırken diğer yandan halen Kastamonu EAH’ te aktif poliklinik yaparak hasta bakmaktayım.

Evliyim, iki kızım var. İşim ile de evliyim aynı zamanda, çünkü hekimlik hayatımın tam merkezinde yer alıyor. Özellikle çocuk hekimi olarak çalışıyor olmaktan çok keyif alıyorum; bir çocuğun gülüşünü anlamlandırabilmenin beni mutlu eden en önemli anlardan birisi olduğu düşünüyorum.

Dr. Özden Gökdemir

2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılında Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Ana Bilim Dalı’nda Fizyoloji doktorasını 2016 yılında tamamladı.

2016-2018 yılları arasında zorunlu hizmet yükümlülüğünü Isparta’da bitiren Dr. Özden Gökdemir, 2018 yılından beri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Öğrenim Bilgisi
2013 TIP FAKÜLTESI

Tez adı: Rize Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne 2005-2011 yıllarında başvuran kadınların meme ve serviks kanseri açısından değerlendirilmesi (2016) -Tez Danışmanı:(MEHTAP KARTAL)


Tıpta Uzmanlık DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI 1/Temmuz/2016
2011 SAGLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ/FIZYOLOJI (DR)
Tez adı: Yaslı sıçanlarda egzersizin anksiyete- ve depresyon- benzeri davranışa etkisi (2016)
Tez Danışmanı:(NAZAN UYSAL HARZADIN)


Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI
27/Temmuz/2016


1994 TIP FAKÜLTESI/TIP PR.
Lisans KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI
15/Mart/2002


Akademik Görevler


DOKTOR ÖGRETIM ÜYESI IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI
2018 BÖLÜMÜ/AILE HEKIMLIGI ANABILIM DALI)
ARASTIRMA GÖREVLISI DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/AILE
2013-2016 HEKIMLIGI ANABILIM DALI)


İdari Görevler
2019
Fakülte Kurulu Üyeliği IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
2020-2020
HSP 202 Ders Koordinatörlüğü IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
2020-2020
CBM 101 Ders Koordinatörü IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESİ

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. EGPRN, Üye , 2021
2. TEGED, Üye , 2020
3. EURIPA, Üye , 2020
4. Aile Hekimliği Akademisi, Üye , 2016
5. Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği, Üye , 2014
6. TAHUD, Üye , 2013
7. TTB, Üye , 2003
Ödüller
1. En İyi Bildiri İkincilik Ödülü, TAHUD, 2020
2. En İyi Sözlü Bildiri-Üçüncülük, AHEF, 2019
3. En İyi İkinci Sözlü Sunum, Wonca World , BREZILYA, 2016


Dersler *                                           Öğrenim Dili              Ders Saati
2019-2020
Lisans

HSP-202                                                  İngilizce                          4
IAY 201                                                   Türkçe                             7
SBM 202                                                  İngilizce                         18
TS-103                                                     Türkçe                             2
HIM-480                                                  İngilizce                          3
HSP 201                                                   İngilizce                          4
CBM-202                                                 İngilizce                          6
CBM 201                                                  İngilizce                          5
Yüksek Lisans
FIZYOPATOLOJI (HEM503)                  Türkçe                             3
2018-2019
Lisans
SBM 201                                                   İngilizce                          14
HSP 101                                                    İngilizce                           2
CBM 201                                                  İngilizce                           4
Fizyoloji (TS-103)                                    Türkçe                             2
HEM 103 ( Sağlığın Temelleri 1)             Türkçe                             7
SBM 201                                                   İngilizce                        14
FIZYOLOJI (TS-103)                               Türkçe                            2
HSP 201                                                     İngilizce                         4
CBM-202                                                   İngilizce                         4
HSP-202                                                     İngilizce                         4

 

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Lauriola Paolo, Serafini Alice, Santamaria Mariagrazia, Guicciardi Stefano, Kurotschka Peter K.,Leonardi Giovanni S., Zeka Ariana, Segredo Evelyn, Bass Maria C., GÖKDEMIR ÖZDEN, de Tommasi Francesco, Vinci Emanuele, Romizi Roberto, McGushin Alice, Barros Enrique, Pegoraro Samantha, Barros Enrique, Abelsohn Alan, Pegoraro Samantha (2021). Family doctors to connect global concerns due to climate change with local actions: State?of?the art and some proposals. World Medical & Health Policy, Doi: 10.1002/wmh3.448 (Yayın No: 7103620)


2. GÖKDEMIR ÖZDEN, ÖZKAN NURSAH, AYGÜN OLGU, HOEDEBECKE KYLE (2021). The perspectives of young general practitioners/family physicians on MOOC as part of continuous education: a descriptive semi-qualitative multinational study. Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, Doi: 10.1515/tjb-2019-0201 (Yayın No: 7020084)


3. Lauriola Paolo, Martín-Olmedo Piedad, Leonardi Giovanni S., Bouland Catherine, Verheij Robert, L A Dückers Michel, van Tongeren Martie, Laghi Ferdinando, van den Hazel Peter, GÖKDEMIR
ÖZDEN, Segredo Evelyn, Etzel Ruth A, Abelsohn Alan, Bianchi Fabrizio, Romizi Roberto, Miserotti Giuseppe, Romizi Francesco, Bortolotti Paolo, Vinci Emanuele, Giustetto Guido, Santamaria Mariagrazia, Serafini Alice, Pegoraro Samantha, Agius Raymond, Zeka Ariana (2021). On the importance of primary and community healthcare in relation to global health and environmental threats: lessons from the COVID-19 crisis. BMJ Global Health, 6, Doi: 10.1136/bmjgh-2020-004111 (Yayın No: 6984692)


4. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2020).
EVALUATION OF WOMEN’S BELIEFS ABOUT PAP SMEARSCREENING USING THE HEALTH BELIEF MODEL SCALE. Istanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(4), 421-426.,   Doi:10.26650/IUITFD.2020.0023 (Yayın No: 6519932)


5. GÖKDEMIR ÖZDEN,PAK HALIL,Bakola Maria,Bhattacharya Sudip,HOEDEBECKE KYLE,Jelastopulu Eleni (2020). Family Physicians’s Knowledge about and Attitudes towards COVID-19 – A Crosssectional Multicentric Study. Infection and Chemotheraphy, 54(2), 1-11., Doi:10.3947/ic.2020.52.4.539 (Yayın No: 6555826)


6. GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2020). Community-Based Screening: Reaching The Target Population. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(3), 368-376., Doi:10.21763/tjfmpc.696263 (Yayın No: 6426087)


7. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,AKSU ILKAY,KIRAY MÜGE,ATES MEHMET,KIRAY AMAÇ,BAYKARA BASAK,BAYKARA HÜSEYIN BURAK,SISMAN ALIRIZA,UYSAL HARZADIN NAZAN (2019). The effect of exercise on anxiety- and depression-like behavior of aged rats. Biotechnic & Histochemistry, 95(1), 1-10., Doi: 10.1080/10520295.2019.1624825
(Yayın No: 5719624)


8. HOEDEBECKE KYLE,YAKUBU KENNETH,KENDIR CANDAN,DAddosio Rosanna,BAKOLA MARIA,Borhany Tasneem,GÖKDEMIR ÖZDEN,Oladunni Osunsanya,Kareli Ana,Mariani Yusianmar,Guerra da Costa e Silva Joana,Nobre Maria Joo,Babic Ivana,Cordova Yasmin,Vanorio Vega Isabella (2018). Collaborative global health E?learning: A Massive Open Online Course
experience of young family doctors. Journal of Family Medicine and Primary Care, 7(5), 884-887., Doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_186_18 (Yayın No: 4482408)


9. YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). Caregiver reasons for tertiary health care seeking for children aged 12 years. Pediatrics International, 58(10), 1037-1041., Doi: 10.1111/ped.12930 (Yayın No:2989125)


10. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016).
EVALUATION OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES WHICH IS PROVIDED TO REFUGEES WITHIN A PUBLIC HEALTH CENTER. Turkish Journal of Family Medicine Primary Care, 10(1), 6, Doi:
10.5455/tjfmpc.199143 (Yayın No: 2996231)

3.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


11. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,KARTAL MEHTAP (2016). Evaluation of
home care services at a training and research hospital in Izmir. Marmara Medical Journal, 29(3),
170, Doi: 10.5472/MMJoa.2903.06 (Yayın No: 2996116)


12. YÜKSEKKAYA ÇELIKYAY ZEKIYE RUKEN,ÇELIKYAY FATIH,voyvoda nuray,GÖKDEMIR ÖZDEN
(2014). Kırk yas altında mastalji yakınması olan olgularda meme ultrasonografi bulguları. The
Journal of Breast Health, 8(1), 19-22. (Yayın No: 2996084)


13. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2014). Family History Attributes and Risk Factors for Breast Cancer in Turkey. Asian Pacific
Journal of Cancer Prevention, 15(6), 2841-2846., Doi: 10.7314/APJCP.2014.15.6.2841 (Yayın No:2989168)


14. AKSU ILKAY,BAYKARA BASAK,KIRAY MÜGE,GÜRPINAR TUGBA,SISMAN ALIRIZA,EKERBIÇER
NURAN,TAS AYSEGÜL,GÖKDEMIR ÖZDEN,UYSAL HARZADIN NAZAN (2013). Serum IGF 1 levels
correlate negatively to liver damage in diabetic rats. Biotechnic Histochemistry, 88, 194-201.,
Doi: 10.3109/10520295.2012.758311 (Yayın No: 2989214)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler :
GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN (2021). “Coping Self-Efficacy Scale” Evaluation of the Turkish
Validity and Reliability of the Scale. 92nd EGPRN Meeting (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:7047366)
1.GÖKDEMIR ÖZDEN, BOZ KÜÇÜKERDEM SEDA (2021). Mental Health and Telehealth: Pilot Study
for COVID-19 Experiences. International Symposium on Mental Health Services in Difficult
Situations (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7115625)


2.GÖKDEMIR ÖZDEN, GÖRGÜ GENCO, ÇETINKAYA CANER (2021). Recipe of Physical Activity: LSM.
VdGM Preconference 2021 Amsterdam, 5-6 July (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7124240)


3.GÖKDEMIR ÖZDEN, GÖRGÜ GENCO, Zoderu Andrea, Kulikowski Greg (2021). SUICIDAL IDEATION IN PRIMARY CARE: MANAGING THE PROCESS. VdGM Preconference 2021 Amsterdam, 5-6 July (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7124228)


4.Peral Martín Ana, Delphin Peña Maryher Zar, García-Gutiérrez Gómez Rocío, Rey Seoane Miriam, GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN, Terán Monica, Tentor Viñas Ana, Gomez Bravo Raquel (2021). GRIEF and MOURNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC. 26th WONCA Europe Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7129548)


5.Bak Kirk Ulrik, Allman John, Owens Sean, Benton Aoife, Halpenny Louise, Lewandowska Karolina,Tophøj Salli Rose, Bak Kirk Lone, Gheorghe Gabriela-Daria, Ruivo Marta, GÖKDEMIR ÖZDEN, Jotic
Ivanovic Marina, Silva Pereira Inês, Thomas Claire Marie, Herrmann Alina, Rochfort Andree(2021). ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FAMILY PRACTICE and THE PLANETARY HEALTH
MOVEMENT IN THE WONCA EUROPE REGION. 26th WONCA Europe Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7129556)


6.BULUT ÜLKÜ,Özenç Ilknur,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). Family physician’s role in palliative –home enteral nutrition (HEN). WONCA Europe Berlin (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665294)


7.Ivanovic Marina Jotic,Thomas Marie Claire,Mamo Nick,Stoukas Vasilios,GÖKDEMIR ÖZDEN,Turanova Nurayim (2020). With great power comes great responsibility: family doctors as advocates. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:6666610)


8.Thomas Claire Marie,Mamo Nick,KLUSOVA ELENA,GarcaGutirrez Gomez Rocio,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Rey Miriam (2020). HEALTH FOR ALL: DREAM OR REALITY? AN EXPLORATION OF
PROGRESS TOWARDS UNIVERSAL HEALTH CARE AND THE ROLE OF FAMILY DOCTORS. WONCA
Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665910)


9.POPPLETON AARON,GÖKDEMIR ÖZDEN,Figueirdo Cristiano,Pinto Sofia,Mustan Kemal (2020).
Improving the mental health of migrants through family medicine. WONCA Europe Berlin (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666138)


10.Rowlands Sophie,Parker Catriona,Wichers Iris,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). CREATING A
PLANETARY HEALTH SYMPOSIUM AND WORKING GROUP – A ‘HOW TO’ INTERACTIVE SESSION.
WONCA Eurpe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666181)


11.GÖKDEMIR ÖZDEN,Ruivo Marta,Mariani Yusi,Diogo Lara (2020). Adressing overdiagnosis versus
underdiagnosis: how to avoit misdiagnosis. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6665655)


12.GÖKDEMIR ÖZDEN,Cabrita Ana Luisa,AKIN ÇETIN,Ekim Yardım Sabire Ilke,BOZ KÜÇÜKERDEM
SEDA,PAVLOV RENATA,Demirci Ipar Selin,AKKOL CEREN,POPPLETON AARON (2020). HOW TO
PREVENT SUICIDE AMONGST PHYSICIANS? A VASCO DA GAMA RESEARCH MENTAL HEALTH SIG
WORKSHOP. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665862)


13.4 Rey Miriam,Platania Alessio,Luis Pereira Ana,Ferrandi Elisa,Nazha Marta,Thomas Claire
Marie,GÖKDEMIR ÖZDEN,Bury Cecily,Kazan Rabee (2020). HOW TO STOP FAKE NEWS FROM
SPREADING: HELPING DOCTORS AND PATIENTS TO TACKLE MISINFORMATION IN THE SOCIAL
MEDIA ERA. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666057)


14.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,Ekim Yardım Sabire Ilke,AKKOL CEREN,BOZ KÜÇÜKERDEM
SEDA,PAVLOV RENATA,Bhattacharya Sudip,AKIN ÇETIN,ASLAN LEYLA,CERNESI SIMONE (2020).
WHAT DO WE NEED FOR PALLIATIVE CARE?: OVERARCHED PERSPECTIVE FOR PRIMARY CARE.
WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665727)


15.GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ (2020). Follow-up DM:: HbA1C and Vitamin D.
WONCA Europe Berlin (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6665103)


16.GÖKDEMIR ÖZDEN,BOZ KÜÇÜKERDEM SEDA,PUSATLI YAGMUR,YILDIRIM SIMSIR ILGIN (2020).
Recipe for Lifestyle Medicine- Endocrine perspective of LSM at Primary Care. First EURIPA Rural
Health e- Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi: 10.5604/01.3001.0014.3963 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:6493605)


17.GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL YANDIM MELIS,SOYSAL DILEK (2020). Planetary health as
Curriculum. First EURIPA Rural Health Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi:10.5604/01.3001.0014.3963 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6446744)


18.GÖKDEMIR ÖZDEN,Bakola Maria,Shariff M Idris,Madhawani Kishore (2020). Educational needscoping
stress status during COVID-19 Pandemic: MOOC experiences. First EURIPA Rural Health
Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi: 10.5604/01.3001.0014.3963 (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6446737)


19.ÖZDER GÜRÇAG,PAK HALIL,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). Is doyumu, stresle basaçıkma stilleri ve
isgören profilleri arasındaki iliskinin kesitsel bir incelemesi. 5. Uluslararası Saglık Bilimleri ve Aile
Hekimligi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6049348)


20.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2017). Yeni Tanı DM: HbA1C ne kadar yüksek olabilir?.
Uluslararası Katılımlı Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5646855)


21.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Palyatif Bakım ve Servis Deneyimleri. Uluslarası Katılımlı
Aile Hekimligi Kongresi-AHEKON-10.Yıl (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5499955)


22.Hızıroglu Kerem,Özant Yagmur,Demirci Ipar Selin,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Hekim Intiharlarını
Önlemek Olası mıdır?. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:5646985)


23.GÖKDEMIR ÖZDEN,SOYSAL DILEK,PAK HALIL,KARTAL YANDIM MELIS,SEMIN MAKBULE ILGI
(2019). Evaluation of polypharmacy in individuals over 65 years of age in Balcova district of
Izmir. 2nd European Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5482021)


24.CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,BEZIRCIOGLU INCIM,SEMIN MAKBULE ILGI
(2019). Impacts of depressive symptoms and cognitive deficits on the functionality and the
quality of lifeof elderly people. 2nd European Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5482004)


25.GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Akılcı Ilaç Kullanımı: Farmokovijilans ve Birinci Basamak Saglık
Hizmetleri:. 5. Ilaç ve Tedavi Kongresi § 1. Uluslararası Ilaç ve Tedavi Kongresi (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5303371)


26.KLUSOVA ELENA,RIGON SARA,Pedro Anna Maria,MONTEIRO NINA,Borrero Yusianmar
Mariani,GÖKDEMIR ÖZDEN,BARATA ANA NUNES,Platania Alessio (2019). When are you going to
have kids? Women’s dilemmas in a gender unequal society: marriage, motherhood and social
norms.. WONCA Europa Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130156)


27.GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER (2019). Primary Care: What we have faced in a year?.
WONCA Europe Bratislva 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130239)


28.GÖKDEMIR ÖZDEN,Shariff M Idris,Yakubu Kenneth,HOEDEBECKE KYLE (2019). Inspiration to
learn: WHO and Antibiotic Stewardship. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5130235)


29.Borrero Yusianmar Mariani,RIGON SARA,KLUSOVA ELENA,Platania Alessio,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Araujo Filipa,MONTEIRO NINA,BARATA ANA NUNES (2019). Gender discrimination in
medicine: it is not just about women. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5130172)


30.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2019). Paliative Care Service: A New Horizon For Family
Medicine. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130100)


31.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). THE
POLYPHARMACY AND CAUSES IN ELDERLY AT PRIMARY HEALTH CARE SERVICES. First Lifestyle
Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4473610)


32.MUTAFOGLU KAMER,BEZIRCIOGLU INCIM,CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,DINÇ HORASAN
GÖNÜL,TÜKEL SERMIN,SEMIN MAKBULE ILGI,SOYSAL DILEK,KAZDAGLI HASAN,KARTAL YANDIM
MELIS,GÖKDEMIR ÖZDEN,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2018). AN INTEGRATED LIFESTYLE


33.5 CURRICULUM IN MEDICAL SCHOOL OF IZMIRUNIVERSITY OF ECONOMICS. First Lifestyle
Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4518081)
GÖKDEMIR ÖZDEN,KAZDAGLI HASAN,SEMIN MAKBULE ILGI (2018). EVALUATION OF HEALTHY
LIFESTYLE BEHAVIOR OF FAMILY PHYSICIANS AND LIFESTYLE MEDICINE IN THEIR CLINICAL
PRACTICE. First European Lifestyle Medicine Congres (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4473580)


34.AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2018).
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERTENSION AND AGGRESSIVENESS
INPRIMARY CARE. First European Lifestyle Medicine (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4473599)


35.SEMIN MAKBULE ILGI,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖGCE UMMAHAN FILIZ,KAZDAGLI HASAN,VURAL
HURIYE,ATABAY REMZIYE GÜLEM (2018). DO WE NEED TO CONSIDER THE USAGE OF
ELECTRONIC DEVICES FOR OUR HEALTH?. First European Lifestyle Medicine Congress (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4473560)


36.GÖKDEMIR ÖZDEN,SOYSAL DILEK,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2018). BRITTLE DM AND
LIFESTYLE MODIFICATION IN RURAL. First Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4473619)


37.GÖKDEMIR ÖZDEN,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,Toplican Ivancica (2018). Preparing refugee
health guidelines for primary healthcare providers in rural area. 22nd WONCA World Conference,
2018 Seoul (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4482486)


38.GÖKDEMIR ÖZDEN,NASHAT NAGWA,WHEATLEY AMBER,Rahman Zakiur,PAVLOV RENATA (2018).
VIOLENCE- What Will Happen Afterward?. 22nd WONCA World Conference 2018 Seoul (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4482443)


39.AKYOL GAMZE,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2018). Quality and Efficiency of Sexual Health
Education in Family Medicine: Has It Been Enough For You?. 23. WONCA Europe 2018 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4293078)


40.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN (2018). The Cause Of Recurrent Abdominal
Pains… Familial Mediterranean Fever (FMF). 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4286142)


41.AYGÜN OLGU,AYGÜN KEMAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2018). Relationship Between
Thyroid Microsomal Antibodies, TSH Levels and RDW Which is Inflamation Indicator?.. 23rd
WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4286149)


42.GÖKDEMIR ÖZDEN,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,AKKOL CEREN (2018). Refugee
Health and Guideline. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285041)


43.GÖRGÜ GENCO,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ (2018). Depression and GPs:
Suicide Is Not A Choice. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4287531)


44.GÖRGÜ GENCO,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ (2018). COMMUNITY BASED
MODEL IN MENTAL HEALTH SERVICES:Role of Primary Care. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287545)


45.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU (2018). Vitamin. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285072)


46. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,GÜRKAN ANIL (2018). Management of Headache
at Primary Care. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285080)


47.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN,YAPRAK SEVAL (2018).
Contraception For Women? What About Men?. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285046)


48.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,GÜRKAN ANIL (2018). DM AF: TIA. 23rd WONCA Europe 2018
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285049)


49.GÖKDEMIR ÖZDEN,BJORKMAN MARI,BULUT ÜLKÜ,AKYOL GAMZE (2018). Where and how to find
quality information when caring for lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) patients. 23rd WONCA
Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285095)


50.GÖKDEMIR ÖZDEN,ALMEIDA MAGDA,AZEEM NISHWA,SYARHAN HAJI,PAKASI TREVINO A (2018).
Building Blocks for Rural Practice: Clinical Competence, Culture, and Collaboration. 15th World
Rural Health Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285016)


51.GÖKDEMIR ÖZDEN,WHEATLEY AMBER,PAVLOV RENATA,FLOSS MAYARA,KUMAR PRATYUSH
(2018). Domestic Violence Rehabilitation. Not only for the victim but also for the Abuser. 15th
World Rural Health Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4284997)


52.WHEATLEY AMBER,FLOSS MAYARA,BARNARD AMANDA,GÖKDEMIR ÖZDEN,NIKUMBHHAVAL
SMRUTI (2018). Women Doctors and Students in Rural Health. 15th World Rural Health
Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285025)


53.6 Mariani Yusianmar,RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,KLUSOVA ELENA,BARATA ANA
NUNES,MONTEIRO NINA,Cossutta Fabrizio (2018). The migrants, the refugees and the crisis of Europe: Are we all equally human?. 5th Vasco da GamaMovement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178820)


54.Mariani Yusianmar,KLUSOVA ELENA,RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,MONTEIRO NINA,BARATA
ANA NUNES (2018). Missing In The Ladder. 5th Vasco da Gama Movement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178805)


55.KLUSOVA ELENA,Chetty Ula,Fraga Sara CondeValvs,Cossutta Fabrizio,Dascal Weichendler HAGIT,GÖKDEMIR ÖZDEN,Gomez Bravo Raquel,Mariani Yusianmar,MONTEIRO NINA,Nobre Maria
Joo,BARATA ANA NUNES,Pas Lodewijk,REICHEL PATRICK,RIGON SARA,THOMAS CLAIRE (2018).
The legacy of Intimate Partner Violence. Heterosexual and Gay (LGBTQ) communities. New challenges for the family doctor. 5th Vasco da Gama Movement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178814)


56.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AKKOL CEREN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). How to
Deal with HPV. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495094)


57.Saygılı Cemal Utku,GÖKDEMIR ÖZDEN (2017). What about atypical cystic fibrosis?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495030)


58.
GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2017). HbA1C: 17,3?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495038)


59.GÖKDEMIR ÖZDEN,Cabrita Ana Luisa (2017). Stigma and mental health. WONCA Prague (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6563521)


60.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,Cabrita Ana Louisa,Pavlov Renata,Yaprak Seval,Akkol Ceren
(2017). Rehabilitation for Victim and Abuser: Domestic Violence Legacy at Primary Care. WONCA
Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495076)


61.Bulut Ülkü,GÖKDEMIR ÖZDEN,Yaprak Seval,Aygün Olgu,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Domestic
Violence Reports and Management at Primary Care. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495020)


62.AKYOL GAMZE,GÖKDEMIR ÖZDEN,Akkol Ceren,Bulut Ülkü,Balık Gürcan,Ekim Yardım Sabire
Ilke,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Adolescent Sexual Health. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495059)


63.GÖKDEMIR ÖZDEN,Bulut Ülkü,AKYOL GAMZE,Akkol Ceren,Bjorkman Mari,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2017). LGBT health in primary care?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495002)


64.Rigon Sara,Monteiro Nina,Errami Houssani,Reichal C Patrick,Mariani Yussianmar,GÖKDEMIR ÖZDEN,Chetty Ula,Klusova Elena,Barata Ana Nunes (2017). LGBTQ’s health concerns:
transsexuality, intimate partner violence, mental health. 4. VDGM Form-Strassburg (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3493712)


65.RIGON SARA,BARATA ANA NUNES,ERRAMI HASSNA,GÖKDEMIR ÖZDEN,REICHEL CRISTOFER
PATRICK,TSIPOU ALEXANDRA,YUSI MARIANI (2016). The Impact of Gender on Family Practice Patients and Health Proffesionals. WONCA WORLD 21TH-BRASIL (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3001095)


66.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,AKYOL GAMZE,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016). The Relation Between Rural Health and Burnout-
Satisfaction: preliminary results. The 6th Euripa Rural Health Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4231534)


67.
PAVLOV RENATA,GÖKDEMIR ÖZDEN,REISS ANNETTE SHANY,BERKUN IRINA,CABRITA ANA LUISA
(2016). Family Doctors Attitude Toward Domestic Violence. 3RD VDGM FORM (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002696)


68.RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,BARATA ANA NUNES,REICHEL C PATRICK,MONTEIRO NINA
(2016). Equal and Universal Access to Healthcare in Times of War. 3RD VDGM FORM (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002686)


69.GÖKDEMIR ÖZDEN,THOMAS CLAIRE MARIE,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,AKYOL GAMZE (2016).
The elephant in the room challenges for healthcare providers in addressing domestic and gender
based violence. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002634)


70.AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016).
Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale. WONCA EUROPE
COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002668)

71.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ,BJORKMAN MARI,THESEN JANECKE,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). How to be a good enough GP for non heterosexual people LGBT Lesbian
Gay Bisexual and Trans people in Norway and in Turkey. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3001211)


72.7 MONTEIRO NINA,RIGON SARA,CHETTY ULA,REICHEL C PATRICK,KLUSOVA ELENA,GÖKDEMIR
ÖZDEN,ERRAMI HASSNA,BARATA ANA NUNES,BRAVO RG,TSIPIOU ALEXANDRA,MARIANI YUSI
(2016). Structural and intimate partner violence empowering family doctors with identification
and management tools. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3001244)


73.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL (2018). Violence Directed At The Physician From The Patient Perspective. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4285909)


74.TEKIN NIL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2015). Polypharmacy and related factors in elderly living in residential home. Nursing Home Research International Working Group-FRANCE
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002717)


75.GÖKDEMIR ÖZDEN,GÜZELOGLU EREN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). After Trauma Acute Appendicits or Not. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002798)


76.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,PAVLOV RENATA,BARATA ANA NUNES,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2015). Who Will Care About The Caregiver. 20TH WONCA EUROPE -ISTANBUL
2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002742)


77.GÖKDEMIR ÖZDEN,YOGURTÇU NAZMI,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2015). Management of Pressure Wound Two Doctors Two Smart Phones. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002730)


78.GÜNES IBRAHIM,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇIÇEK GIZEM,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Faint Syncope Rhabdomyolysis. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002804)


79.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Is It Asthma or COPD. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002782)


80.YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2015). Do Chronically Sick Children Differ From Their Peers Psyco socially. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002758)


81.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,KÜÇÜKKARAGÖZ HADIYE,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). Who to inform How to manage the cancer diagnose. 20TH WONCA
EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002824)


82.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI
(2015). Look or See. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002840)


83.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN KEMAL,DURSUN HÜSEYIN,KARTAL MEHTAP,KAYA DAYIMI(2015). Alcoholic Cardiomyopathy. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002846)


84.GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2015). Evaluation of Screening and Risk Factors for Breast and Cervix Cancer in Rize 2011. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002834)


85.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AKYOL ERGÜN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015).Status of health workers to join a union Status of Anxiety And Job Satisfaction Study First
Results. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002770)


86.GÖKDEMIR ÖZDEN,DURSUN HÜSEYIN,ÇÖLLÜOGLU INCI TUGÇE,KARAMAN AYSEGÜL,KAYA DAYIMI
(2015). Jack3D May Be A Cause of Persistent Atrial Fibrillation. 20TH WONCA EUROPEISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002820)


87.YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Beware Of Home Accidents Knitting Needle And Power Socket. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002788)


88.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2015). I do not want amputation. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002829)


89.GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,ATES MEHMET,AKSU ILKAY,BAYKARA
BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015). The Effect of Exercise on the Cognitive Functions of Elderly. 41.Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, Eylül 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003045)


90.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BAYKARA HÜSEYIN BURAK,GÜLDAL AZIZE DILEK(2015). What is Autism Spectrum Disorder Prevalence At Primary School Students. International Mental Health Congress, Lille­ FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002864)


91.GÖKDEMIR ÖZDEN,CABRITA ANA LUISA,FIGUEIREDO CR,ANDLAUER OLIVER (2015).
Benzodiazepines in clinical practice How to avoid and stop them. International Mental Health Congress, Lille­FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002859)


92.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKSU ILKAY,BAYKARA BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015).
Does Exercise Protect Brain from Aging. International Mental Health Congress, Lille­FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002856)


93.8 AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015).
Refugee patients in Primary Care needs and costs. 9th Congress of General Practice, France (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002893)


94.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,METIN HAYRIYE (2015). Healthcare reforms and current situations in Turkey and France-Group work: implementation of healthcare reforms –
improvements and deterioration. 9th Congress of General Practice, France (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6544905)


95.GÖKDEMIR ÖZDEN,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP,SAYGILI LÜTFIYE FÜSUN (2015).
Adrenal Insufficiency. 9th Congress of General Practice, France (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6539094)


96.GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2014). Breast Cancer Evolution of Sociodemographic Attributes and Risk Factors. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002972)


97.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,KARTAL MEHTAP (2014). Who Benefit From
HomeCare Services and How. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ-2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002989)


98.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). With or without vitamin D. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002997)


99.YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Causes for Prefering Tertiary Health Care Services of Caregivers During Diseases of Their Children at 12 years and Younger. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002988)


100.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Follow up of a home
care patient warfarin usage. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ-2014 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002960)


101.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,BULUT ÜLKÜ,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,ÇETINKALP SEVKI (2014). Chronic Diseases and Sexual Dysfunction. 21st International Sexual Health Congress,
17-­20 April 2014 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002921)


102.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRM,ERDOGAN MEHMET,ÇETINKALP
SEVKI,ÖZGEN AHMET GÖKHAN,SAYGILI LÜTFIYE FÜSUN (2014). How do you feel A boy or a girl Is this the question. 21st International Sexual Health Congress, 17-­20 April 2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002943)


103.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYILDIZ SONGÜL,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA,KADIOGLU NERGIZ,BOSTAN ELIF,ERKUL SALIH (2011). Rize KETEM de Mamogramların Çift Kör Okunması ve Spot Magnifikasyon Grafisi Kullanımının Biyopsi Sayısı ve Meme Kanseri Tanısına Etkisi The Effect of Spot Magnification Mammograms use to the Biopsy of Breast Cancer Diagnosis. 2. Ulusal
Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi, 24-­27 Kasım 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003140)


104.BAGCI PELIN,COSKUNOGLU ESRA ZEYNEP,GÖKDEMIR ÖZDEN,SARAÇOGLU NUMAN (2009). What have we done as a cancer screening center in 2008. 22nd European Congress of Pathology, Florence, Italy (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003146)


105.BAGCI ÇULÇI PELIN,COSKUNOGLU ESRA ZEYNEP,GÖKDEMIR ÖZDEN,SARAÇOGLU NUMAN (2009).
What have we done, as a cancer screening center, in 2008?. International Pathology Congress,
455(S1), 1-482., Doi: 10.1007/s00428-009-0805-z (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6569379)


106.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: McWhinney’in Aile Hekimligi (2017)., GÜLDAL AZIZE DILEK,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR
NILGÜN,Gaffuroglu Tan Neslisah,MEVSIM VILDAN,KARTAL MEHTAP,LIMNILI GIZEM,TEKIN NIL,YILDIRIM EDIZ,GÜNAYI SÖZÜNEER ZEYNEP, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör:Prof Dr
Dilek Güldal, Doç Dr Tolga Günvar, Prof Dr Okay Basak, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 520, ISBN:9786056624988, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6637591)


1.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Aile Hekimleri Ve Acil Tıp Için Covid-19, Bölüm adı:(COVID-19, Gezegen Saglıgı ve Aile Hekimligi) (2021)., GÖKDEMIR ÖZDEN, Istanbul Tıp Kitabevleri, Editör:Dr. Ögr. Üyesi Emin
Pala, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:9786257291392, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7057539)


1.The World Book of Family Medicine-European Edition Published on the occasion of the 25th
Anniversary of WONCA Europe, Bölüm adı:(The Legacy of Intimate Partner Violence in
Heterosexual andGay (LGBTQ) Communities. New Challenges for the FamilyDoctor) (2020).,
KLUSOVA ELENA,Chety Ula,CondeValvis Sara,DascalWeichhendle Hagit,Duncan Kirsty,


2. GÖKDEMIR ÖZDEN,Mariani Yusi,Nobre Maria Joao,Pas Lodewijk,REICHEL PATRICK,RIGON
SARA,BARATA ANA NUNES,Gomez Bravo Raquel,Thomas Marie Claire, Katalo?ni zapis o
publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knji?nici v Ljubljani, Basım sayısı:1,
ISBN:978-961-07-0307-5, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6668316)Community Medicine, Public Health and Health Management, Bölüm adı:(The Role of Family
Medicine at Primary CARE) (2020)., GÖKDEMIR ÖZDEN, White Falcon Publishing, Basım
sayısı:2, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-1636400167, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:


3.Türkiye Klinikleri Aile Hekimligi Özel Konuları, Bölüm adı:(Kırsal Hekimligin Gelecegi) (2018).,
GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR NILGÜN, Türkiye Klinikleri, Basım sayısı:1, ISBN:2146-8842,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4597245)


4.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


1. HOCAOGLU ÇIÇEK,SUROGLU MURAT,ÖZYAZICI ÖZKAN SARIYE ELIF,EMINAGAOGLU
SEMIHA,GÖKDEMIR ÖZDEN (2003). Bir egitim arastırma hastanesinde tedavi gören akciger
kanseri ve lösemi tanısı almıs olan bir grup hastanın ruhsal durumları üzerine karsılastırmalı bir
çalısma. Anadolu Tıp Dergisi (Kontrol No: 2996464)


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


1. AKIN ÇETIN, GÖKDEMIR ÖZDEN, MEVSIM VILDAN (2021). Türkiye’de Birinci Basamak Hizmetlerinde
Sigara Bırakma Poliklinikleri Üzerine Yapılmıs Olan
Akademik Çalısmaların Bibliyografik Yöntemle Incelenmesi
. 17. Aile Hakimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7030210)
2. GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN (2021). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Mobbing ve Korunma
Yöntemleri-Etkileyen Faktörler. 17. Aile Hakimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:7030220)
3. GÖKDEMIR ÖZDEN, SOYSAL DILEK (2021). Çevrimiçi Uygulanan Sigara Bırakma Dersinin
Degerlendirilmesi. COVID-19 Pandemisinde Arastırma-Yayın ve Egitim Süreçlerine Bakıs Kongresi, Doi:
10.30621/jbachs.905228 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6960975)
4. GÖKDEMIR ÖZDEN,PAK HALIL (2020). Saglıklı Yasam Biçimi Davranısı, Gezegen Saglıgı ve Yasam
Biçimi Tıbbı. 19. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6512363)
5. GÖKDEMIR ÖZDEN,SEMIN MAKBULE ILGI,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2020). Toplum Içinde Tıp
Egitimi Örnegi. UTEK 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6499805)
6. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ (2019). Kırsal Hekimlikte Sıgınmacı
Saglıgı Rehberi Gerekli Midir?: Pilot Çalısma. 15. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5514334)
7. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU (2019). Palyatif Bakım Servisinde
Tedavi Gören Hastaların Bakımverenlerinin Degerlendirilmesi. 14.Aile Hekimligi Arastırma Günleri
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5006059)
8. ÖZDER GÜRÇAG,AKKOL CEREN,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Hemodiyaliz Hastalarında Yasam Kalitesi,
Uyku Kalitesi ve Depresyon Düzeylerinin Degerlendirilmesi. 14. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:5006696)
9. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ (2019). Saglık Hizmetlerinde Ekip Olabilmek ve
Empati. 14. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5006048)
10. MUTAFOGLU KAMER,BEZIRCIOGLU INCIM,CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,DINÇ HORASAN
GÖNÜL,SOYSAL DILEK,TÜKEL AKAY SERMIN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2019).
Izmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi “Yasam Biçimi Tıbbı” Egitim Programı. Ulusal Tıp Egitimi
Sempozyumu 2019 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5006665)
11. GÖKDEMIR ÖZDEN (2018). Diyabet ve D vitamini. 4. Ilaç ve Tedavi Kongresi 2018 (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475289)
12. AYGÜN OLGU,AYGÜN KEMAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,BALIK
GÜRCAN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Kronik Hastalıklar ve D Vitamini Düzeyi. 12.Aile Hekimligi
Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4233723)
13. GÖRGÜ GENCO,ILHAN ERHAN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Aile Hekimligi
Asistanlarında Is Doyumu ve Depresyon Iliskisi. 12.Aile HekimligiArastırma Günleri (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:4233750)
14. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN (2018). Palyatif
Bakımda Tamamlayıcı Tıp ya da Alternatif Tıp. 12.Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4233681)
15. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,OKUDAN YUNUS EMRE,ÖZÇAKAR
NILGÜN (2018). Seker Hastalıgımı Sen Takip Ettin-Ilaç raporumu Kim Yazacak?. 12.Aile Hekimligi
Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4233636)
16. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN,YARDIM ILKE
EKIM,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Kullanılan Dogum Kontrol
10
Yöntemlerinin Degerlendirilmesi. 12.Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4233804)
17. YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,Mustan Kemal,AKYOL GAMZE,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2017). Gelisimsel Kalça Dispilazisi= Tarama Sonuçlarımız ve Maliyet-Etkinlik
Degerlendirilmesi. 11. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810504)
18. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,GÖRGÜ GENCO,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2017). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerine Basvuran Yaslı Hastalarda Akılcı Ilaç Kullanımı. 11. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810510)
19. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,Mustan Kemal,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2017). HbA1C Düzeyleri DM-Hiperlipidemi ve Tedavi Yaklasımı. 11. Aile Hekimlig Arastırma Günleri
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810507)
20. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,Mustan Kemal,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Aile Hekimligi Açısından
LGBT Saglıgı Rehberi. 11. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-Konya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3778753)
21. AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Annelerin
Çocukluk Çagı Bagısıklama Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranıslarının Degerlendirilmesi.. 11. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4809665)
22. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Yaygın Agrı: D Vitamini
Eksikligi. 10. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3493645)
23. Aygün Olgu,GÖKDEMIR ÖZDEN,Bulut Ülkü,Yaprak Seval (2017). Öfkeli , Agresif Ve Hipertansif. 10.
Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3493659)
24. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Kronik
Hastalıklarda Tedavi Uyumu ve Dürtüsellik. 10. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-Kayseri (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492770)
25. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,EKIM YARDIM SABIRE ILKE,MUSTAN KEMAL,BAYRAM BASAK,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Abdominal Aort Anevrizması Taraması. 9.
AILE HEKIMLIGI ARASTIRMA GÜNLERI-AYDIN (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003010)
26. TÜTÜNCÜLER IZZET AKINCI,GÖKDEMIR ÖZDEN,BALIK GÜRCAN,AKYOL GAMZE,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2016). 9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Arastırma Görevlisi Olarak Çalısan Bireylerde Es Uyumu.
9. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003024)
27. AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016). Hasta
Perspektifinden Hekime Yönelik Siddet. 9. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-AYDIN (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003038)
28. ÇALISKAN ALPER,GÖKDEMIR ÖZDEN,FISEK HÜSEYIN,KARTAL MEHTAP (2016). Jet Lag ve Sirkadyen
Ritm Bozukluklarının Kabin Memurları Üzerindeki Etkisinin Arastırılması. 9. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003030)
29. EKIM YARDIM SABIRE ILKE,GÖKDEMIR ÖZDEN,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016). Lise Çagı Ögrencilerinin
Akıllı Telefon Bagımlılık Düzeylerinin Sosyal Duyusal Ögrenme Becerileriyle Iliskisi. 9. Aile Hekimligi
Arastırma Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003034)
30. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016). Birinci
Basamak Saglık Hizmetlerinde Aile Içi Siddet Olgularının Adli Raporlarının Degerlendirilmesi. 9. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri,-AYDIN (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003018)
31. YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). ÇOCUKLARDA
OBEZITE ILE BENLIK ALGISI VE KAYGI DURUMU ARASINDAKI ILISKI. 6. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, ANKARA, Kasım 2015, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003051)
32. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,ATES MEHMET,AKSU ILKAY,BAYKARA
BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015). The Efect of Exercise on the Cognitive
Functions of Elderly. Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6561797)
33. AKYOL ERGÜN,ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,MEVSIM VILDAN (2015). 65 Yas Üstü Bireylerde
Eriskin Asılama Durumu. 9. Aile Hekimligi Güz Okulu, ANTALYA (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3003062)
34. GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). Birinci
Basamak Saglık Hizmetlerinde Çalısan Doktorlar Suriyeli Göçmen Hastaları Konusunda Nelere
Gereksinim Duyuyor. 7. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANTAKYA, Nisan 2015 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3003068)
35. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Servikal Smear Yöntemiyle
Kanser Taraması Konusunda Saglık Inanısları. 7. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANTAKYA, Nisan
2015, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003071)
36. TEKIN NIL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2014). Yaslı bireylerde polifarmasi ve akılcı ilaç
kullanımı. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım 2014, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3003086)
11
37. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL ERGÜN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2014). Saglık Çalısanlarında
Sendikalılasma ve Kaygı Düzeyi Iliskisi. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım 2014
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003090)
38. GÜMÜS ILYAS,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAVUZ SERKAN,ÇOLAK MUHTEBER,AYDIN
TUGBA,ÖZÇAKAR NILGÜN (2014). Sizi Neler Çalısmaya Yönlendirir. 6. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, ANKARA, Kasım 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003083)
39. TÜTÜNCÜLER IZZET AKIN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). BIR
ÇESIT MOBBING ISYERINDE CINSEL TACIZ. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım
2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003078)
40. GÖKDEMIR ÖZDEN,DURSUN HÜSEYIN,ÇÖLLÜOGLU INCI TUGÇE,KARAMAN AYSEGÜL,KAYA DAYIMI
(2014). Jack3D Persistan Atriyal Fibrilasyon Nedeni Olabilir mi. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu,
AKSU/ANTALYA, Eylül 2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003096)
41. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,ZEKEY FETHI SADA,AYGÜN KEMAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014).
Yarı Zamanlı Uzmanlık Aile Hekimleri Ne Düsünüyor ilk Sonuçlar. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu, (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003101)
42. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,BULUT ÜLKÜ,ÇETINKALP SEVKI (2014). Kronik Hastalıklar ve
Cinsel Islev Bozuklugu. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003099)
43. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Halsizligin
Ardından. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003111)
44. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Birinci Basamakta
Antikoagülan Tedavinin Takibi Olgu Sunumu. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003120)
45. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Buzdagının Altı
Diyabetik Ayak. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003114)
46. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Ya Bir Daha Kırılırsa Yaslıda Vitamin D Bir
Olgu Sunumu. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003107)
47. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Hastane Önünde
Yine Neden Bayıldın. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003104)
48. YILDIRIM EDIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,COSKUNER MUHAMMED ALI,DEMIRTAS AHMET EMIN,KABASAKAL
GIZEM,ÇETIN SINEM,ÖZDEMIR ATAHAN,KAYA ILGIN,ÖZEK VASFIYE,ÇETINKAYA GEDIZCAN,ÖZDEMIR
MERT,YILMAZ NAZMI FURKAN,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Tıp Ögrencileri Bilgiye Nasıl Ulasıyor. 5.
Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ÇANAKKALE, Mart 2014, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3003125)
49. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Izmir de
Ilkokul Ögrencilerinde Otizm Taraması. 5. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ÇANAKKALE, Mart 2014,
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003122)
50. YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM
EDIZ (2013). 12 Yas ve Altındaki Çocuklara Bakım Verenlerin Çocuklarının Hastalıkları Durumunda
Üçüncü Basamak Saglık Hizmetlerini Seçme Nedenleri. 4. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003128)
51. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2013). Evde Bakımverenlerin
Sosyodemografik Özellikleri ve Saglık Durumlarının Degerlendirilmesi. 4. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, NARLIDERE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003127)
52. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,OKUDAN YUNUS EMRE,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ (2013).
MEME KANSERLI HASTALARDA SOSYODEMOGRAFIK ÖZELLIKLER ve RISK ETMENLERININ
DEGERLENDIRILMESI. 12. Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003132)
53. ÇOLAK MUHTEBER,YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2013). Evde Saglık
Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Bagımlılık Durumları Ve Gereksinim Duydukları Hizmetlerin
Tanımlanması. 12. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003134)
54. YILDIRIM EDIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YAPRAK SEVAL,OKUDAN YUNUS EMRE (2013).
4 11 Yas Arası Kronik Hastalıgı Bulunan Çocukların Kronik Hastalıgı Bulunmayan Çocuklarla
Psikososyal Açıdan Karsılastırmalı Olarak Degerlendirilmesi. 4. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003130)
55. AKYILDIZ SONGÜL,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA (2011). Rize Ili
Çamlıhemsin Ilçesi AHM ve Rize KETEM Toplum Tabanlı Kanser Tarama Egitim Çalısması Sonuçları. 2.
Ulusal Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Kongresi , 24-­27 Kasım 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3003138)
56. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA (2011). Rize Ili AHM TSM Merkezleriyle
Ortak Egitim ve Kanser Tarama Çalısması Sonuçları. 3 . KARADENIZ AILE HEKIMLIGI KONGRESI
KAHEKON 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003135)
57. GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYILDIZ SONGÜL,ISLAMOGLU FATMA,ERKUL SALIH (2011). Rize Ili Egitim ve
Arastırma Hastanesi nde KETEM 2010 Yılında KKMM ve Tetkik Sonuçları. 3 . KARADENIZ AILE
HEKIMLIGI KONGRESI KAHEKON 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003137)
12
Diger Yayınlar
1. Bhattacharya Sudip, GÖKDEMIR ÖZDEN, Bashar Md Abu, Thiyagarajan Arulmani, Singh Amarjeet
(2021). Is it the right time to introduce the hepatitis B booster vaccine in national immunization
schedule? An analysis from the available evidence. Indian Journal of Community Medicine, 46,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_439_19 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 6976097)
2. Kavlakcı Muhammed, GÖKDEMIR ÖZDEN (2021). Acute Diarrhea and Dehydration at Childhood
During Pandemic. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 194-201., Doi:
10.21763/tjfmpc.644783 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6983349)
3. Bera Om Prakash, Saleem Sheikh Mohd, Kumar Singh Dhananjay, GÖKDEMIR ÖZDEN, Tripathi
Shailesh, Ghatak Nishantadeb, Hossain Md Mahbub, Bhattacharya Sudip (2021). Optimizing the
impact of health and related programmes / policies to address the issue of Childhood Obesity in
India—-A narrative review. Journal of Family Medicine and Primary Care, 10, Doi:
10.4103/jfmpc.jfmpc_2008_20 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No:
4. Bhattacharya Sudip,Sharma Neha,Hoedebecke Kyle,Hossain MdMahbub,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh
Amarjeet (2020). Harnessing the potential of uploading health educational materials on medical
institutions’xx social media for controlling emerging and re-emerging disease outbreaks. Journal
of Education and Health Promotion, 9(1), 213 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup)
(Yayın No: 6422581)
5. GÖKDEMIR ÖZDEN,Bhattacharya Sudip (2020). Violence at Healthcare. Turkish Journal of Family
Medicine and Primary Care, 14(2), 323-328., Doi: 10.21763/tjfmpc.653082 (Uluslararası)
(Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6236461)
6. Bhattacharya Sudip,Hossain MdMahbub,HOEDEBECKE KYLE,Bacorro Madonna,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Leveraging unmanned aerial vehicle technology to improve public
health practice: Prospects and barriers. Indian Journal of Community Medicine, 45(4), 396-398.,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_402_19 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 6566340)
7. Bhattacharya Sudip,HOEDEBECKE KYLE,Sherma Neha,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh Amarjeet (2019).
“Smiling depression” (an emerging threat): Let’s Talk. INDIAN JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH,
31(4), 433-436. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6037104)
8. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI
(2017). The association between diabetes and post-traumatic stress disorder. Diabetic Foot
Journal, 20(1), 18-23. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3492752)
9. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2016). FOLLOW UP OF A
HOME CARE PATIENT WARFARIN USAGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2),
89-94. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996158)
10. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL,KARTAL MEHTAP (2016). Birinci Basamakta
Akılda Tutulması Gereken Bir Iç Savas Otoimmün Pankreatit. Mugla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi,
3(1), 24-26. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996457)
11. GÖKDEMIR ÖZDEN,DALKIRAN HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP (2014). Adrenal
insufficiency in a 19 year old male patient admitted with fatigue. Ege Tıp Dergisi, 55(1), 38-40.
(Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996192)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
1. Vaka Takdimi, Kavlakcı Muhammed, GÖKDEMIR ÖZDEN (2021). Acute Diarrhea and Dehydration
at Childhood During Pandemic. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 194-201.,
Doi: 10.21763/tjfmpc.644783 (Yayın No: 6983349)
2. Yorum, Bhattacharya Sudip, GÖKDEMIR ÖZDEN, Bashar Md Abu, Thiyagarajan Arulmani, Singh
Amarjeet (2021). Is it the right time to introduce the hepatitis B booster vaccine in national
immunization schedule? An analysis from the available evidence. Indian Journal of Community
Medicine, 46, Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_439_19 (Yayın No: 6976097)
3. Editöre Mektup, Bhattacharya Sudip,Sharma Neha,Hoedebecke Kyle,Hossain
MdMahbub,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Harnessing the potential of uploading
health educational materials on medical institutions’xx social media for controlling emerging and
re-emerging disease outbreaks. Journal of Education and Health Promotion, 9(1), 213 (Yayın No:
6422581)
4. Yorum, Bhattacharya Sudip,Hossain MdMahbub,HOEDEBECKE KYLE,Bacorro Madonna,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Leveraging unmanned aerial vehicle technology to improve public
health practice: Prospects and barriers. Indian Journal of Community Medicine, 45(4), 396-398.,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_402_19 (Yayın No: 6566340)
5. Vaka Takdimi, GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL
MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI (2017). The association between diabetes and post-traumatic stress
disorder. Diabetic Foot Journal, 20(1), 18-23. (Yayın No: 3492752)
13
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
6. Vaka Takdimi, ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2016).
FOLLOW UP OF A HOME CARE PATIENT WARFARIN USAGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 30(2), 89-94. (Yayın No: 2996158)
7. Vaka Takdimi, AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL,KARTAL MEHTAP (2016). Birinci
Basamakta Akılda Tutulması Gereken Bir Iç Savas Otoimmün Pankreatit. Mugla Sıtkı Koçman Tıp
Dergisi, 3(1), 24-26. (Yayın No: 2996457)
8. Vaka Takdimi, GÖKDEMIR ÖZDEN,DALKIRAN HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP
(2014). Adrenal insufficiency in a 19 year old male patient admitted with fatigue. Ege Tıp Dergisi,
55(1), 38-40. (Yayın No: 2996192)
Editörlük
Journal of Applied Sciences and Clinical Practice (JASCP), (Diger endeksler), Dergi, Yayın
Kurulu Üyeligi, Wolters Kluwer Health, 17.11.2020
1.
23rd WONCA Europe Krakow 2018 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Konuk Editör,
wonca, 24.06.2018-27.06.2018
2.
Turkish Journal of Family Medicine Primary Care (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör,
Çukurova Üniversitesi, 01.01.2016
3.
4. WONCA EUROPE 2017 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, WONCA
WONCA EUROPE 2016 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 15.06.2017-
18.06.2017
5.
6. WONCA Europe 2015 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, TAHUD
7. WONCA WORLD ABU DABI, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 25.11.2020-29.11.2020
8. WONCA Europe Berlin, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 24.07.2020-27.07.2020
9. WONCA Bratislava 2019, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 25.06.2019-29.06.2019
Üniversite Dısı Deneyim
Aile Hekimi Uzm. Dr Isparta Sarkikaraagaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi, Zorunlu Hizmet
Yükümlülügü-70.DHY, (Kamu)
2016-2017
Doktor Atatürk Egitimve Arastırma Hastanesi-KETEM, Sigara Bırakma Plk-Meme ve
Serviks Kanseri Egitim ve Tarama Programı, (Kamu)
2012-2012
Doktor Rize Merkez 3 no’lu Saglık Ocagı, Doktor-Saglık Ocagı Hekimi (Adli nöbet-Plk
hizmetleri), (Kamu)
2005-2016
Doktor
Rize Egitim ve Arastırma Hastanesi-KETEM, Sigara Bırakma Plk Sorumlu
Hekimi-Meme ve Serviks Kanseri Egitim ve Tarama Programı-Egitici Egitim
Sertifikası-Kolposkopi Sertifikası, (Kamu)
2005-2012
Ambulans ve Merkez
112
Trabzon Merkez 112 Acil Saglık Hizmetleri, Ambulans ve Merkez 112’de
görevli hekim(geçici görevlendirme), (Kamu)
2004-2005
2003-2005 Doktor Merkez Ugurlu Saglık Ocagı, Saglık Ocagı Hekimi-Kırsal, (Kamu)
Sertifika
AHEF Bahar Akademisi ve Ası Sempozyumu 2021, AHEF Bahar Akademisi ve Ası Sempozyumu 2021,
Çevrimiçi, Sertifika, 23.04.2021 -25.04.2021 (Ulusal)
39647
7
14
3. Ası Okulu, Ası, E-okul, Sertifika, 17.09.2020 -20.09.2020 (Ulusal)
32965
0
Kurs
PRIMORE Masterclass: lnterprofessional PC Research Project, This master-class is aiming early career
researchers to further develop their professional and research skills. Besides lectures from distinguished
speakers, participants will be able to prepare an interprofessional research project under the supervision
of experienced mentors. The initial phase of the masterclass will be online learning and group work
during the EFPC virtual conference this September (see the program below). Participants will be divided
into working groups of maximum 5 people, decide the title and outline of their research proposal. These
proposals will be further developed with the guidance of assigned mentors for each group. Completed
and approved final work will be presented orally in the first face-to-face meeting of EFPC. Furthermore,
participants are also welcome to seek partners and promote their research proposal in the PIE platform.
At most 20 participants will be allowed to participate. Priority will be given to candidates from the
Central and Eastern Europe (CEE) and the goal is to have multi-professional participation., Online, Kurs,
27.09.2020 -31.03.2021 (Uluslararası)
39649
5
TÜBITAK 2237-B proje hazırlama ve yürütme kursu, TÜBITAK 2237-B proje hazırlama ve yürütme
konusunda kuramsal bilgi ve uygulama, Yeditepe Üniversitesi-Çevrimiçi Kurs, Kurs, 05.02.2021 –
07.02.2021 (Ulusal)
37457
0
MARSEV Saglık Profesyoneli Egitiminde Ölçme ve Degerlendirme Kursu, Ölçme degerlendirme
yöntemleri
, Marmara Üniversitesi Çevrimiçi (Online- synchronous) Kurs , Kurs, 16.01.2021 -17.01.2021 (Ulusal)
36819
0
Fall in Age Introductory Online Course, Fall in Age Project
The main objective of the project is the development, validation and transfer of knowledge, focused on
the latest advances in biomechanics and technology, especially aimed at updating the current
practitioners’ needs in relation to a more objective evaluation of Frailty & Falls Management.,
EGPRN Online Course, Kurs, 20.08.2020 -20.08.2020 (Uluslararası)
36826
6
Strengthening Community Health Worker Programs, This course has six sections, each of which begins
with a video introduction from Dr. Raj Panjabi, who highlights key themes. The sections include
thematic video interviews with experts from global institutions like the World Health Organization, and
case study videos with leaders from the three exemplar countries, Ethiopia, Bangladesh, and Liberia,
along with supporting text, visuals, and interactive components. Each section also incorporates learner
engagement and assessment questions in a variety of formats, including multiple choice, true/false, and
discussion questions based on a practical scenario. See more about each section below and click on the
Syllabus tab at the top of this page to review the full course syllabus., USA, Kurs, 11.11.2019 –
31.12.2019 (Uluslararası)
27469
5
Antimicrobial Stewardship: A competency-based approach, Competancy, Cenevre, Kurs, 10.10.2018 –
10.01.2019 (Uluslararası)
20849
6
Improving Global Health:Focusing on Quality and Safety, Quality is a concept that everybody likes and
no one knows how to define.One of the things we’xxre going to do in this course is deconstruct it for
you–help you understand it, help you wrap your arms around it. And the easiest way for me to do this
is to talk about the Institute of Medicine. The Institute of Medicine is a body in the United States that
advises the American Congress on policy issues.And they define quality as having six aims.Health care
in order to be high quality had to be safe, effective, efficient, timely, patient-centered, and
equitable.And if you think about anything in our lives and the way we judge whether it’xxs good or not,
we really apply some combination of all of those things.If we’xxre out there hurting people, injuring
people in hospitals, in clinics, by definition, we do not have high-quality health care.That is a problem
across the globe., ABD, Kurs, 26.04.2018 -26.06.2018 (Uluslararası)
17234
8
Kongre Düzenleme
FEBS Workshop on Molecular Life Sciences: Training Tomorrow’s Scientists, Çalıstayda Danısmanlık hem
akademik hem sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ele alınacak, “Mükemmel bir Danısman Nasıl olmalıdır?”
sorusuna yanıt aranacaktır. Program, ORPHEUS yetkililerin ve alanında uzman bilim insanları-egiticilerin
sunumlarının yanı sıra, küçük grup çalısmaları, ORPHEUS üyesi SBE temsilcilerinin paneli, Doktora
Ögrencileri Paneli ve Açık Oturum gibi özenle hazırlanmıs etkinliklerden olusmaktadır, Izmir University of
Economics / Balçova /Izmir, Kongre Düzenleme, 05.09.2018 -07.09.2018 (Uluslararası)

Doç. Dr. Emin Murat AKBAŞ

1976 Varto doğumluyum. 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Ardahan’da pratisyen hekim olarak göreve başladım. Takiben İç Hastalıkları eğitimi için Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde göreve başlayarak 2007 yılında uzman hekim unvanı aldım. Askerlik görevimi Siirt’te yerine getirdim. Daha sonra üst ihtisas için yeniden Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar AD., Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.’nda göreve başlayarak 2012 yılında yan dal uzmanı oldum. Zorunlu görev için atandığım Erzincan’da 2014 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar AD.’da göreve başladım. 2016 tarihinde Doçent unvanı aldım. Halen bu kurumda hizmet etmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Onur GÜDÜ

Üniversite:

İstanbul Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Yüksek Lisans)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – Tezli (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediye Şirketleri, Kamu-Özel Ortaklıkları)
Anadolu Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Lisans)
İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Marmara Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Lisans – 100/75,5)                                                                                                  Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


Lise: Düzce Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Yazılım (Sayısal) + İngilizce Hazırlık

İlköğretim: Düzce İsmetpaşa İlköğretim Okulu

Yabancı Dil:  İngilizce
Bilgisayar Bilgileri: İleri Derece

Deneyimler:
Marmara Üniversitesi / Asistan Öğrenci (2009 – 2011)
İstanbul Kültür Üniversitesi / Misafir Asistan (2012-2013)
Marmara Üniversitesi / Öğretim Görevlisi (2013 – 2014)
Kaynaşlı Belediyesi / Belediye Başkan Yardımcısı (2014 – 2016)
Laska Teknoloji A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı (2019 – Devam)

Sertifikalar: Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Diksiyon / Etkili İletişim Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Oyunculuk
Organizasyonel Gelişim Kampı (İ.B.B. Gençlik Meclisi) Liderlik
Genç Gelişim Akademisi
Siyaset ve Sosyoloji

Yetenekler: Analiz, Danışmanlık, Liderlik, Sürekli İyileştirme, Planlama, Girişimcilik, Etkin Yönetim, Devlet ile İlişkiler, Strateji Geliştirme

Burslar: Türk Eğitim Vakfı Üstün Başarı Bursu

Lisanslar: Futbol, Amerikan Futbolu (Profesyonel- 2012 Türkiye Şampiyonluğu),
Badminton, CMAS 1 Yıldız Dalıcı Belgesi(TSSF)

Geçmişte Üye Olduğu Kulüpler: Marmara Üniversitesi Motor Sporları Kulübü (Kulüp Başkanı), Bilişim
Kulübü (Kulüp Başkan Yardımcısı), Drama Kulübü, Marmaralı Kartallar,
Mizah Kulübü, Matematik Kulübü

Aldığı Ödüller: Avrupa Parlamentosu tarafından “Dünya’yı değiştirebilecek 50 kişiden biri” ödülü. Türkiye’den EUTOP50 listesinde yer alan tek girişimci.
Brisa Yolculuğun Öncüleri Ödülü
Başakşehir Living Lab İnovasyon Ödülü
BigBang 2018 Finali – 265.000 TL Ödül

Kıvanç Menekşeoğlu

Üniversite:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Lise: 

Samsun Fen Lisesi

Yabancı Dil: 

İngilizce B2

Almanca B2

Deneyimler:
Staj Deneyimleri:  

Eylül 2014 – Ekim 2014 / İntörn Doktor, Kardiyoloji Anabilim Dalı Deutsches Herzzentrum – Berlin

Temmuz 2014 – Eylül 2014 / İntörn Doktor, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Park Klinik Weissensee Berlin

Temmuz 2012  / Stajyer Doktor Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinikum Großhadern – Münih

İş Deneyimleri :

Ocak 2021-Devam / Uzman Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ,İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ekim 2017 – Ocak 2021 /  Asistan Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Temmuz 2016 –Ekim 2017 / Asistan Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ekim 2015-Temmuz 2016 /  Pratisyen Hekim, Kastamonu İhsangazi İlçe Devlet Hastanesi

Sertifikalar:

– The European Board of Physical and Rehabilitation Medicine Fellowship Certificate (No:3130, Until 31.12.2029)

– European Accreditation Council for Continuing Medical Extracorporeal Shock Wave Therapy Certificate

Royal Academy of Engineering’s Leaders in Innovation Fellowships Certificate

Projeler:

1 Nisan 2021 – Devam / Dahili Kameradan Yapılan Hareket Tespiti ile Kontrol Edilen Web Tabanlı Oyunlaştırma (İstanbul Üniversitesi Entertech Onaylı)

24 Ocak 2020 – 24 Ocak 2021 / Haptik Sistemler Aracılı Nörolojik Rehabilitasyon (KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı Destekli)

1 Temmuz 2019 – 31 Ekim 2020 / Sanal Gerçeklik Aracılı Nörolojik Rehabilitasyon (TÜBİTAK 1512 Programı Destekli)

Bilimsel Toplantılar:

– Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Nisan 2021, Online

– Deriden Kas ve İskelete E-Kongresi, 5-7 Şubat 2021, Online

– Karadeniz Rader Romotoloji Kongresi 20-23 Mayıs 2020, Online

-Ulusal Riskli Bebek Kongresi, 21-23 Şubat 2020, Bolu

-Tamamlayıcı Tıp Ligi, 12-14 Nisan 2019, Muğla

-Enjeksiyon Kampı 2019, 15-17 Kasım 2019, Antalya

-Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

-15. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 9-11 Mart 2018, Kıbrıs

-Berlin, 25. Avrupa Öğrenci Kongresi, Jüri ve Organizasyon Komitesi, 2014

-23. Uluslararası Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2012

-İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Bilim Günleri, Organizasyon Komitesi, 2011

-22 Uluslararası Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2010

-Tıp Öğrenci Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi, 2010

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler:

– Olgu Sunumu, Nadir Bir Sendrom Kamptodaktili-Artropati-Coxa Vara-Perikardit Sendromu, Nalan ÇAPAN, Kıvanç MENEKŞEOĞLU, Selim SEZİKLİ, Ekin İlke ŞEN, Sina ARMAN, Resa AYDIN, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– Nadir Bir Olgu Crisponi Sendromu, Nalan ÇAPAN, Selim SEZİKLİ, Kıvanç MENEKŞEOĞLU, Sina ARMAN, Ekin İlke ŞEN, Resa AYDIN, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki Etkinliği: Pilot Çalışma, Ayşegül Ketenci, Ekin İlke Şen, Kıvanç Menekşeoğlu, Aydan Oral, Dilşad Sindel, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

Bilimsel Toplantılarda Sözel Bildiriler:

– Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçekliğin Üst Ekstremite Fonksiyonlarina Etkisi  Prospektif Randomize Kontrollü Çalişma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu, Resa Aydın, Nalan Çapan, Sina Arman, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Nisan 2021, Online

– Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki Etkinliği: Pilot Çalışma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu, Ekin İlke Şen, Ayşegül Ketenci, Aydan Oral, Dilşad Sindel, Deriden Kas ve İskelete E-Kongresi, 5-7 Şubat 2021

– İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu Sıklığının ve İlişkili Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu , Ersin Ersözlü , Kubilay Ekinci, Belkıs Özgen , Ekin İlke Şen , Aydan Oral, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu’na Başvuran Pediatrik Yaş Grubunda Engellilik Verilerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma, Elif Tarihçi, Nalan Çapan, Kıvanç Menekşeoğlu, Ekin İlke Şen, Sina Arman, Resa Aydın, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– İnmeli Hastalarda Yatarak Tekrar Rehabilitasyon: Hedefler-Sonuçlar, 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Kasım 2018, Ankara

Bilimsel Yayın:

-Duruöz MT, Acer Kasman S, Şahin N, Sezer İ, Bodur H, Ketenci A, Hizmetli S, Erdem Gürsoy D, Demir AN, Menekşeoğlu AK, Karadağ A, Baklacıoğlu HŞ. Validity, reliability, and factor structure of the Istanbul Low Back Pain Disability Index in axial spondyloarthritis. Mod Rheumatol. 2021 Mar;31(2):451-457. doi: 10.1080/14397595.2020.1733172. Epub 2020 Mar 3. PMID: 32075459.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

-Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

-Royal Academy of Engineering – Leaders of Innovation Fellow (2020 – LIF6)

Erdinç Nayir

EĞİTİM BİLGİLERİ 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1997-2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.D. Araştırma Görevlisi / 2004-2010

Baykan Devlet Hastanesi,  Siirt, İç Hastalıkları Uzman Dr. / 2010

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji B.D Yan dal uzmanlık / 2011 – 2014

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. / 2015-2017

Özel Adana Metro Hastanesi ve Özel Güney Adana Hastanesi, Tıbbi Onkoloji  Uzman Dr.  / Ağustos 2017 – Aralık 2017

Adana Şehir Hastanesi , Tıbbi Onkoloji Doç. Dr.  / Ocak 2018 -Temmuz 2018 

VM Mersin Medicalpark Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Doç.Dr. / Ekim 2018 – Devam

UZMANLIK ALANLARI 

İç Hastalıkları Uzmanı : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. (Aralık 2004 – Nisan 2010) 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. (Eylül 2011 – Ekim 2014)

Doçent. Dr : Mart 2018

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER 

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı 29

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı 212

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

1.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) üyeliği (2011’den itibaren) 

2.European Society for Medical Oncology üyesi (2015’den itibaren)

3.TTOD Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Üyeliği (2015 – 2017)

4.TTOD Web ve Sosyal Medya Danışmanlığı (2013 – 2017)

5.TTOD E-Bülten Editörlüğü (2013-Halen)

6.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Gelecekte TTOD 2014-2018 Strateji Arama Toplantısı Katılımcısı (08.11.2013 – 10.11.2013)

7.Tıbbi Onkoloji Grubu (TOG) üyeliği (2012’den itibaren)

8.TOG Epidemiyoloji ve Prevansiyon Grubu Başkan Yardımcılığı (2014-Halen)

9.TOG Genç Araştırmacılar Grubu Başkan Yardımcılığı (2015-Halen)

10.TUSDATA (TUS Eğitim Kursu) Dahiliye Eğitmenliği ve Yayın Editörlüğü (2005 – Halen)

11.Kitap Editörlüğü: ÜDS KPDS için Sağlık Bilimleri Tıbbi İngilizce, Basım yılı 2012, Basım sayısı 2, ISBN:907860536637

12.Kitap Editörlüğü: Akademisyen Yayınevi, Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Basım yılı 2018, ISBN: 9786052580684

13.İdari görev: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhale Komisyon Üyeliği, 2013

14.Editörlük: Ulutas Medical Journal (Journal Scientific Advisory Board),2016

15.Kanserle Dans Derneği Sosyal Sorumluluk Projeleri

16.Pembe Hanım Kanser Hastaları ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Sosyal Sorumluluk Projeleri 

ÖDÜLLER 

1-En iyi sözel bildiri ödülü : MTHFR polimorfizmleri kronik hepatit C’li hastalarda steatoz ve fibrozisinde ilerlemeye yol açar mı? Türk Gastroenteroloji Derneği / 2006

2-En iyi poster bildiri üçüncülük ödülü : Baş – boyun non-hodgkin lenfomalarının klinik, patolojik ve tedaviye yanıt analizi, Lenfoma Myeloma Derneği / 2012

3-6.TTOK En iyi çalışma üçüncülük ödülü : Metastatik renal hücreli karsinomada tirozin kinaz kullanırken gelişen hemoglobin yüksekliği pozitif prediktif bir belirteç olabilir mi ? Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2016

4-6.TTOK En iyi sözel bildiri ödülü : Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi hekimlerinin kemoterapi sonrası PET-BT’de tam yanıtlı Non-Hodgkin ve Hodgkin lenfomalı olgularda konsolidasyon radyoterapisi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi (Türk Onkoloji Grubu Çalışması), Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2016

5-22.UKK Sözel Bildiri Ödülü : Comparison of Combined Chemoradiotherapy Regimens ; Paclitaxel Plus Carboplatin and Cisplatin Plus Etoposide for Locally Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer : A Randomized Phase III Trial, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2017

6-11.Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu en iyi sözlü bildiri 2.lik ödülü : Rekürren glioblastome multiforme tanısı ile izlenen hastalarda irinotekan / bevacizumab tedavi sonuçları ve sağ kalım süreleri ile NLR ilişkisinin incelenmesi, Nöroonkoloji Derneği / 2017

SERTİFİKA

1.Araştırma Görevlileri İleri Eğitim Kursu, Mersin, 2009

2.Advanced Clinical Trials School, Kıbrıs, 2012

3.İstatistik Analiz Eğitimi, Mersin, 2013

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1-Opere edilebilir HER2 pozitif erken evre meme kanseri olan hastalarda adjuvan tedavi olarak destekli ve kendi kendine uygulanan subkutan trastuzumabın güvenliliğini değerlendirmeye yönelik faz III, prospektif, iki kohortlu, randomize olmayan, çok merkezli, çok uluslu, açık etiketli çalışmada yardımcı araştırmacı, 2012 – 2014

2-3K Karaciğer Kanseri Kayıt Çalışması yardımcı araştırmacı, 2013-2014

3-Ras mutant hepatosellüler kanserli hastalarda birinci basamak tedavide sorafenib ile refametinib kombinasyonunun kullanımı (16728), faz II çalışmada yardımcı araştırmacı, 2013-2014

YAYINLARI 

A. Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-E)’a Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. Sezgin O, Altintas E, Nayir E, Ucbilek E. A pilot study evaluating sequential administration of a PPI-amoxicillin followed by a PPI-metronidazole-tetracycline in Turkey. Helicobacter 2007 ;12(6):629-32

A2. Akbay E, Muslu N, Nayir E, Ozhan O, Kiykim A. Serum retinol binding protein 4 level is related with renal functions in Type 2 diabetes. J Endocrinol Invest. 2010 ;33(10):725-9

A3. Abali H, Celik I, Karaca B, Turna H, Saglam EK, Akman T, Oztop I, Coskun HS, Turhal NS, Sezer A, Nayır E et al. Cutaneous melanoma in Turkey : analysis of 1157 patients in the Melanoma Turkish Study. JBUON 2015 ;20(4) : 1137-1141

A4. Nayır E, Ata A, Arican A. Do medical oncologists and cancer patients care about treatment cost of systemic anticancer therapy? JBUON 2015 ;20(6) :1606-1611 

A5. Unlu A, Nayır E, Kırca O, Ozdogan M. Ganoderma lucidum (reishi mushroom) and cancer JBUON 2016 ;21(4) : 792-798

A6. Unlu A, Nayir E, Kalenderoglu MD, Kirca O, Ozdogan M. Curcumin (Turmeric) and cancer JBUON 2016 ; 21(5) : 1050-1060

A7. Nayir E, Tanriverdi O, Karakas Y, Kilickap S, Turhal NS, Avci N, Okutur K, Koca D, Erdem D, Abali H, Yamac D, Bilir C, Kacan T. Tendency of cancer patients, and their relatives to use internet for health-related searches : Turkish Oncology Group (TOG) Study. JBUON 2016 ; 21(3) :714-719

A8. Eras N, Nayir E, Arican A, Bahar L, Guler M, Akbas E. TS 1494del6 polymorphism and increased risk of developing breast cancer. Int J Clin Exp Med 2016 ;9(6) :11756-11763

A9. Nayir E, Koyuncu MB, Esin E, Turker I, Tanriverdi O, Uysal M, Er O, Demir A, Akman TT, Pilanci KN, Paydas S, Kocar M, Saip P, Kilickap S, Turhal S, Kacan T. Attitudes of cancer patients after diagnosis : How cancer affects social life ? (Turkish Oncology Group Study) JBUON 2016 ; 21(5)

A10. Unlu A, Nayir E, Kirca O, Ay H, Ozdogan M. Ginseng and cancer. JBUON 2016 ; 21(6): 1383-1387

A11. Bilir C, Yıldız I, Bilici A, Ucar M, Berk V, Yıldız Y, Yazıcı O, Imamoglu GI, Karadurmus N, Pilancı KN, Arpacı E, Tanrıverdi O, Karcı E, Temiz S, Nayir E, Oktay E, Dal P, Petekkaya I, Varim C, Cinemre H. Is Change in Hemoglobin Level a Predictive Biomarker of Tyrosine Kinase Efficacy in Metastatic Renal Cell Carcinoma? A Turkish Oncology Group Study. Cancer Invest. 2017 Apr 21;35(4):248-255

A12. Oktay E, Levent M, Gelincik H, Aktaş G, Yumuk F, Koral L, Arpacı E, Keser M, Alkan A, Karcı E, Karadurmuş N, Değirmencioğlu S, Turan M, Uyetürk U, Cabuk D, Avcı N, Toprak Ö, Ergen A, Urvay S, Bayman E, Petekkaya E, Nayir E, Paydas S, Yavuzsen T, Senler FC, Yaren A, Barutca S, Sahinler İ, Ozyılkan Ö, Tanrıverdi Ö. Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Cancer Educ. 2018 Nov 16. 

A13. Değirmenci S, Tanrıverdi Ö, Menekşe S, Doğan M, Hacıoğlu M, Oktay E, Erdem D, Arpacı E, Uluç BO, Turhal S, Yılmaz M, Pilancı KN, Sakin A, Araz M, Cokmert S, Özdemir Ö, Sen E, Nayir E. A retrospective analysis on first-line bevacizumab, cetuximab, and panitumumab-containing regimens in patients with RAS-wild metastatic colorectal cancer: A Collaborative Study by Turkish Oncology Group (TOG). JBUON 2019; 24(1): 136-142

A14. Sedef AM, Köse F, Sümbül AT, Besen AA, Hacıoğlu B, Günaldı M, Nayır E, Tanrıverdi Ö, Arpacı E, Abalı H, Özyılkan Ö. Addition of taxanes to combination chemotherapy in distal intestinal gastric cancer is more benefical than proximal ones: A multicenter restrospective study of Turkish Oncology Group. JBUON 2019; 24(2): 1-6

B. Emerging Sources Citation Index’e Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B1. Akca M, Ata A, Nayir E, Erdogdu S, Arican A. Impact of Surgery Type on Quality of Life in Breast Cancer Patients J Breast Health 2014;10:222-8

B2. Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu. Türk Onkoloji Dergisi 2014;29(4):181-182

B3. Nayır E, Aygün S, Ata A, Arıcan A. Relationship Between IL-18 and Bone Metastasis in Female Breast Cancer Turk J Oncol 2016;31(1):10-14

B4. Unlu A, Nayır E, Ay H, Kırca O, Ozdogan M. Aloe vera and cancer. Turk J Oncol 2016;31(2):68-72

B5. Vatansever M, Bozkurt FM, Dinc E, Yılmaz EB, Nayir E, Sari AA, Yildirim O, Kara T. Orbital metastasis of multiple myeloma: Case report. Turk J Ophthalmol 2016;46:148-150

B6. Nayir E, Keskin O. Do We Initiate Chemotherapy at an Early Stage of Hormone-Sensitive Metastatic Prostate Cancer? Turk J Oncol 2016;31(4)

C. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler 

C1. Nayır E, Sezgin O, Altıntaş E, Üçbilek E, Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2012;11(2): 58-62

C2. Altintas ZM, Altintas E, Sezgin O, Edgunlu TG, Ucbilek E, Nayir E, Barlas IO, Erdal ME. The Effect of Genetic Variations of Methylene Tetrahydropholate Reductase Gene Polymorphisms on Ribavirin-Induced Anemia in Hepatitis C Patients. J Liver: Dis Transplant 2013;2:1

C3. Altintas E, Altintas ZM, Sezgin O, Ucbilek E, Nayir E, Erdal ME, Polat A, Orekeci G. Polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase gene: Their impact on liver steatosis and fibrosis of chronic hepatitis c patients. Open Journal of Gastroenterology 2014;4:73-80

C4. Nayir E, Koyuncu MB, Erdogdu S, Ata A, Yılmaz IA, Arican A. Stiff Person Syndrome in a patient with pancreatic adenocarcinoma: An unusual paraneoplastic syndrome. J hum rhythm 2015;1(3):123-126

C5. Nayir E, Arican A. Kanser ve insulin direnci, antidiyabetikler ve non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların kanserde etkileri ve kullanımı. Türkiye Klinikleri J Pharmacol-Special Topics 2015;3(3):36-43

C6. Nayir E. A Rarely Seen Hepatic Tumor: Epithelioid hemangioendothelioma. Ulutas Med J. 2016;2(1):59-62

C7. Nayir E. Pathogenesis of bone metastasis. Journal of Oncological Science 2016;1:13-16

C8. Tabakan F, Nayir E, Arican A. Clinical and pathological evaluation of histopathological subtypes in patients with non-Hodgkin’s lymphoma Eur Res J 2016;2(1):52-61

C9. Unlu A, Kirca O, Ozdogan M, Nayir E.  High – dose vitamin C and cancer. Journal of Oncological Science 2016;1:10-12

C10. Nayir E, Köşeci T, Arican A. Bilateral meme kanseri ve mide metastazı: Olgu sunumu. Acta Oncol Tur. 2016;49(3): 232-234

C11. Nayir E, Karacabey B, Kirca O, Ozdogan M. Electronic cigarette (e-cigarette) Journal of Oncological Science 2016;2:16-20

C12. Nayir E, Ata A, Erdogdu S, Salman T, Sungur MA, Abali H, Arican A. A snapshot of residents in medical oncology in Turkey: A Nationwide survey on profile and key problems. Journal of Oncological Science 2016;2:21-24

C13. Kacan T, Nayir E, Altun A, Kilickap S, Babacan NA, Ataseven H, Kaya T. Antitumor activity of sorafenib on colorectal cancer. Journal of Oncological Science 2016;2: 53-57

C14. Nayir E, Ermis E. Chemoradiation of pancreatic carcinoma. Journal of Oncological Science 2016;2: 43-47

C15. Karaytug MO, Gurbuz M, Nayir E, Tamam L. Cancer and psychosocial support. J hum rhythm 2016;2(3):103-108

C16. Bilir C, Yıldız İ, Bilici A, Ucar M, Berk V, Yıldız Y, Yazıcı O, İmamoğlu Gİ, Karadurmuş N, Pilancı KN, Arpacı E, Tanrıverdi Ö, Karcı E, Temiz S, Nayır E, Oktay E, Dal P, Petekkaya İ, Yağmurkaya O, Varım C. Alteration of thyroid functions in patients with renal cell carcinoma treated with tyrosine kinase inhibitors; Turkish population study. J hum rhythm 2016;2(4):144-148

C17. Nayır E, Cor S, Altintas ZM, Buyukafsar K, Tiftik RN, Ata A, Arican A. Comparative investigation of antitumoral effectiveness of Rho-kinase inhibitor Y-27632, pravastatin and atorvastatin in anaplastic thyroid cancer cell culture. Journal of Oncological Sciences 3(2017):62-65

C18. Tanriverdi O, Barista I, Paydas S, Nayir E, Karakas Y. Oncologists’ Perspectives on Consolidation Radiation Treatment after Chemotherapy for Lymphomas: A Survey Study by the Lymphoma Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG) Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Nov 26;18(11):3149-3155.

C19. Petekkaya E, Petekkaya I, Nayır E, Altındag K. Is there an association between CRP levels and tumor size in breast cancer patients? Journal of Oncological Sciences 4(2018): 106-107

C20. Oktay E, Keskin Ö, Eyiler MF, Yersal Ö, Tanrıverdi Ö, Nayır E, Yalçın GD, Meydan N. Küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında hangi hematolojik parametreler yaşam süresinin belirteçleridir? Medical Journal of İzmir Hospital 2019;23(1):61-70

C21. Eker ED, Arıcan A, Arpacı RB, Nayır E, Ata A, Eras N, Yıldırım DD, Akbaş E. Potential effects of EGFR exon 21 L858R mutations in lung cancer. Medical Science and Discovery 2019;6(2):12-17

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

D1. Eras N, Akbas E, Nayır E, Arıcan A, Bahar L. TS1494DEL60 polymorphism and increased risk of developing breast cancer, MedicRes World Congress 2014;30 (Sözel bildiri)

D2. Ata A, Küçük A, Nayir E, Eskici S. Comparison of combined chemoradiotherapy regimens; Paclitaxel plus carboplatin and cisplatin plus etoposide for locally advanced non-small-cell lung cancer: A randomized phase III trial. Ann Oncol (2016) 27 (suppl_6): 1193P

D3. Eras N., Nayır E, Akbaş E. Evaluation of TNF-308 gene polymorphism in women with breast cancer living in Mersin. 1.International Mersin Symposium 2018; 139-140

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

E1. Sezgin O, Altıntaş E, Nayır E, Üçbilek E. Hp eradikasyonunda pantoprazol, amoksisilin ardından, pantoprozol, tetrasiklin, metronidazol, ardışık tedavisinin etkinliği, tek merkez sonucu. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID82: 108

E2. Altıntaş ZM, Altıntaş E, Sezgin O, Gökdoğan T, Üçbilek E, Nayır E, Barlas İÖ, Erdal ME. Hepatit C’li hastalarda interferon ve ribavirin tedavisine bağlı anemide tek karbon metabolizmasındaki genetik kusurların etkisi. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID54: 17 (Sözel bildiri)

E3. Altıntaş E, Altıntaş ZM, Sezgin O, Üçbilek E, Nayır E, Erdal ME. MTHFR polimorfizmleri kronik hepatit C’li hastalarda steatoz ve fibrozisinde ilerlemeye yol açar mı? 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID179: 17 (Sözel bildiri)

E4. Nayır E, Sezgin O, Üçbilek E, Altıntaş E. Mersin’de çalışan pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleri 27.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Antalya, Kasım 2010; 21(3):36 (Sözel bildiri)

E5. Erdoğdu S, Nayır E, Özgür A, Avcı E, Kara T, Gürses İ, Arıcan A. Nadir bir olgu: İntrakraniyal Kondrosarkom. 9.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. KKTC, Eylül 2012; O42

E6. Eser ZE, Erdoğdu S, Boztepe B, Nayır E, Kara T, Arıcan A. İmatinib’e bağlı nadir bir yan etki; Tedaviye dirençli hipotiroidi. 14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2012; PS196: 282

E7. Ata A, Nayır E, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanları’nın Profili. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; S17: 114 (Sözel bildiri)

E8. Arıcan A, Ata A, Nayır E, Abalı H. Türkiye’de onkoloji uzmanları kemoterapi maliyetlerini önemsiyor mu? 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; EP 67: 171

E9. Erdoğdu S, Arıcan A, Nayır E, Ata A, Boztepe B, Yılmaz İA. Pankreas kanserli bir hastada nadir bir paraneoplastik sendrom; Stiff-Person Sendromu. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; EP 110: 190

E10. Erdoğdu S, Nayır E, Ata A, Serinsöz E, Vayısoğlu Y, Akça Z, Sungur MA, Arıcan A. Baş – boyun non-hodgkin lenfomalarının klinik, patolojik ve tedaviye yanıt analizi. 3.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi. Antalya, Mayıs 2012; P27

E11. Erdoğdu E, Nayır E, Mermi E, Cirit A, Özgür A, Arıcan A. Akciğer kanserinde nadir bir metastaz yeri; Sağ ventrikül. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. Kapadokya, Mart 2013; P21

E12. Erdoğdu E, Nayır E, Alper A, Boztepe B, Apaydın FD, Sezgin O, Arıcan A. Sorafenib alan hepatosellüler kanserli hastaların klinik ve tedaviye yanıt analizi. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P174: 136

E13. Erdoğdu E, Nayır E, Alper A, Boztepe B, Arıcan A. Metastatik kolorektal kanserde ilk basamakta FOLFİRİ-Setüksimab tedavisi ile tam yanıt. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P246: 167

E14. Nayır E, Köşeci T, Erdoğdu S, Ata A, Arıcan A. Osteosarkomlu bir hastada orbita metastazı: Olgu sunumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P496: 281 – 282 

E15. Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P 659: 357

E16. Nayır E, Erdoğdu S, Kaleağası H, Arıcan A. Hodgkin Lenfoma’da Spinoserebellar Ataksi: Olgu Sunumu. 4.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi. Antalya, Mayıs 2013; PS 03: 76

E17. Nayır E, Erdoğdu E, Arıcan A. Bilateral meme kanserinde mide metastazı: olgu sunumu 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2013; P181: 278

E18. Erdoğdu S, Nayır E, Gürsoy D, Arpacı R, Ayan E, Kara E, Arıcan A. Nadir bir olgu: Bifazik malign mezotelyoma. 23.Ulusal Patoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2013; P893: 379-380

E19. Çor S, Nayır E, Altıntaş ZM, Büyükafşar K, Tiftik N, Erdoğdu S, Ata A, Sezer E, Arıcan A. Anaplastik tiroid kanseri hücre kültüründe Rho-kinaz inhibitörü olan Y-27632 ile pravastatin ve atorvastatinin tek ve kombine kullanımlarının antitümöral etkinliğinin araştırılması. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; S03: 294 (Sözel bildiri)

E20. Abalı H, Karaca B, Turna H, Sağlam EK, Coskun HŞ, Turhal S, Özkan M, Sevinç A, Demir G, Budakoğlu B, Işıkdoğan A, Nayır E, Arıcan A, Engin H, Kılıçkap S, Coşkun U, Uluç BO, Harputluoğlu H, Er Ö, Kavgacı H, Elkıran T, Çelik İ. Çok merkezli Türk Onkoloji Grubu MelanomTürk kayıt çalışması;Türkiye profili. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; S32: 316 (Sözel bildiri)

E21. Kılıçkap S, Tural D, Akman T, Nayır E, Petekkaya İ, Ürün Y, Kertman N. Kanser hastalarında nutrisyon desteği: Ne biliyoruz, Ne yapıyoruz? 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P073: 379

E22. Nayır E, Erdoğdu S, Arıcan A. İnternet üzerinde kanser hakkındaki araştırma eğilimleri. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 127: 414

E23. Nayır E, Esin E, Türker İ, Tanrıverdi Ö, Uysal M, Er Ö, Demir A, Akman TT, Pilancı KN, Paydaş S, Koçar M, Saip P, Kılıçkap S, Turhal S. Kanserli hastalarda tanı sonrası hasta tutumları: Kanser sosyal yaşamı ne kadar etkiliyor? (Türk Onkoloji Grubu) 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 130: 416-417

E24. Erdoğdu S, Muallaoğlu S, Nayır E, Serinsöz E, Vayısoğlu Y, Yılmaz E, Sezer EY, Özyılkan Ö, Arıcan A. Ekstranodal baş – boyun non-Hodgkin lenfomaların klinik ve tedavi yanıt değerlendirmesi. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P215: 469-470

E25. Nayır E, Aygün S, Erdoğdu S, Ata A, Arıcan A. Meme kanserinde IL-18 ile kemik metastazı arasındaki ilişki. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 238: 484

E26. Akbas E, Arıcan A, Bucak Ö, Nayır E, Eker E, Ata A, Erdoğan N. EGFR geni exon-21 L858R mutasyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserine yakalanma riskine olası etkileri. 36.Ulusal Solunum 2014 Kongresi. İzmir, Ekim 2014; TP009: 140 (Sözel bildiri)

E27. Akbaş E, Nayır E, Erdoğan NE, Arıcan A, Bahar L, Bucak Ö, Kul S. İnterlökin 1 beta C-31T gen polimorfizmi ile meme kanserine yakalanma riski arasındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi 2014; 29 (Suppl 1) (11.Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi, 2014)

E28. Saip P, Keskin S, Kemal Y, Menekşe S, Çabuk D, Tanrıverdi Ö, Ürün Y, Nayır E ve arkadaşları. Türkiye’de geriatrik onkoloji hastalarının poliklinik başvuru oranları ve klinik özellikleri; Çok merkezli çalışma. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; P345: 486 

E29. Nayır E. Meme kanserinin internet üzerinde araştırma eğilimleri. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; S38: 252 (Sözel bildiri)

E30. Kılıçkap S, Çelik L, Houssein B, Nayır E. Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; P679: 644

E31. Akbaş E, Nayır E, Bucak Ö, Arıcan A, Yolal D, Eser K, Uzun K, Eker ED, Erdoğan NE. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde EGFR Ekzon 19 747-750 delesyonunun araştırılması. 37.Ulusal Solunum Kongresi 2015; TP116: 113 (Sözel bildiri)

E32. Tabakan F, Nayır E, Arıcan A. Non-Hodgkin Lenfomalı Hastaların Histopatolojik Alt Tiplerinin Klinik ve Patolojik Değerlendirilmesi. 2.Ege Hematoloji ve Onkoloji Kongresi. İzmir 2016; P65:180

E33. Nayır E, Tanrıverdi Ö, Karakaş Y, Kılıçkap S, Turhal S, Avcı N, Okutur K, Koca D, Erdem D, Abalı H, Yamaç D, Bilir C, Kaçan T. Türkiye’de onkoloji hasta ve yakınlarının internet bilgiye ve hizmete ulaşma amaçlı kullanım alışkanlıkları (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya 2016; S12: 158 (Sözel bildiri)

E34. Bilir C, Yıldız İ, Uçar M, İnanç G, Yıldız Y, Berk V, Karadurmuş N, Tanrıverdi Ö, Pilancı KN, Arpacı E, Nayır E, Dal P, Petekkaya İ. Metastatik renal hücreli karsinomada tirozin kinaz kullanırken gelişen hemoglobin yüksekliği pozitif prediktif bir belirteç olabilir mi ? (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016:143 (En iyi çalışmalar, Sözel bildiri)

E35. Tanrıverdi Ö, Barışta İ, Paydaş S, Nayır E, Karakaş Y. Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi hekimlerinin kemoterapi sonrası PET-BT’de tam yanıtlı Non-Hodgkin ve Hodgkin lenfomalı olgularda konsolidasyon radyoterapisi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016; S07: 152 (Sözel bildiri)

E36. Nayır E, Ata A. Epiteloid Hemanjioendotelyoma: Nadir görülen karaciğer tümörü 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016; P308: 577

E37. Nayır E, Hacıoğlu B, Alkan A, Beşiroğlu M, Yıldırım N, Koca D, Tanrıverdi Ö, Erdem D, Karadurmuş N, Yazıcı O, Arpacı E, Eren T, Oktay E, Bilir C, Dal P, Akın M, Çınkır HY, Junushova B, Şen E, Petekkaya İ, Turhal S, Karakaş Y, Kemal Y, Kılıçkap S, Paydaş S. Temozolomid yan etki profili, Türkiye verileri (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;P130:374

E38. Karadurmuş N, Paydaş S, Öcal R, Yıldız B, Nayır E, Doğan M, Sümbül AT, Sürmeli Z, Barışta İ, Ferhanoğlu B, Özgür G, Ertürk İ, Özaydın Ş, Petekkaya İ, Üskent N. Relaps / refrakter lenfoma olgularında bendamustin tedavisinin etkinliği, Türkiye verileri (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;S013:232 (Sözel bildiri)

E39. Ata A, Küçük A, Nayır E, Eskici Ş. Comparison of combined chemoradiotherapy regimens; Paclitaxel plus carboplatin and cisplatin plus etoposide for locally advanced non-small-cell lung cancer: A randomized phase III trial. 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;S017:235 (Sözel bildiri)

F. Ulusal bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar

F1. Kanser ve Epidemiyoloji Prevansiyon Çalışma Grubu: Literatür Özeti: Bugüne kadar yapılan , halen devam eden, ve planlanan önemli çalışmalar. 9. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 21.11.2013, Antalya

F2. Kanser ve Epidemiyoloji Prevansiyonu Çalışma Grubu: Yürümekte olan çalışmalarda son durum. 10.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 07.11.2014, Antalya

F3. Kanser hastalarının kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 13.11.2015, Antalya

F4. Yeni Gelenler Meme Kanserini Yenecek. Hedef Kanser 2015 Kongresi, 04.04.2015, Kıbrıs

F5. Akciğer Kanseri Tedavi Algoritmalarının Oluşturulması: Tanısal Değerlendirme. 09.01.2016, İstanbul 

F6. Kanserde risk etkenleri. 5.Bursa Eğitim Günleri & 1.Bursa Onkoloji Günleri, 02.04.2016, Bursa

F7. Metastatik prostat kanseri tanılı hastalarda ilk hat kemoterapi maksimum androjen blokajı kombinasyonu, Seçilmiş hastalara uygularım. 2.Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 18.03.2016, İzmir

F8. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin sosyal medyadaki yeri. 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 27.03.2016, Antalya 

F9. Kullanageldiğimiz Antikorlar Yetersiz mi? Hedef Kanser 2016 Kongresi, 15.04.2016, Kıbrıs

F10. Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Grubu: Tamamlanmış ve Yürüyen Çalışmaların Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 28.10.2016, Antalya

F11. Genç Araştırmacılar Grubu: Tamamlanmış ve Yürüyen Çalışmaların Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 28.10.2016, Antalya

F12. Nano Partikül Nedir? Temel Onkoloji Kursu II, 20.11.2016, Adana

F13.