SAĞLIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN BİLİMİ İLERLETMEK

TMNG NEDİR?

Türk Medical Network Grup (TMNG), sağlık ile ilgili tüm alanlarda akademik birliktelik sağlamak üzere, mobingden uzak koşullarda, multidisipliner, çok merkezli bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Hekimleri, hemşireleri, Mühendisleri ve girişimcilerin prototip, ürün ve yöntemlerini tartışarak, geliştirerek, araştırarak, ilerletmelerini hedeflemektedir.

En iyi fikirler kendi ifadeni ve tarzını yansıtır. Bu fikirlerin şekillendiği, havalandığı ve güçlü sohbetlerin ateşlediği yer ise senin gelişimine katkı sunar. 4000’den fazla akademik hekim yazarın ve milyonlarca okuyucunun anlayışlı ve dinamik düşünce bulmak için geldiği açık bir platformuz. Burada sağlığın sesini ve geleceğini hem hekimlere, hem hastalara hem de sağlıkla ilgili çalışmalar yapan tüm farklı alan uzmanlarına duyurmayı,  hem de keşfedilmemiş sesleri, herhangi bir konunun kalbine dalarak, yeni fikirleri yüzeye çıkarmayı, bu fikirleri yaymayı ve dünyayı daha iyi anlamayı arzuluyoruz.

 Dijital yayıncılık için yeni bir model oluşturarak, reklamın teşviklerine boyun eğmeden sağlık farkındalığını, hastalık ve sağlık terminolojisine bakış ve yaklaşımdaki nüansı, karmaşıklığı ve hayati hikaye anlatımını desteklemek için varız. Herkese açık ama sağlık öz ve özgünlüğü teşvik eden bir ortam. Son olarak; okuyucular ve yazarlar arasında kurulan daha derin bağlantıların keşfi ile akademik gelişimin büyümesini sağlayacağı yer burasıdır. Yüzlerce, binlerce hekim ve binlerce mühendis ile ortak çalışarak birlikte, önemli fikirler ve onlar hakkında düşünen insanlardan güç alan güvenilir ve canlı bir ekosistem inşa ediyoruz.

TMNG’NİN amaçları

• Sağlık alanında çalışanları ve multidisipliner bilim adamlarını bir araya getirerek bilgi paylaşımının sağlanması ve gelişmelerin takip edilmesi
• Ülkemiz ve uluslararası camiada belirlenen kurallar ve şartlar dahilinde başarılı projelerin geliştirilmesi
• Sağlık, mühendislik, teknoloji ve inovasyon alanlarında faaliyet gösteren tüm öğrenci toplulukları, dernekler ve tüzel kişilerle bir araya gelerek eklemlenmek.
• TMNG olarak üzerinde durduğumuz diğer önemli konu ise gerek dahili ve temel bilim branşlarında gerekse cerrahi alanda girişimsel işlem prosedürlerini ve eğitimlerini geliştirerek ulusal temel ve klinik bilimler dahili cerrahi eğitim bilgi bankalarını oluşturmaktır.

• TABİPİM sadece yurtiçinde bulunan hekimlere hizmet verdiği gibi yurt dışında yaşayan hekimlere de hizmet vermeyi amaçlamıştır. Böylece hem ülkemiz içi ve ülkemiz dışındaki sağlık ekosistemini bir arada tutmayı amaçlar.
• Bilimsel anlamda çalışmak, bu konuda uzmanlaşmış Hekimlerimizin özlük haklarını korumak ve Sağlık Politikalarını belirlemek
• Akreditasyon sürecinde merkezlere destek olmak ve danışmanlık vermek
• Beraber çalıştığımız Endüstri kuruluşlarına ilgili platformlarda destek olmak, önleyici ve denetleyici kurumlar ile ilişkilerini düzenlemek
• Halkı bu amaçla oluşturulmuş platformlarda bilgilendirmek, ve bilgi paylaşımını sağlamak.
• Tüm hastalıklarda klinik, hastalık seyri ve temel araştırma tekniklerinin geliştirilmesi ve farkındalık çalışmaları ile hastalık ve sağlık durumunun bilgilendirilmesi.
• Akademisyenler için akademik ilerlemede iş akış planı geliştirilmesi,
• Çok merkezli çalışmalar için sürecin başında iş akış planı yapılarak, çalışma toplulukları kurmak, etik, bilimsel bir çalışma planı ve yayın politikası tanımlayarak araştırmacı ve hasta haklarının korunması
• Sağlık ve hastalık konularda Türkiye verilerini toplanması, verileri değerlendirerek tüm uzmanlık alt hastalıklarda tanı, tedavi ve izlem süreçlerine katkıda bulunacak bilgiler üreterek başta sağlık otoritesi olmak üzere klinik pratiklere katkı sağlanması

• Planlanan sonuçlarına ulaşabilecek bilimsel çalışmaların hazırlanması, doğru yürütücü ekibin belirlenmesi ve desteklenmesi
• Geliştirilecek projeler ile tüm hastalıkların tanı ve tedavi yönetimi ile ilgili ortak standartların oluşturulması
• Hekimlikte iyi klinik uygulamaları teşvik etmek.
• Alanında uluslararası indekslerde yer almayı hedefleyen, yetkin ve etkin bilimsel dergi çıkarılması.
• Hekimler ve sağlık çalışanları arasında afet, deprem, özel mücbir durum gelişiminde iletişim ve sosyal network sağlamak
• Tüm uzmanlık alt gruplarındaki hastalıklarda retrospektif ve prospektif bilimsel araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve yönetimi
• Proje önerisi olan araştırmacıların çalışmalarına bilimsel, emek ve maddi destek verilmesi
• Uluslararası yayın yapma kurallarına ve etik kurallara uygun olarak yayınların hazırlanması ve hedeflenen yayınlarda yayınlanması için çalışmaların yürütülmesi
• Uluslarası benzer kuruluşlar ile işbirliği yaparak Türk Tıbbının Uluslarası sisteme entegrasyonun sağlanması

• Genç akademi adaylarının ve uzmanların eğitimine katkı vermek amacıyla bilimsel çalışma ve araştırmaların yürütülebilmesi için yüz yüze ve/veya internet ortamında eğitimlerin, kongrelerin, çalıştay ve sempozyumların verilmesi ve ulusal ve uluslararası etkinliklerde sağlıkta eğitim standartlarının arttırılması
• Sağlık alanında Türkçe ya da İngilizce makale yazılması, elektronik ve/veya basılı bilimsel dergi yayınlanması ve elektronik ve/veya basılı kitapların hazırlanması ve yayınlanması
• Yerli ve milli ilk açık dergi platformu altyapısı geliştirilmesi
• Drone-İHA bazlı akademik destek verilmesi
• Yapay Zeka tabanlı ve dijital sağlık temalı ürün, cihaz, yayın geliştirilmesi
• Tüm hekimlerin deneyimli hekimler ile bir arada çalışma geliştirmesi, mentoring ve know-how desteği sağlanması ile yeni akademisyenlere tecrübe aktarımının sağlanması
• Tüm hekimlerin projelerde yer almasını sağlayarak, bilimsel yayın yapmalarına katkı sağlanması
• TMNG üyelerimizi uluslararası ve ülkemizdeki çeşitli eğitim programlarına ve kongrelere katılmasını yeni gelişmelerden sürekli haberdar olup, bu yenilikleri uygulanmasına öncülük edilmesi.
• Topluluğumuzun sağlık alanında uluslararası bir üne ulaşarak, ülkemizi uluslararası sağlık sektöründe başarıyla temsil edilmesi.

• Hem uluslararası, hem de ulusal alanda faaliyet gösterirken, üyelerimizin memnuniyeti bizim için esastır.

medical advisory board

Alper Şener

Alper ŞENER

Prof. Dr.

Can Ö.

Can ÖZLÜ

Dr. Öğr. Üyesi

WhatsApp Image 2021-07-16 at 10.43.52

Efe EDEM

Doç. Dr.

Nilüfer K.

Nilüfer KÖYLÜOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi

Eren Yıldız

Eren YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi

özden

Özden GÖKDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi

Murat AKBAŞ

Emin Murat AKBAŞ

Doç. Dr.

maxresdefault

Onur GÜDÜ

Laska Technology Founder&CEO

Kıvanç

Kıvanç MENEKŞEOĞLU

Uzm. Dr.

Erdinç

Erdinç NAYİR

Doç. Dr.

İbrahim Eker

İbrahim EKER

Dr.

hasan

Hasan KÖTEN

Assoc. Prof. Mühendis

e

Önder ÖZTÜRK

Öğr. Görevlisi

İ.Uygun

İbrahim UYGUN

Prof. Dr.

sevda

Sevda BAĞ

Uzm. Dr.

Anwar

Anvar AHMEDOV

Dr. Öğr. Üyesi

Ender

Ender ANILIR

Uzm. Dr.

sami

Sami Engin MUZ

Uzm. Dr.

elmuez

Elmuez ABOAGARIB

Mühendis

Adnan

Adnan BARUTÇU

Uzm. Dr.

ibrahim

İbrahim Ethem AY

Uzm. Dr.

tanju

T.Tanju YILMAZER

Uzm. Dr.

WhatsApp Image 2021-09-20 at 10.17.15

Bünyamin AYDIN

Uzm. Dr.

WhatsApp Image 2021-09-20 at 10.17.36

Yaşar KÖPELCİ

Uzm. Dr.

pınar

Pınar AYVAT

Dr. Öğr. Üyesi

oskay

Alten OSKAY

Uzm. Dr.

tuba

Tuba E. ÖZTÜRK

Uzm. Dr.

gö

Gökhan ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi

ibiş

Ersin İBİŞOĞLU

Uzm. Dr.

ahmetgüven

Ahmet GÜVEN

Bilgisayar Mühendisi

20211113_111531

Mehmet Ali KAYĞIN

Prof. Dr.

yılmaz safi

Yılmaz SAFİ

Uzm. Dr.

Mali

Mehmet Ali GEDİK

Uzm. Dr.

MSG

M. Semih GEDİK

Uzm. Dr.

erdem aksay

Erdem AKSAY

Uzm. Dr.

arif aksu

Arif AKSU

Uzm. Dr.

Tuerkan-Pasali-Kilit

Türkan PAŞALI KİLİT

Dr. Öğretim Üyesi

e

Aysun ÇALIŞKAN

Dr. Öğretim Üyesi

İsmail GÜLER

Doç. Dr.

e

Nazan ERAS

Dr. Öğretim Üyesi

T.A.B.İ.P.İ.M

Menü

İletişime Geçin

info@tabipim.com

Bizi Takip Edin

Alper ŞENER

Merhaba,

1972 yılında Kahramanmaraş’da doğdum. Tıp Fakültesini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 1996 yılında bitirdim. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlığını da aynı üniversitede 2004’de tamamladım. 2006-2021 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalında görev aldım. Bu sürede sırasıyla 2014 yılında doçent, 2020 yılında profesör oldum. Halen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ana bilim dalında görev almaktayım.

Akademik gelişme sürecime olumlu katkısı olduğunu düşündüğüm çok sayıda yurt dışı kısa süreli kursa katıldım, gözlemci olarak bulundum, eğitmen olarak yer aldım. Bu süreçte benim için köşe başı olan deneyimlerim sırası ile;   gözlemci araştırmacı olarak 2009 yılında ISID bursu ile NIH’de kısa süreli bulundum, 2014 yılında ESCMID –SHEA ileri düzey hastane enfeksiyon kontrol ve hastane epidemiyolojisi eğitimi aldım, yine aynı yıl Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı –WHO ortak MERS CoV  ile ilgili sağlık personeli eğitimi projesinde saha eğitmeni olarak görev aldım.

Hobilerim arasında vakit buldukça; basketbol oynamak ve rüzgar sörfü yer alır. 

Dr Öğretim Üyesi Can Özlü

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Tıp Fakültesi eğitimi sırasında Macaristan Semmel Weis Üniversitesinde çalışmıştır. İç Hastalıkları eğitimini Pamukkale Üniversitesinde ve İç Hastalıkları Hematoloji Yan Dal’ını İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapmıştır. Dünyada ikinci, ülkemizde ise ilk defa insansız hava aracı ile hastalar için kan ve ürünlerinin havadan taşınımını HIZIR adını verdiği yerli ve milli ilk sağlık dronu ile Erzurum’da 2018 yılında yapmıştır. Alanında uzman ve akademisyenlerden 4000’den fazla hekimden oluşan Turkish Medical Network Group adında büyük bir akademik hekim grubuna ve 3000 den fazla hemşireden oluşan bir diğer medikal gruba başkanlık yapmaktadır.  Bu topluluklarla akademik çalışmalar, kitap çalışmaları yapmaktadır. Alanında editörlüğünü yaptığı 20 den fazla kitabı vardır. Sağlıkta değişim ve dönüşüme öncüllük yapmış, ülkemiz sağlık alanındaki inovasyonu ve teknolojilerinin fikir liderlerinden birisi olarak görülmektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Hesaplamalı Bilimler ve İnovatif Tıp Teknolojileri Topluluğu kurucusu olup şu an danışmanlığını yapmaktadır.  Ülkemizin ilk akademik sağlık yapay zeka dergisi olan ‘’Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi (Journal of Artificial İntelligence in Health Science)’’ kurucu ve danışmanlarınndan birisidir.  Yapay Zeka Hekimlik 5.0 ve TABİPİM adında yeni nesil hekimlik anlayışı üzerinde İnovatif Tıp Teknolojileri alanında aktif olarak çalışmaktadır. İç Hastalıkları ve Hematoloji Hekimi olup Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

Doc Dr Efe Edem

1984 İzmir Bornova doğumluyum. Denizli Anadolu Lisesi’nden 2001 yılında mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimime başlayıp 2008 yılında mezun oldum. 2009 yılında başladığım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Kardiyoloji asistanlığımı 2013 senesinde tamamladım. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’nde devlet hizmet yükümlülüğüme başladım. Takiben Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 yıl hizmet verdim. 2015 senesinde başladığım Tınaztepe sağlık grubunda 2019 senesinde doçentlik ünvanımı aldım ve halen Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı öğretim görevlisi olarak aynı grupta hizmet vermekteyim.

A. Nilüfer KÖYLÜOĞLU

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden 1997 yılında mezun oldu. Göz hastalıkları uzmanlığını Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tamamladı (2002). Türkiye Diyabet Cemiyetine bağlı Diyabet Hastanesinde çalıştı. Dünyagöz Hastaneler Grubu bünyesinde 2005-2016 arasında Retina Hastalıkları Uzmanı ve Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptı. Dünyagöz Vakfı Mütevelli Heyetinde görev aldığı sırada Dünyadiyabet’i kurdu, Biyonik Göz Tedavisinin Türkiye’de uygulanmasını ve Türkiye Futbol Federasyonu ile Sporda ve Kafa Travmalarında Retina Sağlığı çalışmasını başlattı. European Reference Network Nadir Hastalıklar, Orbis Flying Hospital ve Vodafone Teleoftalmoloji İşbirliklerini hayata geçirdi. 2016-2020 arasında Ulus Liv Hospital’da Retina Hastalıkları Uzmanı, İstinye Üniversitesi Tıp ve Mühendislik Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2018 yılında İstinye Üniversitesi Tıbbi Yapay Zekâ Araştırma Uygulama Merkezini kurdu. Halen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olup Türkiye Tıp Akademisi, Türk Oftalmoloji Derneği Glokom Birimi, Türkiye Farmakogenetik ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Derneği, Sağlıkta Yapay Zeka Topluluğu, Sağlıklı Yaşam Hareketi, Sağlıkta İşbirliği Platformu ve YASTED’de sağlıkta bağlantısal bütünlük konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Eren Yıldız

Merhaba, 1987 yılında Kütahya’da doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Karaman’da tamamladım. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’ne girdim. 2011 yılında mezun olduktan sonra 2014 yılına kadar Kars Kağızman’da aile hekimliği yaptım. 2014’te Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğinde uzmanlık eğitimine başladım. 2019 uzmanlık eğitimi bittikten sonra uzman olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandım. 2021 yılı itibariyle Kastamonu Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kürsüsüne doktor öğretim üyesi olarak geçiş yaptım. Bir yandan akademik çalışmalarım ile uğraşırken diğer yandan halen Kastamonu EAH’ te aktif poliklinik yaparak hasta bakmaktayım.

Evliyim, iki kızım var. İşim ile de evliyim aynı zamanda, çünkü hekimlik hayatımın tam merkezinde yer alıyor. Özellikle çocuk hekimi olarak çalışıyor olmaktan çok keyif alıyorum; bir çocuğun gülüşünü anlamlandırabilmenin beni mutlu eden en önemli anlardan birisi olduğu düşünüyorum.

Dr. Özden Gökdemir

2002 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2016 yılında Aile Hekimliği Uzmanlığı eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı’nda tamamladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Ana Bilim Dalı’nda Fizyoloji doktorasını 2016 yılında tamamladı.

2016-2018 yılları arasında zorunlu hizmet yükümlülüğünü Isparta’da bitiren Dr. Özden Gökdemir, 2018 yılından beri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Öğrenim Bilgisi
2013 TIP FAKÜLTESI

Tez adı: Rize Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’ne 2005-2011 yıllarında başvuran kadınların meme ve serviks kanseri açısından değerlendirilmesi (2016) -Tez Danışmanı:(MEHTAP KARTAL)


Tıpta Uzmanlık DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI 1/Temmuz/2016
2011 SAGLIK BILIMLERI ENSTITÜSÜ/FIZYOLOJI (DR)
Tez adı: Yaslı sıçanlarda egzersizin anksiyete- ve depresyon- benzeri davranışa etkisi (2016)
Tez Danışmanı:(NAZAN UYSAL HARZADIN)


Doktora DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI
27/Temmuz/2016


1994 TIP FAKÜLTESI/TIP PR.
Lisans KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI
15/Mart/2002


Akademik Görevler


DOKTOR ÖGRETIM ÜYESI IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI
2018 BÖLÜMÜ/AILE HEKIMLIGI ANABILIM DALI)
ARASTIRMA GÖREVLISI DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI/DAHILI TIP BILIMLERI BÖLÜMÜ/AILE
2013-2016 HEKIMLIGI ANABILIM DALI)


İdari Görevler
2019
Fakülte Kurulu Üyeliği IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
2020-2020
HSP 202 Ders Koordinatörlüğü IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESI
2020-2020
CBM 101 Ders Koordinatörü IZMIR EKONOMI ÜNIVERSITESI/TIP FAKÜLTESİ

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1. EGPRN, Üye , 2021
2. TEGED, Üye , 2020
3. EURIPA, Üye , 2020
4. Aile Hekimliği Akademisi, Üye , 2016
5. Türkiye Fizyolojik Bilimler Derneği, Üye , 2014
6. TAHUD, Üye , 2013
7. TTB, Üye , 2003
Ödüller
1. En İyi Bildiri İkincilik Ödülü, TAHUD, 2020
2. En İyi Sözlü Bildiri-Üçüncülük, AHEF, 2019
3. En İyi İkinci Sözlü Sunum, Wonca World , BREZILYA, 2016


Dersler *                                           Öğrenim Dili              Ders Saati
2019-2020
Lisans

HSP-202                                                  İngilizce                          4
IAY 201                                                   Türkçe                             7
SBM 202                                                  İngilizce                         18
TS-103                                                     Türkçe                             2
HIM-480                                                  İngilizce                          3
HSP 201                                                   İngilizce                          4
CBM-202                                                 İngilizce                          6
CBM 201                                                  İngilizce                          5
Yüksek Lisans
FIZYOPATOLOJI (HEM503)                  Türkçe                             3
2018-2019
Lisans
SBM 201                                                   İngilizce                          14
HSP 101                                                    İngilizce                           2
CBM 201                                                  İngilizce                           4
Fizyoloji (TS-103)                                    Türkçe                             2
HEM 103 ( Sağlığın Temelleri 1)             Türkçe                             7
SBM 201                                                   İngilizce                        14
FIZYOLOJI (TS-103)                               Türkçe                            2
HSP 201                                                     İngilizce                         4
CBM-202                                                   İngilizce                         4
HSP-202                                                     İngilizce                         4

 

Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Lauriola Paolo, Serafini Alice, Santamaria Mariagrazia, Guicciardi Stefano, Kurotschka Peter K.,Leonardi Giovanni S., Zeka Ariana, Segredo Evelyn, Bass Maria C., GÖKDEMIR ÖZDEN, de Tommasi Francesco, Vinci Emanuele, Romizi Roberto, McGushin Alice, Barros Enrique, Pegoraro Samantha, Barros Enrique, Abelsohn Alan, Pegoraro Samantha (2021). Family doctors to connect global concerns due to climate change with local actions: State?of?the art and some proposals. World Medical & Health Policy, Doi: 10.1002/wmh3.448 (Yayın No: 7103620)


2. GÖKDEMIR ÖZDEN, ÖZKAN NURSAH, AYGÜN OLGU, HOEDEBECKE KYLE (2021). The perspectives of young general practitioners/family physicians on MOOC as part of continuous education: a descriptive semi-qualitative multinational study. Turkish Journal of Biochemistry-Turk Biyokimya Dergisi, Doi: 10.1515/tjb-2019-0201 (Yayın No: 7020084)


3. Lauriola Paolo, Martín-Olmedo Piedad, Leonardi Giovanni S., Bouland Catherine, Verheij Robert, L A Dückers Michel, van Tongeren Martie, Laghi Ferdinando, van den Hazel Peter, GÖKDEMIR
ÖZDEN, Segredo Evelyn, Etzel Ruth A, Abelsohn Alan, Bianchi Fabrizio, Romizi Roberto, Miserotti Giuseppe, Romizi Francesco, Bortolotti Paolo, Vinci Emanuele, Giustetto Guido, Santamaria Mariagrazia, Serafini Alice, Pegoraro Samantha, Agius Raymond, Zeka Ariana (2021). On the importance of primary and community healthcare in relation to global health and environmental threats: lessons from the COVID-19 crisis. BMJ Global Health, 6, Doi: 10.1136/bmjgh-2020-004111 (Yayın No: 6984692)


4. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2020).
EVALUATION OF WOMEN’S BELIEFS ABOUT PAP SMEARSCREENING USING THE HEALTH BELIEF MODEL SCALE. Istanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 83(4), 421-426.,   Doi:10.26650/IUITFD.2020.0023 (Yayın No: 6519932)


5. GÖKDEMIR ÖZDEN,PAK HALIL,Bakola Maria,Bhattacharya Sudip,HOEDEBECKE KYLE,Jelastopulu Eleni (2020). Family Physicians’s Knowledge about and Attitudes towards COVID-19 – A Crosssectional Multicentric Study. Infection and Chemotheraphy, 54(2), 1-11., Doi:10.3947/ic.2020.52.4.539 (Yayın No: 6555826)


6. GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2020). Community-Based Screening: Reaching The Target Population. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 14(3), 368-376., Doi:10.21763/tjfmpc.696263 (Yayın No: 6426087)


7. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,AKSU ILKAY,KIRAY MÜGE,ATES MEHMET,KIRAY AMAÇ,BAYKARA BASAK,BAYKARA HÜSEYIN BURAK,SISMAN ALIRIZA,UYSAL HARZADIN NAZAN (2019). The effect of exercise on anxiety- and depression-like behavior of aged rats. Biotechnic & Histochemistry, 95(1), 1-10., Doi: 10.1080/10520295.2019.1624825
(Yayın No: 5719624)


8. HOEDEBECKE KYLE,YAKUBU KENNETH,KENDIR CANDAN,DAddosio Rosanna,BAKOLA MARIA,Borhany Tasneem,GÖKDEMIR ÖZDEN,Oladunni Osunsanya,Kareli Ana,Mariani Yusianmar,Guerra da Costa e Silva Joana,Nobre Maria Joo,Babic Ivana,Cordova Yasmin,Vanorio Vega Isabella (2018). Collaborative global health E?learning: A Massive Open Online Course
experience of young family doctors. Journal of Family Medicine and Primary Care, 7(5), 884-887., Doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_186_18 (Yayın No: 4482408)


9. YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). Caregiver reasons for tertiary health care seeking for children aged 12 years. Pediatrics International, 58(10), 1037-1041., Doi: 10.1111/ped.12930 (Yayın No:2989125)


10. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016).
EVALUATION OF PRIMARY HEALTH CARE SERVICES WHICH IS PROVIDED TO REFUGEES WITHIN A PUBLIC HEALTH CENTER. Turkish Journal of Family Medicine Primary Care, 10(1), 6, Doi:
10.5455/tjfmpc.199143 (Yayın No: 2996231)

3.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


11. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,KARTAL MEHTAP (2016). Evaluation of
home care services at a training and research hospital in Izmir. Marmara Medical Journal, 29(3),
170, Doi: 10.5472/MMJoa.2903.06 (Yayın No: 2996116)


12. YÜKSEKKAYA ÇELIKYAY ZEKIYE RUKEN,ÇELIKYAY FATIH,voyvoda nuray,GÖKDEMIR ÖZDEN
(2014). Kırk yas altında mastalji yakınması olan olgularda meme ultrasonografi bulguları. The
Journal of Breast Health, 8(1), 19-22. (Yayın No: 2996084)


13. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2014). Family History Attributes and Risk Factors for Breast Cancer in Turkey. Asian Pacific
Journal of Cancer Prevention, 15(6), 2841-2846., Doi: 10.7314/APJCP.2014.15.6.2841 (Yayın No:2989168)


14. AKSU ILKAY,BAYKARA BASAK,KIRAY MÜGE,GÜRPINAR TUGBA,SISMAN ALIRIZA,EKERBIÇER
NURAN,TAS AYSEGÜL,GÖKDEMIR ÖZDEN,UYSAL HARZADIN NAZAN (2013). Serum IGF 1 levels
correlate negatively to liver damage in diabetic rats. Biotechnic Histochemistry, 88, 194-201.,
Doi: 10.3109/10520295.2012.758311 (Yayın No: 2989214)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)basılan bildiriler :
GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN (2021). “Coping Self-Efficacy Scale” Evaluation of the Turkish
Validity and Reliability of the Scale. 92nd EGPRN Meeting (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:7047366)
1.GÖKDEMIR ÖZDEN, BOZ KÜÇÜKERDEM SEDA (2021). Mental Health and Telehealth: Pilot Study
for COVID-19 Experiences. International Symposium on Mental Health Services in Difficult
Situations (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7115625)


2.GÖKDEMIR ÖZDEN, GÖRGÜ GENCO, ÇETINKAYA CANER (2021). Recipe of Physical Activity: LSM.
VdGM Preconference 2021 Amsterdam, 5-6 July (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7124240)


3.GÖKDEMIR ÖZDEN, GÖRGÜ GENCO, Zoderu Andrea, Kulikowski Greg (2021). SUICIDAL IDEATION IN PRIMARY CARE: MANAGING THE PROCESS. VdGM Preconference 2021 Amsterdam, 5-6 July (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7124228)


4.Peral Martín Ana, Delphin Peña Maryher Zar, García-Gutiérrez Gómez Rocío, Rey Seoane Miriam, GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN, Terán Monica, Tentor Viñas Ana, Gomez Bravo Raquel (2021). GRIEF and MOURNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC. 26th WONCA Europe Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7129548)


5.Bak Kirk Ulrik, Allman John, Owens Sean, Benton Aoife, Halpenny Louise, Lewandowska Karolina,Tophøj Salli Rose, Bak Kirk Lone, Gheorghe Gabriela-Daria, Ruivo Marta, GÖKDEMIR ÖZDEN, Jotic
Ivanovic Marina, Silva Pereira Inês, Thomas Claire Marie, Herrmann Alina, Rochfort Andree(2021). ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE FAMILY PRACTICE and THE PLANETARY HEALTH
MOVEMENT IN THE WONCA EUROPE REGION. 26th WONCA Europe Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7129556)


6.BULUT ÜLKÜ,Özenç Ilknur,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). Family physician’s role in palliative –home enteral nutrition (HEN). WONCA Europe Berlin (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665294)


7.Ivanovic Marina Jotic,Thomas Marie Claire,Mamo Nick,Stoukas Vasilios,GÖKDEMIR ÖZDEN,Turanova Nurayim (2020). With great power comes great responsibility: family doctors as advocates. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(YayınNo:6666610)


8.Thomas Claire Marie,Mamo Nick,KLUSOVA ELENA,GarcaGutirrez Gomez Rocio,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Rey Miriam (2020). HEALTH FOR ALL: DREAM OR REALITY? AN EXPLORATION OF
PROGRESS TOWARDS UNIVERSAL HEALTH CARE AND THE ROLE OF FAMILY DOCTORS. WONCA
Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665910)


9.POPPLETON AARON,GÖKDEMIR ÖZDEN,Figueirdo Cristiano,Pinto Sofia,Mustan Kemal (2020).
Improving the mental health of migrants through family medicine. WONCA Europe Berlin (Tam
Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666138)


10.Rowlands Sophie,Parker Catriona,Wichers Iris,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). CREATING A
PLANETARY HEALTH SYMPOSIUM AND WORKING GROUP – A ‘HOW TO’ INTERACTIVE SESSION.
WONCA Eurpe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666181)


11.GÖKDEMIR ÖZDEN,Ruivo Marta,Mariani Yusi,Diogo Lara (2020). Adressing overdiagnosis versus
underdiagnosis: how to avoit misdiagnosis. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6665655)


12.GÖKDEMIR ÖZDEN,Cabrita Ana Luisa,AKIN ÇETIN,Ekim Yardım Sabire Ilke,BOZ KÜÇÜKERDEM
SEDA,PAVLOV RENATA,Demirci Ipar Selin,AKKOL CEREN,POPPLETON AARON (2020). HOW TO
PREVENT SUICIDE AMONGST PHYSICIANS? A VASCO DA GAMA RESEARCH MENTAL HEALTH SIG
WORKSHOP. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665862)


13.4 Rey Miriam,Platania Alessio,Luis Pereira Ana,Ferrandi Elisa,Nazha Marta,Thomas Claire
Marie,GÖKDEMIR ÖZDEN,Bury Cecily,Kazan Rabee (2020). HOW TO STOP FAKE NEWS FROM
SPREADING: HELPING DOCTORS AND PATIENTS TO TACKLE MISINFORMATION IN THE SOCIAL
MEDIA ERA. WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6666057)


14.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,Ekim Yardım Sabire Ilke,AKKOL CEREN,BOZ KÜÇÜKERDEM
SEDA,PAVLOV RENATA,Bhattacharya Sudip,AKIN ÇETIN,ASLAN LEYLA,CERNESI SIMONE (2020).
WHAT DO WE NEED FOR PALLIATIVE CARE?: OVERARCHED PERSPECTIVE FOR PRIMARY CARE.
WONCA Europe Berlin (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6665727)


15.GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ (2020). Follow-up DM:: HbA1C and Vitamin D.
WONCA Europe Berlin (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6665103)


16.GÖKDEMIR ÖZDEN,BOZ KÜÇÜKERDEM SEDA,PUSATLI YAGMUR,YILDIRIM SIMSIR ILGIN (2020).
Recipe for Lifestyle Medicine- Endocrine perspective of LSM at Primary Care. First EURIPA Rural
Health e- Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi: 10.5604/01.3001.0014.3963 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:6493605)


17.GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL YANDIM MELIS,SOYSAL DILEK (2020). Planetary health as
Curriculum. First EURIPA Rural Health Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi:10.5604/01.3001.0014.3963 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6446744)


18.GÖKDEMIR ÖZDEN,Bakola Maria,Shariff M Idris,Madhawani Kishore (2020). Educational needscoping
stress status during COVID-19 Pandemic: MOOC experiences. First EURIPA Rural Health
Forum, 14(SUPPLEMENT 1), 1-68., Doi: 10.5604/01.3001.0014.3963 (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:6446737)


19.ÖZDER GÜRÇAG,PAK HALIL,GÖKDEMIR ÖZDEN (2020). Is doyumu, stresle basaçıkma stilleri ve
isgören profilleri arasındaki iliskinin kesitsel bir incelemesi. 5. Uluslararası Saglık Bilimleri ve Aile
Hekimligi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6049348)


20.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2017). Yeni Tanı DM: HbA1C ne kadar yüksek olabilir?.
Uluslararası Katılımlı Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5646855)


21.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Palyatif Bakım ve Servis Deneyimleri. Uluslarası Katılımlı
Aile Hekimligi Kongresi-AHEKON-10.Yıl (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5499955)


22.Hızıroglu Kerem,Özant Yagmur,Demirci Ipar Selin,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Hekim Intiharlarını
Önlemek Olası mıdır?. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:5646985)


23.GÖKDEMIR ÖZDEN,SOYSAL DILEK,PAK HALIL,KARTAL YANDIM MELIS,SEMIN MAKBULE ILGI
(2019). Evaluation of polypharmacy in individuals over 65 years of age in Balcova district of
Izmir. 2nd European Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5482021)


24.CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,BEZIRCIOGLU INCIM,SEMIN MAKBULE ILGI
(2019). Impacts of depressive symptoms and cognitive deficits on the functionality and the
quality of lifeof elderly people. 2nd European Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5482004)


25.GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Akılcı Ilaç Kullanımı: Farmokovijilans ve Birinci Basamak Saglık
Hizmetleri:. 5. Ilaç ve Tedavi Kongresi § 1. Uluslararası Ilaç ve Tedavi Kongresi (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5303371)


26.KLUSOVA ELENA,RIGON SARA,Pedro Anna Maria,MONTEIRO NINA,Borrero Yusianmar
Mariani,GÖKDEMIR ÖZDEN,BARATA ANA NUNES,Platania Alessio (2019). When are you going to
have kids? Women’s dilemmas in a gender unequal society: marriage, motherhood and social
norms.. WONCA Europa Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130156)


27.GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER (2019). Primary Care: What we have faced in a year?.
WONCA Europe Bratislva 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130239)


28.GÖKDEMIR ÖZDEN,Shariff M Idris,Yakubu Kenneth,HOEDEBECKE KYLE (2019). Inspiration to
learn: WHO and Antibiotic Stewardship. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5130235)


29.Borrero Yusianmar Mariani,RIGON SARA,KLUSOVA ELENA,Platania Alessio,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Araujo Filipa,MONTEIRO NINA,BARATA ANA NUNES (2019). Gender discrimination in
medicine: it is not just about women. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5130172)


30.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2019). Paliative Care Service: A New Horizon For Family
Medicine. WONCA Europe Bratislava 2019 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5130100)


31.BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). THE
POLYPHARMACY AND CAUSES IN ELDERLY AT PRIMARY HEALTH CARE SERVICES. First Lifestyle
Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4473610)


32.MUTAFOGLU KAMER,BEZIRCIOGLU INCIM,CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,DINÇ HORASAN
GÖNÜL,TÜKEL SERMIN,SEMIN MAKBULE ILGI,SOYSAL DILEK,KAZDAGLI HASAN,KARTAL YANDIM
MELIS,GÖKDEMIR ÖZDEN,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2018). AN INTEGRATED LIFESTYLE


33.5 CURRICULUM IN MEDICAL SCHOOL OF IZMIRUNIVERSITY OF ECONOMICS. First Lifestyle
Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4518081)
GÖKDEMIR ÖZDEN,KAZDAGLI HASAN,SEMIN MAKBULE ILGI (2018). EVALUATION OF HEALTHY
LIFESTYLE BEHAVIOR OF FAMILY PHYSICIANS AND LIFESTYLE MEDICINE IN THEIR CLINICAL
PRACTICE. First European Lifestyle Medicine Congres (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4473580)


34.AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2018).
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HYPERTENSION AND AGGRESSIVENESS
INPRIMARY CARE. First European Lifestyle Medicine (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4473599)


35.SEMIN MAKBULE ILGI,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖGCE UMMAHAN FILIZ,KAZDAGLI HASAN,VURAL
HURIYE,ATABAY REMZIYE GÜLEM (2018). DO WE NEED TO CONSIDER THE USAGE OF
ELECTRONIC DEVICES FOR OUR HEALTH?. First European Lifestyle Medicine Congress (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4473560)


36.GÖKDEMIR ÖZDEN,SOYSAL DILEK,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2018). BRITTLE DM AND
LIFESTYLE MODIFICATION IN RURAL. First Lifestyle Medicine Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4473619)


37.GÖKDEMIR ÖZDEN,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,Toplican Ivancica (2018). Preparing refugee
health guidelines for primary healthcare providers in rural area. 22nd WONCA World Conference,
2018 Seoul (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4482486)


38.GÖKDEMIR ÖZDEN,NASHAT NAGWA,WHEATLEY AMBER,Rahman Zakiur,PAVLOV RENATA (2018).
VIOLENCE- What Will Happen Afterward?. 22nd WONCA World Conference 2018 Seoul (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4482443)


39.AKYOL GAMZE,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2018). Quality and Efficiency of Sexual Health
Education in Family Medicine: Has It Been Enough For You?. 23. WONCA Europe 2018 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4293078)


40.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN (2018). The Cause Of Recurrent Abdominal
Pains… Familial Mediterranean Fever (FMF). 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4286142)


41.AYGÜN OLGU,AYGÜN KEMAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2018). Relationship Between
Thyroid Microsomal Antibodies, TSH Levels and RDW Which is Inflamation Indicator?.. 23rd
WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4286149)


42.GÖKDEMIR ÖZDEN,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,AKKOL CEREN (2018). Refugee
Health and Guideline. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285041)


43.GÖRGÜ GENCO,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ (2018). Depression and GPs:
Suicide Is Not A Choice. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4287531)


44.GÖRGÜ GENCO,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ (2018). COMMUNITY BASED
MODEL IN MENTAL HEALTH SERVICES:Role of Primary Care. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4287545)


45.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU (2018). Vitamin. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285072)


46. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,GÜRKAN ANIL (2018). Management of Headache
at Primary Care. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285080)


47.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN,YAPRAK SEVAL (2018).
Contraception For Women? What About Men?. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285046)


48.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,GÜRKAN ANIL (2018). DM AF: TIA. 23rd WONCA Europe 2018
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285049)


49.GÖKDEMIR ÖZDEN,BJORKMAN MARI,BULUT ÜLKÜ,AKYOL GAMZE (2018). Where and how to find
quality information when caring for lesbian, gay, bisexual and trans (LGBT) patients. 23rd WONCA
Europe 2018 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4285095)


50.GÖKDEMIR ÖZDEN,ALMEIDA MAGDA,AZEEM NISHWA,SYARHAN HAJI,PAKASI TREVINO A (2018).
Building Blocks for Rural Practice: Clinical Competence, Culture, and Collaboration. 15th World
Rural Health Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285016)


51.GÖKDEMIR ÖZDEN,WHEATLEY AMBER,PAVLOV RENATA,FLOSS MAYARA,KUMAR PRATYUSH
(2018). Domestic Violence Rehabilitation. Not only for the victim but also for the Abuser. 15th
World Rural Health Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4284997)


52.WHEATLEY AMBER,FLOSS MAYARA,BARNARD AMANDA,GÖKDEMIR ÖZDEN,NIKUMBHHAVAL
SMRUTI (2018). Women Doctors and Students in Rural Health. 15th World Rural Health
Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4285025)


53.6 Mariani Yusianmar,RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,KLUSOVA ELENA,BARATA ANA
NUNES,MONTEIRO NINA,Cossutta Fabrizio (2018). The migrants, the refugees and the crisis of Europe: Are we all equally human?. 5th Vasco da GamaMovement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178820)


54.Mariani Yusianmar,KLUSOVA ELENA,RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,MONTEIRO NINA,BARATA
ANA NUNES (2018). Missing In The Ladder. 5th Vasco da Gama Movement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178805)


55.KLUSOVA ELENA,Chetty Ula,Fraga Sara CondeValvs,Cossutta Fabrizio,Dascal Weichendler HAGIT,GÖKDEMIR ÖZDEN,Gomez Bravo Raquel,Mariani Yusianmar,MONTEIRO NINA,Nobre Maria
Joo,BARATA ANA NUNES,Pas Lodewijk,REICHEL PATRICK,RIGON SARA,THOMAS CLAIRE (2018).
The legacy of Intimate Partner Violence. Heterosexual and Gay (LGBTQ) communities. New challenges for the family doctor. 5th Vasco da Gama Movement Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4178814)


56.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AKKOL CEREN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). How to
Deal with HPV. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495094)


57.Saygılı Cemal Utku,GÖKDEMIR ÖZDEN (2017). What about atypical cystic fibrosis?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495030)


58.
GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ (2017). HbA1C: 17,3?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495038)


59.GÖKDEMIR ÖZDEN,Cabrita Ana Luisa (2017). Stigma and mental health. WONCA Prague (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6563521)


60.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,Cabrita Ana Louisa,Pavlov Renata,Yaprak Seval,Akkol Ceren
(2017). Rehabilitation for Victim and Abuser: Domestic Violence Legacy at Primary Care. WONCA
Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495076)


61.Bulut Ülkü,GÖKDEMIR ÖZDEN,Yaprak Seval,Aygün Olgu,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Domestic
Violence Reports and Management at Primary Care. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495020)


62.AKYOL GAMZE,GÖKDEMIR ÖZDEN,Akkol Ceren,Bulut Ülkü,Balık Gürcan,Ekim Yardım Sabire
Ilke,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Adolescent Sexual Health. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495059)


63.GÖKDEMIR ÖZDEN,Bulut Ülkü,AKYOL GAMZE,Akkol Ceren,Bjorkman Mari,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2017). LGBT health in primary care?. WONCA Prague (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3495002)


64.Rigon Sara,Monteiro Nina,Errami Houssani,Reichal C Patrick,Mariani Yussianmar,GÖKDEMIR ÖZDEN,Chetty Ula,Klusova Elena,Barata Ana Nunes (2017). LGBTQ’s health concerns:
transsexuality, intimate partner violence, mental health. 4. VDGM Form-Strassburg (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3493712)


65.RIGON SARA,BARATA ANA NUNES,ERRAMI HASSNA,GÖKDEMIR ÖZDEN,REICHEL CRISTOFER
PATRICK,TSIPOU ALEXANDRA,YUSI MARIANI (2016). The Impact of Gender on Family Practice Patients and Health Proffesionals. WONCA WORLD 21TH-BRASIL (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3001095)


66.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,AKYOL GAMZE,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016). The Relation Between Rural Health and Burnout-
Satisfaction: preliminary results. The 6th Euripa Rural Health Forum (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4231534)


67.
PAVLOV RENATA,GÖKDEMIR ÖZDEN,REISS ANNETTE SHANY,BERKUN IRINA,CABRITA ANA LUISA
(2016). Family Doctors Attitude Toward Domestic Violence. 3RD VDGM FORM (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002696)


68.RIGON SARA,GÖKDEMIR ÖZDEN,BARATA ANA NUNES,REICHEL C PATRICK,MONTEIRO NINA
(2016). Equal and Universal Access to Healthcare in Times of War. 3RD VDGM FORM (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002686)


69.GÖKDEMIR ÖZDEN,THOMAS CLAIRE MARIE,PAVLOV RENATA,BULUT ÜLKÜ,AKYOL GAMZE (2016).
The elephant in the room challenges for healthcare providers in addressing domestic and gender
based violence. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002634)


70.AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016).
Evaluation of women having pap smear test by health belief model scale. WONCA EUROPE
COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002668)

71.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL GAMZE,BULUT ÜLKÜ,BJORKMAN MARI,THESEN JANECKE,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). How to be a good enough GP for non heterosexual people LGBT Lesbian
Gay Bisexual and Trans people in Norway and in Turkey. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3001211)


72.7 MONTEIRO NINA,RIGON SARA,CHETTY ULA,REICHEL C PATRICK,KLUSOVA ELENA,GÖKDEMIR
ÖZDEN,ERRAMI HASSNA,BARATA ANA NUNES,BRAVO RG,TSIPIOU ALEXANDRA,MARIANI YUSI
(2016). Structural and intimate partner violence empowering family doctors with identification
and management tools. WONCA EUROPE COPANHAGEN 2016 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3001244)


73.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL (2018). Violence Directed At The Physician From The Patient Perspective. 23rd WONCA Europe 2018 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4285909)


74.TEKIN NIL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2015). Polypharmacy and related factors in elderly living in residential home. Nursing Home Research International Working Group-FRANCE
(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002717)


75.GÖKDEMIR ÖZDEN,GÜZELOGLU EREN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). After Trauma Acute Appendicits or Not. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002798)


76.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,PAVLOV RENATA,BARATA ANA NUNES,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2015). Who Will Care About The Caregiver. 20TH WONCA EUROPE -ISTANBUL
2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002742)


77.GÖKDEMIR ÖZDEN,YOGURTÇU NAZMI,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2015). Management of Pressure Wound Two Doctors Two Smart Phones. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002730)


78.GÜNES IBRAHIM,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇIÇEK GIZEM,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Faint Syncope Rhabdomyolysis. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002804)


79.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Is It Asthma or COPD. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002782)


80.YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2015). Do Chronically Sick Children Differ From Their Peers Psyco socially. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002758)


81.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,KÜÇÜKKARAGÖZ HADIYE,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). Who to inform How to manage the cancer diagnose. 20TH WONCA
EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002824)


82.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI
(2015). Look or See. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002840)


83.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN KEMAL,DURSUN HÜSEYIN,KARTAL MEHTAP,KAYA DAYIMI(2015). Alcoholic Cardiomyopathy. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002846)


84.GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2015). Evaluation of Screening and Risk Factors for Breast and Cervix Cancer in Rize 2011. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002834)


85.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AKYOL ERGÜN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015).Status of health workers to join a union Status of Anxiety And Job Satisfaction Study First
Results. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002770)


86.GÖKDEMIR ÖZDEN,DURSUN HÜSEYIN,ÇÖLLÜOGLU INCI TUGÇE,KARAMAN AYSEGÜL,KAYA DAYIMI
(2015). Jack3D May Be A Cause of Persistent Atrial Fibrillation. 20TH WONCA EUROPEISTANBUL-2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002820)


87.YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Beware Of Home Accidents Knitting Needle And Power Socket. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL-2015 (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3002788)


88.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2015). I do not want amputation. 20TH WONCA EUROPE-ISTANBUL 2015 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002829)


89.GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,ATES MEHMET,AKSU ILKAY,BAYKARA
BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015). The Effect of Exercise on the Cognitive Functions of Elderly. 41.Ulusal Fizyoloji Kongresi, ÇANAKKALE, Eylül 2015 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003045)


90.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BAYKARA HÜSEYIN BURAK,GÜLDAL AZIZE DILEK(2015). What is Autism Spectrum Disorder Prevalence At Primary School Students. International Mental Health Congress, Lille­ FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002864)


91.GÖKDEMIR ÖZDEN,CABRITA ANA LUISA,FIGUEIREDO CR,ANDLAUER OLIVER (2015).
Benzodiazepines in clinical practice How to avoid and stop them. International Mental Health Congress, Lille­FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002859)


92.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKSU ILKAY,BAYKARA BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015).
Does Exercise Protect Brain from Aging. International Mental Health Congress, Lille­FRANCE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002856)


93.8 AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015).
Refugee patients in Primary Care needs and costs. 9th Congress of General Practice, France (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002893)


94.AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,METIN HAYRIYE (2015). Healthcare reforms and current situations in Turkey and France-Group work: implementation of healthcare reforms –
improvements and deterioration. 9th Congress of General Practice, France (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6544905)


95.GÖKDEMIR ÖZDEN,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP,SAYGILI LÜTFIYE FÜSUN (2015).
Adrenal Insufficiency. 9th Congress of General Practice, France (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6539094)


96.GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK
(2014). Breast Cancer Evolution of Sociodemographic Attributes and Risk Factors. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002972)


97.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,KARTAL MEHTAP (2014). Who Benefit From
HomeCare Services and How. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ-2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002989)


98.GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). With or without vitamin D. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002997)


99.YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Causes for Prefering Tertiary Health Care Services of Caregivers During Diseases of Their Children at 12 years and Younger. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3002988)


100.ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Follow up of a home
care patient warfarin usage. 19TH WONCA EUROPE-PORTEKIZ-2014 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002960)


101.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,BULUT ÜLKÜ,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,ÇETINKALP SEVKI (2014). Chronic Diseases and Sexual Dysfunction. 21st International Sexual Health Congress,
17-­20 April 2014 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002921)


102.GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRM,ERDOGAN MEHMET,ÇETINKALP
SEVKI,ÖZGEN AHMET GÖKHAN,SAYGILI LÜTFIYE FÜSUN (2014). How do you feel A boy or a girl Is this the question. 21st International Sexual Health Congress, 17-­20 April 2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3002943)


103.GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYILDIZ SONGÜL,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA,KADIOGLU NERGIZ,BOSTAN ELIF,ERKUL SALIH (2011). Rize KETEM de Mamogramların Çift Kör Okunması ve Spot Magnifikasyon Grafisi Kullanımının Biyopsi Sayısı ve Meme Kanseri Tanısına Etkisi The Effect of Spot Magnification Mammograms use to the Biopsy of Breast Cancer Diagnosis. 2. Ulusal
Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi, 24-­27 Kasım 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003140)


104.BAGCI PELIN,COSKUNOGLU ESRA ZEYNEP,GÖKDEMIR ÖZDEN,SARAÇOGLU NUMAN (2009). What have we done as a cancer screening center in 2008. 22nd European Congress of Pathology, Florence, Italy (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003146)


105.BAGCI ÇULÇI PELIN,COSKUNOGLU ESRA ZEYNEP,GÖKDEMIR ÖZDEN,SARAÇOGLU NUMAN (2009).
What have we done, as a cancer screening center, in 2008?. International Pathology Congress,
455(S1), 1-482., Doi: 10.1007/s00428-009-0805-z (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:6569379)


106.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: McWhinney’in Aile Hekimligi (2017)., GÜLDAL AZIZE DILEK,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR
NILGÜN,Gaffuroglu Tan Neslisah,MEVSIM VILDAN,KARTAL MEHTAP,LIMNILI GIZEM,TEKIN NIL,YILDIRIM EDIZ,GÜNAYI SÖZÜNEER ZEYNEP, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Editör:Prof Dr
Dilek Güldal, Doç Dr Tolga Günvar, Prof Dr Okay Basak, Basım sayısı:4, Sayfa Sayısı 520, ISBN:9786056624988, Türkçe(Kitap Tercümesi), (Yayın No: 6637591)


1.C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
Aile Hekimleri Ve Acil Tıp Için Covid-19, Bölüm adı:(COVID-19, Gezegen Saglıgı ve Aile Hekimligi) (2021)., GÖKDEMIR ÖZDEN, Istanbul Tıp Kitabevleri, Editör:Dr. Ögr. Üyesi Emin
Pala, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 440, ISBN:9786257291392, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7057539)


1.The World Book of Family Medicine-European Edition Published on the occasion of the 25th
Anniversary of WONCA Europe, Bölüm adı:(The Legacy of Intimate Partner Violence in
Heterosexual andGay (LGBTQ) Communities. New Challenges for the FamilyDoctor) (2020).,
KLUSOVA ELENA,Chety Ula,CondeValvis Sara,DascalWeichhendle Hagit,Duncan Kirsty,


2. GÖKDEMIR ÖZDEN,Mariani Yusi,Nobre Maria Joao,Pas Lodewijk,REICHEL PATRICK,RIGON
SARA,BARATA ANA NUNES,Gomez Bravo Raquel,Thomas Marie Claire, Katalo?ni zapis o
publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knji?nici v Ljubljani, Basım sayısı:1,
ISBN:978-961-07-0307-5, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6668316)Community Medicine, Public Health and Health Management, Bölüm adı:(The Role of Family
Medicine at Primary CARE) (2020)., GÖKDEMIR ÖZDEN, White Falcon Publishing, Basım
sayısı:2, Sayfa Sayısı 288, ISBN:978-1636400167, Ingilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:


3.Türkiye Klinikleri Aile Hekimligi Özel Konuları, Bölüm adı:(Kırsal Hekimligin Gelecegi) (2018).,
GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR NILGÜN, Türkiye Klinikleri, Basım sayısı:1, ISBN:2146-8842,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4597245)


4.D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


1. HOCAOGLU ÇIÇEK,SUROGLU MURAT,ÖZYAZICI ÖZKAN SARIYE ELIF,EMINAGAOGLU
SEMIHA,GÖKDEMIR ÖZDEN (2003). Bir egitim arastırma hastanesinde tedavi gören akciger
kanseri ve lösemi tanısı almıs olan bir grup hastanın ruhsal durumları üzerine karsılastırmalı bir
çalısma. Anadolu Tıp Dergisi (Kontrol No: 2996464)


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:


1. AKIN ÇETIN, GÖKDEMIR ÖZDEN, MEVSIM VILDAN (2021). Türkiye’de Birinci Basamak Hizmetlerinde
Sigara Bırakma Poliklinikleri Üzerine Yapılmıs Olan
Akademik Çalısmaların Bibliyografik Yöntemle Incelenmesi
. 17. Aile Hakimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:7030210)
2. GÖKDEMIR ÖZDEN, AKIN ÇETIN (2021). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Mobbing ve Korunma
Yöntemleri-Etkileyen Faktörler. 17. Aile Hakimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:7030220)
3. GÖKDEMIR ÖZDEN, SOYSAL DILEK (2021). Çevrimiçi Uygulanan Sigara Bırakma Dersinin
Degerlendirilmesi. COVID-19 Pandemisinde Arastırma-Yayın ve Egitim Süreçlerine Bakıs Kongresi, Doi:
10.30621/jbachs.905228 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6960975)
4. GÖKDEMIR ÖZDEN,PAK HALIL (2020). Saglıklı Yasam Biçimi Davranısı, Gezegen Saglıgı ve Yasam
Biçimi Tıbbı. 19. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6512363)
5. GÖKDEMIR ÖZDEN,SEMIN MAKBULE ILGI,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2020). Toplum Içinde Tıp
Egitimi Örnegi. UTEK 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6499805)
6. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ (2019). Kırsal Hekimlikte Sıgınmacı
Saglıgı Rehberi Gerekli Midir?: Pilot Çalısma. 15. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:5514334)
7. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU (2019). Palyatif Bakım Servisinde
Tedavi Gören Hastaların Bakımverenlerinin Degerlendirilmesi. 14.Aile Hekimligi Arastırma Günleri
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5006059)
8. ÖZDER GÜRÇAG,AKKOL CEREN,GÖKDEMIR ÖZDEN (2019). Hemodiyaliz Hastalarında Yasam Kalitesi,
Uyku Kalitesi ve Depresyon Düzeylerinin Degerlendirilmesi. 14. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:5006696)
9. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ (2019). Saglık Hizmetlerinde Ekip Olabilmek ve
Empati. 14. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5006048)
10. MUTAFOGLU KAMER,BEZIRCIOGLU INCIM,CEYLAN TUFAN ÖZALP DENIZ,DINÇ HORASAN
GÖNÜL,SOYSAL DILEK,TÜKEL AKAY SERMIN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ABACIOGLU YUSUF HAKAN (2019).
Izmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi “Yasam Biçimi Tıbbı” Egitim Programı. Ulusal Tıp Egitimi
Sempozyumu 2019 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5006665)
11. GÖKDEMIR ÖZDEN (2018). Diyabet ve D vitamini. 4. Ilaç ve Tedavi Kongresi 2018 (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4475289)
12. AYGÜN OLGU,AYGÜN KEMAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,BALIK
GÜRCAN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Kronik Hastalıklar ve D Vitamini Düzeyi. 12.Aile Hekimligi
Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4233723)
13. GÖRGÜ GENCO,ILHAN ERHAN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Aile Hekimligi
Asistanlarında Is Doyumu ve Depresyon Iliskisi. 12.Aile HekimligiArastırma Günleri (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:4233750)
14. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN (2018). Palyatif
Bakımda Tamamlayıcı Tıp ya da Alternatif Tıp. 12.Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:4233681)
15. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,OKUDAN YUNUS EMRE,ÖZÇAKAR
NILGÜN (2018). Seker Hastalıgımı Sen Takip Ettin-Ilaç raporumu Kim Yazacak?. 12.Aile Hekimligi
Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4233636)
16. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,BALIK GÜRCAN,YARDIM ILKE
EKIM,ÖZÇAKAR NILGÜN (2018). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Kullanılan Dogum Kontrol
10
Yöntemlerinin Degerlendirilmesi. 12.Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:4233804)
17. YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,Mustan Kemal,AKYOL GAMZE,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2017). Gelisimsel Kalça Dispilazisi= Tarama Sonuçlarımız ve Maliyet-Etkinlik
Degerlendirilmesi. 11. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810504)
18. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,GÖRGÜ GENCO,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2017). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerine Basvuran Yaslı Hastalarda Akılcı Ilaç Kullanımı. 11. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810510)
19. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,Mustan Kemal,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2017). HbA1C Düzeyleri DM-Hiperlipidemi ve Tedavi Yaklasımı. 11. Aile Hekimlig Arastırma Günleri
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4810507)
20. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,Mustan Kemal,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Aile Hekimligi Açısından
LGBT Saglıgı Rehberi. 11. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-Konya (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3778753)
21. AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Annelerin
Çocukluk Çagı Bagısıklama Konusundaki Bilgi, Tutum ve Davranıslarının Degerlendirilmesi.. 11. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:4809665)
22. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2017). Yaygın Agrı: D Vitamini
Eksikligi. 10. Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3493645)
23. Aygün Olgu,GÖKDEMIR ÖZDEN,Bulut Ülkü,Yaprak Seval (2017). Öfkeli , Agresif Ve Hipertansif. 10.
Aile Hekimligi Arastırma Günleri (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3493659)
24. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2017). Kronik
Hastalıklarda Tedavi Uyumu ve Dürtüsellik. 10. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-Kayseri (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3492770)
25. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,EKIM YARDIM SABIRE ILKE,MUSTAN KEMAL,BAYRAM BASAK,GÜLDAL
AZIZE DILEK (2016). Birinci Basamak Saglık Hizmetlerinde Abdominal Aort Anevrizması Taraması. 9.
AILE HEKIMLIGI ARASTIRMA GÜNLERI-AYDIN (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003010)
26. TÜTÜNCÜLER IZZET AKINCI,GÖKDEMIR ÖZDEN,BALIK GÜRCAN,AKYOL GAMZE,ÖZÇAKAR NILGÜN
(2016). 9 Eylül Ünversitesi Tıp Fakültesinde Arastırma Görevlisi Olarak Çalısan Bireylerde Es Uyumu.
9. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003024)
27. AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016). Hasta
Perspektifinden Hekime Yönelik Siddet. 9. Aile Hekimligi Arastırma Günleri-AYDIN (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003038)
28. ÇALISKAN ALPER,GÖKDEMIR ÖZDEN,FISEK HÜSEYIN,KARTAL MEHTAP (2016). Jet Lag ve Sirkadyen
Ritm Bozukluklarının Kabin Memurları Üzerindeki Etkisinin Arastırılması. 9. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003030)
29. EKIM YARDIM SABIRE ILKE,GÖKDEMIR ÖZDEN,GÜLDAL AZIZE DILEK (2016). Lise Çagı Ögrencilerinin
Akıllı Telefon Bagımlılık Düzeylerinin Sosyal Duyusal Ögrenme Becerileriyle Iliskisi. 9. Aile Hekimligi
Arastırma Günleri, 10-13 Kasım 2016 Aydın (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003034)
30. BULUT ÜLKÜ,GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,AYGÜN OLGU,ÖZÇAKAR NILGÜN (2016). Birinci
Basamak Saglık Hizmetlerinde Aile Içi Siddet Olgularının Adli Raporlarının Degerlendirilmesi. 9. Aile
Hekimligi Arastırma Günleri,-AYDIN (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003018)
31. YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). ÇOCUKLARDA
OBEZITE ILE BENLIK ALGISI VE KAYGI DURUMU ARASINDAKI ILISKI. 6. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, ANKARA, Kasım 2015, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003051)
32. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇETINKAYA CANER,GÜMÜS HIKMET,ATES MEHMET,AKSU ILKAY,BAYKARA
BASAK,KIRAY MÜGE,UYSAL HARZADIN NAZAN (2015). The Efect of Exercise on the Cognitive
Functions of Elderly. Turkish Society of Physiological Sciences 41st National Physiology Congress (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6561797)
33. AKYOL ERGÜN,ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,MEVSIM VILDAN (2015). 65 Yas Üstü Bireylerde
Eriskin Asılama Durumu. 9. Aile Hekimligi Güz Okulu, ANTALYA (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3003062)
34. GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN OLGU,BULUT ÜLKÜ,YAPRAK SEVAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2015). Birinci
Basamak Saglık Hizmetlerinde Çalısan Doktorlar Suriyeli Göçmen Hastaları Konusunda Nelere
Gereksinim Duyuyor. 7. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANTAKYA, Nisan 2015 (Özet Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3003068)
35. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,ÖZÇAKAR NILGÜN (2015). Servikal Smear Yöntemiyle
Kanser Taraması Konusunda Saglık Inanısları. 7. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANTAKYA, Nisan
2015, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003071)
36. TEKIN NIL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2014). Yaslı bireylerde polifarmasi ve akılcı ilaç
kullanımı. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım 2014, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3003086)
11
37. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYOL ERGÜN,ÖZÇAKAR NILGÜN (2014). Saglık Çalısanlarında
Sendikalılasma ve Kaygı Düzeyi Iliskisi. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım 2014
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003090)
38. GÜMÜS ILYAS,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,YAVUZ SERKAN,ÇOLAK MUHTEBER,AYDIN
TUGBA,ÖZÇAKAR NILGÜN (2014). Sizi Neler Çalısmaya Yönlendirir. 6. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, ANKARA, Kasım 2014 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003083)
39. TÜTÜNCÜLER IZZET AKIN,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). BIR
ÇESIT MOBBING ISYERINDE CINSEL TACIZ. 6. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ANKARA, Kasım
2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003078)
40. GÖKDEMIR ÖZDEN,DURSUN HÜSEYIN,ÇÖLLÜOGLU INCI TUGÇE,KARAMAN AYSEGÜL,KAYA DAYIMI
(2014). Jack3D Persistan Atriyal Fibrilasyon Nedeni Olabilir mi. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu,
AKSU/ANTALYA, Eylül 2014, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003096)
41. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,ZEKEY FETHI SADA,AYGÜN KEMAL,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014).
Yarı Zamanlı Uzmanlık Aile Hekimleri Ne Düsünüyor ilk Sonuçlar. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu, (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003101)
42. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,BULUT ÜLKÜ,ÇETINKALP SEVKI (2014). Kronik Hastalıklar ve
Cinsel Islev Bozuklugu. 8. Aile Hekimligi Güz Okulu, (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003099)
43. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Halsizligin
Ardından. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003111)
44. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Birinci Basamakta
Antikoagülan Tedavinin Takibi Olgu Sunumu. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003120)
45. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Buzdagının Altı
Diyabetik Ayak. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003114)
46. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2014). Ya Bir Daha Kırılırsa Yaslıda Vitamin D Bir
Olgu Sunumu. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003107)
47. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,SIMSIR ILGIN YILDIRIM,KARTAL MEHTAP (2014). Hastane Önünde
Yine Neden Bayıldın. 13. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003104)
48. YILDIRIM EDIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,COSKUNER MUHAMMED ALI,DEMIRTAS AHMET EMIN,KABASAKAL
GIZEM,ÇETIN SINEM,ÖZDEMIR ATAHAN,KAYA ILGIN,ÖZEK VASFIYE,ÇETINKAYA GEDIZCAN,ÖZDEMIR
MERT,YILMAZ NAZMI FURKAN,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Tıp Ögrencileri Bilgiye Nasıl Ulasıyor. 5.
Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ÇANAKKALE, Mart 2014, (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:3003125)
49. GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,AYGÜN OLGU,YILDIRIM EDIZ,GÜLDAL AZIZE DILEK (2014). Izmir de
Ilkokul Ögrencilerinde Otizm Taraması. 5. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, ÇANAKKALE, Mart 2014,
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003122)
50. YAPRAK SEVAL,BULUT ÜLKÜ,OKUDAN YUNUS EMRE,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM
EDIZ (2013). 12 Yas ve Altındaki Çocuklara Bakım Verenlerin Çocuklarının Hastalıkları Durumunda
Üçüncü Basamak Saglık Hizmetlerini Seçme Nedenleri. 4. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, (Özet
Bildiri/Poster)(Yayın No:3003128)
51. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2013). Evde Bakımverenlerin
Sosyodemografik Özellikleri ve Saglık Durumlarının Degerlendirilmesi. 4. Aile Hekimligi Arastırma
Günleri, NARLIDERE (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003127)
52. GÖKDEMIR ÖZDEN,YAPRAK SEVAL,OKUDAN YUNUS EMRE,ÇOLAK MUHTEBER,YILDIRIM EDIZ (2013).
MEME KANSERLI HASTALARDA SOSYODEMOGRAFIK ÖZELLIKLER ve RISK ETMENLERININ
DEGERLENDIRILMESI. 12. Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003132)
53. ÇOLAK MUHTEBER,YAPRAK SEVAL,GÖKDEMIR ÖZDEN,KARTAL MEHTAP (2013). Evde Saglık
Hizmetlerinden Yararlanan Hastaların Bagımlılık Durumları Ve Gereksinim Duydukları Hizmetlerin
Tanımlanması. 12. Ulusal Aile Hekimligi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003134)
54. YILDIRIM EDIZ,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÇOLAK MUHTEBER,YAPRAK SEVAL,OKUDAN YUNUS EMRE (2013).
4 11 Yas Arası Kronik Hastalıgı Bulunan Çocukların Kronik Hastalıgı Bulunmayan Çocuklarla
Psikososyal Açıdan Karsılastırmalı Olarak Degerlendirilmesi. 4. Aile Hekimligi Arastırma Günleri, (Özet
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3003130)
55. AKYILDIZ SONGÜL,GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA (2011). Rize Ili
Çamlıhemsin Ilçesi AHM ve Rize KETEM Toplum Tabanlı Kanser Tarama Egitim Çalısması Sonuçları. 2.
Ulusal Servikal Patolojiler ve Kolposkopi Kongresi , 24-­27 Kasım 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın
No:3003138)
56. GÖKDEMIR ÖZDEN,ÖZAYABAKAN CUMALI,ISLAMOGLU FATMA (2011). Rize Ili AHM TSM Merkezleriyle
Ortak Egitim ve Kanser Tarama Çalısması Sonuçları. 3 . KARADENIZ AILE HEKIMLIGI KONGRESI
KAHEKON 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003135)
57. GÖKDEMIR ÖZDEN,AKYILDIZ SONGÜL,ISLAMOGLU FATMA,ERKUL SALIH (2011). Rize Ili Egitim ve
Arastırma Hastanesi nde KETEM 2010 Yılında KKMM ve Tetkik Sonuçları. 3 . KARADENIZ AILE
HEKIMLIGI KONGRESI KAHEKON 2011 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3003137)
12
Diger Yayınlar
1. Bhattacharya Sudip, GÖKDEMIR ÖZDEN, Bashar Md Abu, Thiyagarajan Arulmani, Singh Amarjeet
(2021). Is it the right time to introduce the hepatitis B booster vaccine in national immunization
schedule? An analysis from the available evidence. Indian Journal of Community Medicine, 46,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_439_19 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 6976097)
2. Kavlakcı Muhammed, GÖKDEMIR ÖZDEN (2021). Acute Diarrhea and Dehydration at Childhood
During Pandemic. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 194-201., Doi:
10.21763/tjfmpc.644783 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6983349)
3. Bera Om Prakash, Saleem Sheikh Mohd, Kumar Singh Dhananjay, GÖKDEMIR ÖZDEN, Tripathi
Shailesh, Ghatak Nishantadeb, Hossain Md Mahbub, Bhattacharya Sudip (2021). Optimizing the
impact of health and related programmes / policies to address the issue of Childhood Obesity in
India—-A narrative review. Journal of Family Medicine and Primary Care, 10, Doi:
10.4103/jfmpc.jfmpc_2008_20 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No:
4. Bhattacharya Sudip,Sharma Neha,Hoedebecke Kyle,Hossain MdMahbub,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh
Amarjeet (2020). Harnessing the potential of uploading health educational materials on medical
institutions’xx social media for controlling emerging and re-emerging disease outbreaks. Journal
of Education and Health Promotion, 9(1), 213 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Editöre Mektup)
(Yayın No: 6422581)
5. GÖKDEMIR ÖZDEN,Bhattacharya Sudip (2020). Violence at Healthcare. Turkish Journal of Family
Medicine and Primary Care, 14(2), 323-328., Doi: 10.21763/tjfmpc.653082 (Uluslararası)
(Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6236461)
6. Bhattacharya Sudip,Hossain MdMahbub,HOEDEBECKE KYLE,Bacorro Madonna,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Leveraging unmanned aerial vehicle technology to improve public
health practice: Prospects and barriers. Indian Journal of Community Medicine, 45(4), 396-398.,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_402_19 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Yorum) (Yayın No: 6566340)
7. Bhattacharya Sudip,HOEDEBECKE KYLE,Sherma Neha,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh Amarjeet (2019).
“Smiling depression” (an emerging threat): Let’s Talk. INDIAN JOURNAL OF COMMUNITY HEALTH,
31(4), 433-436. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Derleme Makale) (Yayın No: 6037104)
8. GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI
(2017). The association between diabetes and post-traumatic stress disorder. Diabetic Foot
Journal, 20(1), 18-23. (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 3492752)
9. ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2016). FOLLOW UP OF A
HOME CARE PATIENT WARFARIN USAGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30(2),
89-94. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996158)
10. AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL,KARTAL MEHTAP (2016). Birinci Basamakta
Akılda Tutulması Gereken Bir Iç Savas Otoimmün Pankreatit. Mugla Sıtkı Koçman Tıp Dergisi,
3(1), 24-26. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996457)
11. GÖKDEMIR ÖZDEN,DALKIRAN HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP (2014). Adrenal
insufficiency in a 19 year old male patient admitted with fatigue. Ege Tıp Dergisi, 55(1), 38-40.
(Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 2996192)
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
1. Vaka Takdimi, Kavlakcı Muhammed, GÖKDEMIR ÖZDEN (2021). Acute Diarrhea and Dehydration
at Childhood During Pandemic. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 194-201.,
Doi: 10.21763/tjfmpc.644783 (Yayın No: 6983349)
2. Yorum, Bhattacharya Sudip, GÖKDEMIR ÖZDEN, Bashar Md Abu, Thiyagarajan Arulmani, Singh
Amarjeet (2021). Is it the right time to introduce the hepatitis B booster vaccine in national
immunization schedule? An analysis from the available evidence. Indian Journal of Community
Medicine, 46, Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_439_19 (Yayın No: 6976097)
3. Editöre Mektup, Bhattacharya Sudip,Sharma Neha,Hoedebecke Kyle,Hossain
MdMahbub,GÖKDEMIR ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Harnessing the potential of uploading
health educational materials on medical institutions’xx social media for controlling emerging and
re-emerging disease outbreaks. Journal of Education and Health Promotion, 9(1), 213 (Yayın No:
6422581)
4. Yorum, Bhattacharya Sudip,Hossain MdMahbub,HOEDEBECKE KYLE,Bacorro Madonna,GÖKDEMIR
ÖZDEN,Singh Amarjeet (2020). Leveraging unmanned aerial vehicle technology to improve public
health practice: Prospects and barriers. Indian Journal of Community Medicine, 45(4), 396-398.,
Doi: 10.4103/ijcm.IJCM_402_19 (Yayın No: 6566340)
5. Vaka Takdimi, GÖKDEMIR ÖZDEN,HEYBELI HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL
MEHTAP,ÇETINKALP SEVKI (2017). The association between diabetes and post-traumatic stress
disorder. Diabetic Foot Journal, 20(1), 18-23. (Yayın No: 3492752)
13
Teknik Not, Vaka Takdimi, Arastırma notu vb.
6. Vaka Takdimi, ÇOLAK MUHTEBER,GÖKDEMIR ÖZDEN,BULUT ÜLKÜ,KARTAL MEHTAP (2016).
FOLLOW UP OF A HOME CARE PATIENT WARFARIN USAGE. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi, 30(2), 89-94. (Yayın No: 2996158)
7. Vaka Takdimi, AYGÜN OLGU,GÖKDEMIR ÖZDEN,AYGÜN KEMAL,KARTAL MEHTAP (2016). Birinci
Basamakta Akılda Tutulması Gereken Bir Iç Savas Otoimmün Pankreatit. Mugla Sıtkı Koçman Tıp
Dergisi, 3(1), 24-26. (Yayın No: 2996457)
8. Vaka Takdimi, GÖKDEMIR ÖZDEN,DALKIRAN HILAL,YILDIRIM SIMSIR ILGIN,KARTAL MEHTAP
(2014). Adrenal insufficiency in a 19 year old male patient admitted with fatigue. Ege Tıp Dergisi,
55(1), 38-40. (Yayın No: 2996192)
Editörlük
Journal of Applied Sciences and Clinical Practice (JASCP), (Diger endeksler), Dergi, Yayın
Kurulu Üyeligi, Wolters Kluwer Health, 17.11.2020
1.
23rd WONCA Europe Krakow 2018 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Konuk Editör,
wonca, 24.06.2018-27.06.2018
2.
Turkish Journal of Family Medicine Primary Care (Alan endeksleri), Dergi, Yrd. Editör,
Çukurova Üniversitesi, 01.01.2016
3.
4. WONCA EUROPE 2017 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, WONCA
WONCA EUROPE 2016 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 15.06.2017-
18.06.2017
5.
6. WONCA Europe 2015 (Alan endeksleri), Diger Yayınlar, Editör, TAHUD
7. WONCA WORLD ABU DABI, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 25.11.2020-29.11.2020
8. WONCA Europe Berlin, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 24.07.2020-27.07.2020
9. WONCA Bratislava 2019, Diger Yayınlar, Editör, WONCA, 25.06.2019-29.06.2019
Üniversite Dısı Deneyim
Aile Hekimi Uzm. Dr Isparta Sarkikaraagaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi, Zorunlu Hizmet
Yükümlülügü-70.DHY, (Kamu)
2016-2017
Doktor Atatürk Egitimve Arastırma Hastanesi-KETEM, Sigara Bırakma Plk-Meme ve
Serviks Kanseri Egitim ve Tarama Programı, (Kamu)
2012-2012
Doktor Rize Merkez 3 no’lu Saglık Ocagı, Doktor-Saglık Ocagı Hekimi (Adli nöbet-Plk
hizmetleri), (Kamu)
2005-2016
Doktor
Rize Egitim ve Arastırma Hastanesi-KETEM, Sigara Bırakma Plk Sorumlu
Hekimi-Meme ve Serviks Kanseri Egitim ve Tarama Programı-Egitici Egitim
Sertifikası-Kolposkopi Sertifikası, (Kamu)
2005-2012
Ambulans ve Merkez
112
Trabzon Merkez 112 Acil Saglık Hizmetleri, Ambulans ve Merkez 112’de
görevli hekim(geçici görevlendirme), (Kamu)
2004-2005
2003-2005 Doktor Merkez Ugurlu Saglık Ocagı, Saglık Ocagı Hekimi-Kırsal, (Kamu)
Sertifika
AHEF Bahar Akademisi ve Ası Sempozyumu 2021, AHEF Bahar Akademisi ve Ası Sempozyumu 2021,
Çevrimiçi, Sertifika, 23.04.2021 -25.04.2021 (Ulusal)
39647
7
14
3. Ası Okulu, Ası, E-okul, Sertifika, 17.09.2020 -20.09.2020 (Ulusal)
32965
0
Kurs
PRIMORE Masterclass: lnterprofessional PC Research Project, This master-class is aiming early career
researchers to further develop their professional and research skills. Besides lectures from distinguished
speakers, participants will be able to prepare an interprofessional research project under the supervision
of experienced mentors. The initial phase of the masterclass will be online learning and group work
during the EFPC virtual conference this September (see the program below). Participants will be divided
into working groups of maximum 5 people, decide the title and outline of their research proposal. These
proposals will be further developed with the guidance of assigned mentors for each group. Completed
and approved final work will be presented orally in the first face-to-face meeting of EFPC. Furthermore,
participants are also welcome to seek partners and promote their research proposal in the PIE platform.
At most 20 participants will be allowed to participate. Priority will be given to candidates from the
Central and Eastern Europe (CEE) and the goal is to have multi-professional participation., Online, Kurs,
27.09.2020 -31.03.2021 (Uluslararası)
39649
5
TÜBITAK 2237-B proje hazırlama ve yürütme kursu, TÜBITAK 2237-B proje hazırlama ve yürütme
konusunda kuramsal bilgi ve uygulama, Yeditepe Üniversitesi-Çevrimiçi Kurs, Kurs, 05.02.2021 –
07.02.2021 (Ulusal)
37457
0
MARSEV Saglık Profesyoneli Egitiminde Ölçme ve Degerlendirme Kursu, Ölçme degerlendirme
yöntemleri
, Marmara Üniversitesi Çevrimiçi (Online- synchronous) Kurs , Kurs, 16.01.2021 -17.01.2021 (Ulusal)
36819
0
Fall in Age Introductory Online Course, Fall in Age Project
The main objective of the project is the development, validation and transfer of knowledge, focused on
the latest advances in biomechanics and technology, especially aimed at updating the current
practitioners’ needs in relation to a more objective evaluation of Frailty & Falls Management.,
EGPRN Online Course, Kurs, 20.08.2020 -20.08.2020 (Uluslararası)
36826
6
Strengthening Community Health Worker Programs, This course has six sections, each of which begins
with a video introduction from Dr. Raj Panjabi, who highlights key themes. The sections include
thematic video interviews with experts from global institutions like the World Health Organization, and
case study videos with leaders from the three exemplar countries, Ethiopia, Bangladesh, and Liberia,
along with supporting text, visuals, and interactive components. Each section also incorporates learner
engagement and assessment questions in a variety of formats, including multiple choice, true/false, and
discussion questions based on a practical scenario. See more about each section below and click on the
Syllabus tab at the top of this page to review the full course syllabus., USA, Kurs, 11.11.2019 –
31.12.2019 (Uluslararası)
27469
5
Antimicrobial Stewardship: A competency-based approach, Competancy, Cenevre, Kurs, 10.10.2018 –
10.01.2019 (Uluslararası)
20849
6
Improving Global Health:Focusing on Quality and Safety, Quality is a concept that everybody likes and
no one knows how to define.One of the things we’xxre going to do in this course is deconstruct it for
you–help you understand it, help you wrap your arms around it. And the easiest way for me to do this
is to talk about the Institute of Medicine. The Institute of Medicine is a body in the United States that
advises the American Congress on policy issues.And they define quality as having six aims.Health care
in order to be high quality had to be safe, effective, efficient, timely, patient-centered, and
equitable.And if you think about anything in our lives and the way we judge whether it’xxs good or not,
we really apply some combination of all of those things.If we’xxre out there hurting people, injuring
people in hospitals, in clinics, by definition, we do not have high-quality health care.That is a problem
across the globe., ABD, Kurs, 26.04.2018 -26.06.2018 (Uluslararası)
17234
8
Kongre Düzenleme
FEBS Workshop on Molecular Life Sciences: Training Tomorrow’s Scientists, Çalıstayda Danısmanlık hem
akademik hem sosyal ve psikolojik boyutlarıyla ele alınacak, “Mükemmel bir Danısman Nasıl olmalıdır?”
sorusuna yanıt aranacaktır. Program, ORPHEUS yetkililerin ve alanında uzman bilim insanları-egiticilerin
sunumlarının yanı sıra, küçük grup çalısmaları, ORPHEUS üyesi SBE temsilcilerinin paneli, Doktora
Ögrencileri Paneli ve Açık Oturum gibi özenle hazırlanmıs etkinliklerden olusmaktadır, Izmir University of
Economics / Balçova /Izmir, Kongre Düzenleme, 05.09.2018 -07.09.2018 (Uluslararası)

Doç. Dr. Emin Murat AKBAŞ

1976 Varto doğumluyum. 2000 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Ardahan’da pratisyen hekim olarak göreve başladım. Takiben İç Hastalıkları eğitimi için Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi’nde göreve başlayarak 2007 yılında uzman hekim unvanı aldım. Askerlik görevimi Siirt’te yerine getirdim. Daha sonra üst ihtisas için yeniden Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar AD., Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD.’nda göreve başlayarak 2012 yılında yan dal uzmanı oldum. Zorunlu görev için atandığım Erzincan’da 2014 yılında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıklar AD.’da göreve başladım. 2016 tarihinde Doçent unvanı aldım. Halen bu kurumda hizmet etmekteyim. Evli ve üç çocuk babasıyım.

Onur GÜDÜ

Üniversite:

İstanbul Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Yüksek Lisans)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi – Tezli (Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Belediye Şirketleri, Kamu-Özel Ortaklıkları)
Anadolu Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Lisans)
İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Marmara Üniversitesi – (Örgün Öğretim – Lisans – 100/75,5)                                                                                                  Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi


Lise: Düzce Anadolu Teknik Lisesi Bilgisayar Yazılım (Sayısal) + İngilizce Hazırlık

İlköğretim: Düzce İsmetpaşa İlköğretim Okulu

Yabancı Dil:  İngilizce
Bilgisayar Bilgileri: İleri Derece

Deneyimler:
Marmara Üniversitesi / Asistan Öğrenci (2009 – 2011)
İstanbul Kültür Üniversitesi / Misafir Asistan (2012-2013)
Marmara Üniversitesi / Öğretim Görevlisi (2013 – 2014)
Kaynaşlı Belediyesi / Belediye Başkan Yardımcısı (2014 – 2016)
Laska Teknoloji A.Ş / Yönetim Kurulu Başkanı (2019 – Devam)

Sertifikalar: Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Diksiyon / Etkili İletişim Başkent İletişim Bilimleri Akademisi Oyunculuk
Organizasyonel Gelişim Kampı (İ.B.B. Gençlik Meclisi) Liderlik
Genç Gelişim Akademisi
Siyaset ve Sosyoloji

Yetenekler: Analiz, Danışmanlık, Liderlik, Sürekli İyileştirme, Planlama, Girişimcilik, Etkin Yönetim, Devlet ile İlişkiler, Strateji Geliştirme

Burslar: Türk Eğitim Vakfı Üstün Başarı Bursu

Lisanslar: Futbol, Amerikan Futbolu (Profesyonel- 2012 Türkiye Şampiyonluğu),
Badminton, CMAS 1 Yıldız Dalıcı Belgesi(TSSF)

Geçmişte Üye Olduğu Kulüpler: Marmara Üniversitesi Motor Sporları Kulübü (Kulüp Başkanı), Bilişim
Kulübü (Kulüp Başkan Yardımcısı), Drama Kulübü, Marmaralı Kartallar,
Mizah Kulübü, Matematik Kulübü

Aldığı Ödüller: Avrupa Parlamentosu tarafından “Dünya’yı değiştirebilecek 50 kişiden biri” ödülü. Türkiye’den EUTOP50 listesinde yer alan tek girişimci.
Brisa Yolculuğun Öncüleri Ödülü
Başakşehir Living Lab İnovasyon Ödülü
BigBang 2018 Finali – 265.000 TL Ödül

Kıvanç Menekşeoğlu

Üniversite:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Lise: 

Samsun Fen Lisesi

Yabancı Dil: 

İngilizce B2

Almanca B2

Deneyimler:
Staj Deneyimleri:  

Eylül 2014 – Ekim 2014 / İntörn Doktor, Kardiyoloji Anabilim Dalı Deutsches Herzzentrum – Berlin

Temmuz 2014 – Eylül 2014 / İntörn Doktor, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Park Klinik Weissensee Berlin

Temmuz 2012  / Stajyer Doktor Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Klinikum Großhadern – Münih

İş Deneyimleri :

Ocak 2021-Devam / Uzman Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ,İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ekim 2017 – Ocak 2021 /  Asistan Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Temmuz 2016 –Ekim 2017 / Asistan Doktor Bölüm: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ekim 2015-Temmuz 2016 /  Pratisyen Hekim, Kastamonu İhsangazi İlçe Devlet Hastanesi

Sertifikalar:

– The European Board of Physical and Rehabilitation Medicine Fellowship Certificate (No:3130, Until 31.12.2029)

– European Accreditation Council for Continuing Medical Extracorporeal Shock Wave Therapy Certificate

Royal Academy of Engineering’s Leaders in Innovation Fellowships Certificate

Projeler:

1 Nisan 2021 – Devam / Dahili Kameradan Yapılan Hareket Tespiti ile Kontrol Edilen Web Tabanlı Oyunlaştırma (İstanbul Üniversitesi Entertech Onaylı)

24 Ocak 2020 – 24 Ocak 2021 / Haptik Sistemler Aracılı Nörolojik Rehabilitasyon (KOSGEB Ar-Ge İnovasyon Programı Destekli)

1 Temmuz 2019 – 31 Ekim 2020 / Sanal Gerçeklik Aracılı Nörolojik Rehabilitasyon (TÜBİTAK 1512 Programı Destekli)

Bilimsel Toplantılar:

– Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Nisan 2021, Online

– Deriden Kas ve İskelete E-Kongresi, 5-7 Şubat 2021, Online

– Karadeniz Rader Romotoloji Kongresi 20-23 Mayıs 2020, Online

-Ulusal Riskli Bebek Kongresi, 21-23 Şubat 2020, Bolu

-Tamamlayıcı Tıp Ligi, 12-14 Nisan 2019, Muğla

-Enjeksiyon Kampı 2019, 15-17 Kasım 2019, Antalya

-Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

-15. Nöropatik Ağrı Sempozyumu, 9-11 Mart 2018, Kıbrıs

-Berlin, 25. Avrupa Öğrenci Kongresi, Jüri ve Organizasyon Komitesi, 2014

-23. Uluslararası Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2012

-İstanbul Tıp Fakültesi Öğrenci Bilim Günleri, Organizasyon Komitesi, 2011

-22 Uluslararası Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi, İstanbul Tıp Fakültesi, 2010

-Tıp Öğrenci Kongresi, 9 Eylül Üniversitesi, 2010

Bilimsel Toplantılarda Sunulan Posterler:

– Olgu Sunumu, Nadir Bir Sendrom Kamptodaktili-Artropati-Coxa Vara-Perikardit Sendromu, Nalan ÇAPAN, Kıvanç MENEKŞEOĞLU, Selim SEZİKLİ, Ekin İlke ŞEN, Sina ARMAN, Resa AYDIN, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– Nadir Bir Olgu Crisponi Sendromu, Nalan ÇAPAN, Selim SEZİKLİ, Kıvanç MENEKŞEOĞLU, Sina ARMAN, Ekin İlke ŞEN, Resa AYDIN, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki Etkinliği: Pilot Çalışma, Ayşegül Ketenci, Ekin İlke Şen, Kıvanç Menekşeoğlu, Aydan Oral, Dilşad Sindel, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

Bilimsel Toplantılarda Sözel Bildiriler:

– Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Sanal Gerçekliğin Üst Ekstremite Fonksiyonlarina Etkisi  Prospektif Randomize Kontrollü Çalişma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu, Resa Aydın, Nalan Çapan, Sina Arman, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Nisan 2021, Online

– Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki Etkinliği: Pilot Çalışma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu, Ekin İlke Şen, Ayşegül Ketenci, Aydan Oral, Dilşad Sindel, Deriden Kas ve İskelete E-Kongresi, 5-7 Şubat 2021

– İstanbul Tıp Fakültesi Öğrencileri Arasında Sakroiliyak Eklem Disfonksiyonu Sıklığının ve İlişkili Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi: Kesitsel Araştırma, Ahmet Kıvanç Menekşeoğlu , Ersin Ersözlü , Kubilay Ekinci, Belkıs Özgen , Ekin İlke Şen , Aydan Oral, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Kurulu’na Başvuran Pediatrik Yaş Grubunda Engellilik Verilerinin Değerlendirilmesi: Retrospektif Çalışma, Elif Tarihçi, Nalan Çapan, Kıvanç Menekşeoğlu, Ekin İlke Şen, Sina Arman, Resa Aydın, Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi. Tarih: 17-21 Nisan 2019, Antalya

– İnmeli Hastalarda Yatarak Tekrar Rehabilitasyon: Hedefler-Sonuçlar, 6. Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Kasım 2018, Ankara

Bilimsel Yayın:

-Duruöz MT, Acer Kasman S, Şahin N, Sezer İ, Bodur H, Ketenci A, Hizmetli S, Erdem Gürsoy D, Demir AN, Menekşeoğlu AK, Karadağ A, Baklacıoğlu HŞ. Validity, reliability, and factor structure of the Istanbul Low Back Pain Disability Index in axial spondyloarthritis. Mod Rheumatol. 2021 Mar;31(2):451-457. doi: 10.1080/14397595.2020.1733172. Epub 2020 Mar 3. PMID: 32075459.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

-Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği

-Royal Academy of Engineering – Leaders of Innovation Fellow (2020 – LIF6)

Erdinç Nayir

EĞİTİM BİLGİLERİ 

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1997-2003

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM 

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.D. Araştırma Görevlisi / 2004-2010

Baykan Devlet Hastanesi,  Siirt, İç Hastalıkları Uzman Dr. / 2010

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji B.D Yan dal uzmanlık / 2011 – 2014

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Uzman Dr. / 2015-2017

Özel Adana Metro Hastanesi ve Özel Güney Adana Hastanesi, Tıbbi Onkoloji  Uzman Dr.  / Ağustos 2017 – Aralık 2017

Adana Şehir Hastanesi , Tıbbi Onkoloji Doç. Dr.  / Ocak 2018 -Temmuz 2018 

VM Mersin Medicalpark Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Doç.Dr. / Ekim 2018 – Devam

UZMANLIK ALANLARI 

İç Hastalıkları Uzmanı : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.D. (Aralık 2004 – Nisan 2010) 

Tıbbi Onkoloji Uzmanı : Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji B.D. (Eylül 2011 – Ekim 2014)

Doçent. Dr : Mart 2018

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER 

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı 29

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı 212

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

1.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) üyeliği (2011’den itibaren) 

2.European Society for Medical Oncology üyesi (2015’den itibaren)

3.TTOD Basın ve Halkla İlişkiler Komisyonu Üyeliği (2015 – 2017)

4.TTOD Web ve Sosyal Medya Danışmanlığı (2013 – 2017)

5.TTOD E-Bülten Editörlüğü (2013-Halen)

6.Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Gelecekte TTOD 2014-2018 Strateji Arama Toplantısı Katılımcısı (08.11.2013 – 10.11.2013)

7.Tıbbi Onkoloji Grubu (TOG) üyeliği (2012’den itibaren)

8.TOG Epidemiyoloji ve Prevansiyon Grubu Başkan Yardımcılığı (2014-Halen)

9.TOG Genç Araştırmacılar Grubu Başkan Yardımcılığı (2015-Halen)

10.TUSDATA (TUS Eğitim Kursu) Dahiliye Eğitmenliği ve Yayın Editörlüğü (2005 – Halen)

11.Kitap Editörlüğü: ÜDS KPDS için Sağlık Bilimleri Tıbbi İngilizce, Basım yılı 2012, Basım sayısı 2, ISBN:907860536637

12.Kitap Editörlüğü: Akademisyen Yayınevi, Bilimsel Araştırmalar Kitabı, Basım yılı 2018, ISBN: 9786052580684

13.İdari görev: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İhale Komisyon Üyeliği, 2013

14.Editörlük: Ulutas Medical Journal (Journal Scientific Advisory Board),2016

15.Kanserle Dans Derneği Sosyal Sorumluluk Projeleri

16.Pembe Hanım Kanser Hastaları ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği Sosyal Sorumluluk Projeleri 

ÖDÜLLER 

1-En iyi sözel bildiri ödülü : MTHFR polimorfizmleri kronik hepatit C’li hastalarda steatoz ve fibrozisinde ilerlemeye yol açar mı? Türk Gastroenteroloji Derneği / 2006

2-En iyi poster bildiri üçüncülük ödülü : Baş – boyun non-hodgkin lenfomalarının klinik, patolojik ve tedaviye yanıt analizi, Lenfoma Myeloma Derneği / 2012

3-6.TTOK En iyi çalışma üçüncülük ödülü : Metastatik renal hücreli karsinomada tirozin kinaz kullanırken gelişen hemoglobin yüksekliği pozitif prediktif bir belirteç olabilir mi ? Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2016

4-6.TTOK En iyi sözel bildiri ödülü : Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi hekimlerinin kemoterapi sonrası PET-BT’de tam yanıtlı Non-Hodgkin ve Hodgkin lenfomalı olgularda konsolidasyon radyoterapisi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi (Türk Onkoloji Grubu Çalışması), Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2016

5-22.UKK Sözel Bildiri Ödülü : Comparison of Combined Chemoradiotherapy Regimens ; Paclitaxel Plus Carboplatin and Cisplatin Plus Etoposide for Locally Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer : A Randomized Phase III Trial, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği / 2017

6-11.Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu en iyi sözlü bildiri 2.lik ödülü : Rekürren glioblastome multiforme tanısı ile izlenen hastalarda irinotekan / bevacizumab tedavi sonuçları ve sağ kalım süreleri ile NLR ilişkisinin incelenmesi, Nöroonkoloji Derneği / 2017

SERTİFİKA

1.Araştırma Görevlileri İleri Eğitim Kursu, Mersin, 2009

2.Advanced Clinical Trials School, Kıbrıs, 2012

3.İstatistik Analiz Eğitimi, Mersin, 2013

ARAŞTIRMA PROJELERİ

1-Opere edilebilir HER2 pozitif erken evre meme kanseri olan hastalarda adjuvan tedavi olarak destekli ve kendi kendine uygulanan subkutan trastuzumabın güvenliliğini değerlendirmeye yönelik faz III, prospektif, iki kohortlu, randomize olmayan, çok merkezli, çok uluslu, açık etiketli çalışmada yardımcı araştırmacı, 2012 – 2014

2-3K Karaciğer Kanseri Kayıt Çalışması yardımcı araştırmacı, 2013-2014

3-Ras mutant hepatosellüler kanserli hastalarda birinci basamak tedavide sorafenib ile refametinib kombinasyonunun kullanımı (16728), faz II çalışmada yardımcı araştırmacı, 2013-2014

YAYINLARI 

A. Science Citation Index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCI-E)’a Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1. Sezgin O, Altintas E, Nayir E, Ucbilek E. A pilot study evaluating sequential administration of a PPI-amoxicillin followed by a PPI-metronidazole-tetracycline in Turkey. Helicobacter 2007 ;12(6):629-32

A2. Akbay E, Muslu N, Nayir E, Ozhan O, Kiykim A. Serum retinol binding protein 4 level is related with renal functions in Type 2 diabetes. J Endocrinol Invest. 2010 ;33(10):725-9

A3. Abali H, Celik I, Karaca B, Turna H, Saglam EK, Akman T, Oztop I, Coskun HS, Turhal NS, Sezer A, Nayır E et al. Cutaneous melanoma in Turkey : analysis of 1157 patients in the Melanoma Turkish Study. JBUON 2015 ;20(4) : 1137-1141

A4. Nayır E, Ata A, Arican A. Do medical oncologists and cancer patients care about treatment cost of systemic anticancer therapy? JBUON 2015 ;20(6) :1606-1611 

A5. Unlu A, Nayır E, Kırca O, Ozdogan M. Ganoderma lucidum (reishi mushroom) and cancer JBUON 2016 ;21(4) : 792-798

A6. Unlu A, Nayir E, Kalenderoglu MD, Kirca O, Ozdogan M. Curcumin (Turmeric) and cancer JBUON 2016 ; 21(5) : 1050-1060

A7. Nayir E, Tanriverdi O, Karakas Y, Kilickap S, Turhal NS, Avci N, Okutur K, Koca D, Erdem D, Abali H, Yamac D, Bilir C, Kacan T. Tendency of cancer patients, and their relatives to use internet for health-related searches : Turkish Oncology Group (TOG) Study. JBUON 2016 ; 21(3) :714-719

A8. Eras N, Nayir E, Arican A, Bahar L, Guler M, Akbas E. TS 1494del6 polymorphism and increased risk of developing breast cancer. Int J Clin Exp Med 2016 ;9(6) :11756-11763

A9. Nayir E, Koyuncu MB, Esin E, Turker I, Tanriverdi O, Uysal M, Er O, Demir A, Akman TT, Pilanci KN, Paydas S, Kocar M, Saip P, Kilickap S, Turhal S, Kacan T. Attitudes of cancer patients after diagnosis : How cancer affects social life ? (Turkish Oncology Group Study) JBUON 2016 ; 21(5)

A10. Unlu A, Nayir E, Kirca O, Ay H, Ozdogan M. Ginseng and cancer. JBUON 2016 ; 21(6): 1383-1387

A11. Bilir C, Yıldız I, Bilici A, Ucar M, Berk V, Yıldız Y, Yazıcı O, Imamoglu GI, Karadurmus N, Pilancı KN, Arpacı E, Tanrıverdi O, Karcı E, Temiz S, Nayir E, Oktay E, Dal P, Petekkaya I, Varim C, Cinemre H. Is Change in Hemoglobin Level a Predictive Biomarker of Tyrosine Kinase Efficacy in Metastatic Renal Cell Carcinoma? A Turkish Oncology Group Study. Cancer Invest. 2017 Apr 21;35(4):248-255

A12. Oktay E, Levent M, Gelincik H, Aktaş G, Yumuk F, Koral L, Arpacı E, Keser M, Alkan A, Karcı E, Karadurmuş N, Değirmencioğlu S, Turan M, Uyetürk U, Cabuk D, Avcı N, Toprak Ö, Ergen A, Urvay S, Bayman E, Petekkaya E, Nayir E, Paydas S, Yavuzsen T, Senler FC, Yaren A, Barutca S, Sahinler İ, Ozyılkan Ö, Tanrıverdi Ö. Perspective of Turkish Medicine Students on Cancer, Cancer Treatments, Palliative Care, and Oncologists (ARES Study): a Study of the Palliative Care Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG). J Cancer Educ. 2018 Nov 16. 

A13. Değirmenci S, Tanrıverdi Ö, Menekşe S, Doğan M, Hacıoğlu M, Oktay E, Erdem D, Arpacı E, Uluç BO, Turhal S, Yılmaz M, Pilancı KN, Sakin A, Araz M, Cokmert S, Özdemir Ö, Sen E, Nayir E. A retrospective analysis on first-line bevacizumab, cetuximab, and panitumumab-containing regimens in patients with RAS-wild metastatic colorectal cancer: A Collaborative Study by Turkish Oncology Group (TOG). JBUON 2019; 24(1): 136-142

A14. Sedef AM, Köse F, Sümbül AT, Besen AA, Hacıoğlu B, Günaldı M, Nayır E, Tanrıverdi Ö, Arpacı E, Abalı H, Özyılkan Ö. Addition of taxanes to combination chemotherapy in distal intestinal gastric cancer is more benefical than proximal ones: A multicenter restrospective study of Turkish Oncology Group. JBUON 2019; 24(2): 1-6

B. Emerging Sources Citation Index’e Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B1. Akca M, Ata A, Nayir E, Erdogdu S, Arican A. Impact of Surgery Type on Quality of Life in Breast Cancer Patients J Breast Health 2014;10:222-8

B2. Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu. Türk Onkoloji Dergisi 2014;29(4):181-182

B3. Nayır E, Aygün S, Ata A, Arıcan A. Relationship Between IL-18 and Bone Metastasis in Female Breast Cancer Turk J Oncol 2016;31(1):10-14

B4. Unlu A, Nayır E, Ay H, Kırca O, Ozdogan M. Aloe vera and cancer. Turk J Oncol 2016;31(2):68-72

B5. Vatansever M, Bozkurt FM, Dinc E, Yılmaz EB, Nayir E, Sari AA, Yildirim O, Kara T. Orbital metastasis of multiple myeloma: Case report. Turk J Ophthalmol 2016;46:148-150

B6. Nayir E, Keskin O. Do We Initiate Chemotherapy at an Early Stage of Hormone-Sensitive Metastatic Prostate Cancer? Turk J Oncol 2016;31(4)

C. Diğer dergilerde yayınlanan makaleler 

C1. Nayır E, Sezgin O, Altıntaş E, Üçbilek E, Pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleri. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2012;11(2): 58-62

C2. Altintas ZM, Altintas E, Sezgin O, Edgunlu TG, Ucbilek E, Nayir E, Barlas IO, Erdal ME. The Effect of Genetic Variations of Methylene Tetrahydropholate Reductase Gene Polymorphisms on Ribavirin-Induced Anemia in Hepatitis C Patients. J Liver: Dis Transplant 2013;2:1

C3. Altintas E, Altintas ZM, Sezgin O, Ucbilek E, Nayir E, Erdal ME, Polat A, Orekeci G. Polymorphisms in methylenetetrahydrofolate reductase gene: Their impact on liver steatosis and fibrosis of chronic hepatitis c patients. Open Journal of Gastroenterology 2014;4:73-80

C4. Nayir E, Koyuncu MB, Erdogdu S, Ata A, Yılmaz IA, Arican A. Stiff Person Syndrome in a patient with pancreatic adenocarcinoma: An unusual paraneoplastic syndrome. J hum rhythm 2015;1(3):123-126

C5. Nayir E, Arican A. Kanser ve insulin direnci, antidiyabetikler ve non-steroidal anti-inflamatuvar ilaçların kanserde etkileri ve kullanımı. Türkiye Klinikleri J Pharmacol-Special Topics 2015;3(3):36-43

C6. Nayir E. A Rarely Seen Hepatic Tumor: Epithelioid hemangioendothelioma. Ulutas Med J. 2016;2(1):59-62

C7. Nayir E. Pathogenesis of bone metastasis. Journal of Oncological Science 2016;1:13-16

C8. Tabakan F, Nayir E, Arican A. Clinical and pathological evaluation of histopathological subtypes in patients with non-Hodgkin’s lymphoma Eur Res J 2016;2(1):52-61

C9. Unlu A, Kirca O, Ozdogan M, Nayir E.  High – dose vitamin C and cancer. Journal of Oncological Science 2016;1:10-12

C10. Nayir E, Köşeci T, Arican A. Bilateral meme kanseri ve mide metastazı: Olgu sunumu. Acta Oncol Tur. 2016;49(3): 232-234

C11. Nayir E, Karacabey B, Kirca O, Ozdogan M. Electronic cigarette (e-cigarette) Journal of Oncological Science 2016;2:16-20

C12. Nayir E, Ata A, Erdogdu S, Salman T, Sungur MA, Abali H, Arican A. A snapshot of residents in medical oncology in Turkey: A Nationwide survey on profile and key problems. Journal of Oncological Science 2016;2:21-24

C13. Kacan T, Nayir E, Altun A, Kilickap S, Babacan NA, Ataseven H, Kaya T. Antitumor activity of sorafenib on colorectal cancer. Journal of Oncological Science 2016;2: 53-57

C14. Nayir E, Ermis E. Chemoradiation of pancreatic carcinoma. Journal of Oncological Science 2016;2: 43-47

C15. Karaytug MO, Gurbuz M, Nayir E, Tamam L. Cancer and psychosocial support. J hum rhythm 2016;2(3):103-108

C16. Bilir C, Yıldız İ, Bilici A, Ucar M, Berk V, Yıldız Y, Yazıcı O, İmamoğlu Gİ, Karadurmuş N, Pilancı KN, Arpacı E, Tanrıverdi Ö, Karcı E, Temiz S, Nayır E, Oktay E, Dal P, Petekkaya İ, Yağmurkaya O, Varım C. Alteration of thyroid functions in patients with renal cell carcinoma treated with tyrosine kinase inhibitors; Turkish population study. J hum rhythm 2016;2(4):144-148

C17. Nayır E, Cor S, Altintas ZM, Buyukafsar K, Tiftik RN, Ata A, Arican A. Comparative investigation of antitumoral effectiveness of Rho-kinase inhibitor Y-27632, pravastatin and atorvastatin in anaplastic thyroid cancer cell culture. Journal of Oncological Sciences 3(2017):62-65

C18. Tanriverdi O, Barista I, Paydas S, Nayir E, Karakas Y. Oncologists’ Perspectives on Consolidation Radiation Treatment after Chemotherapy for Lymphomas: A Survey Study by the Lymphoma Working Committee of the Turkish Oncology Group (TOG) Asian Pac J Cancer Prev. 2017 Nov 26;18(11):3149-3155.

C19. Petekkaya E, Petekkaya I, Nayır E, Altındag K. Is there an association between CRP levels and tumor size in breast cancer patients? Journal of Oncological Sciences 4(2018): 106-107

C20. Oktay E, Keskin Ö, Eyiler MF, Yersal Ö, Tanrıverdi Ö, Nayır E, Yalçın GD, Meydan N. Küçük hücreli akciğer kanseri hastalarında hangi hematolojik parametreler yaşam süresinin belirteçleridir? Medical Journal of İzmir Hospital 2019;23(1):61-70

C21. Eker ED, Arıcan A, Arpacı RB, Nayır E, Ata A, Eras N, Yıldırım DD, Akbaş E. Potential effects of EGFR exon 21 L858R mutations in lung cancer. Medical Science and Discovery 2019;6(2):12-17

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

D1. Eras N, Akbas E, Nayır E, Arıcan A, Bahar L. TS1494DEL60 polymorphism and increased risk of developing breast cancer, MedicRes World Congress 2014;30 (Sözel bildiri)

D2. Ata A, Küçük A, Nayir E, Eskici S. Comparison of combined chemoradiotherapy regimens; Paclitaxel plus carboplatin and cisplatin plus etoposide for locally advanced non-small-cell lung cancer: A randomized phase III trial. Ann Oncol (2016) 27 (suppl_6): 1193P

D3. Eras N., Nayır E, Akbaş E. Evaluation of TNF-308 gene polymorphism in women with breast cancer living in Mersin. 1.International Mersin Symposium 2018; 139-140

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler 

E1. Sezgin O, Altıntaş E, Nayır E, Üçbilek E. Hp eradikasyonunda pantoprazol, amoksisilin ardından, pantoprozol, tetrasiklin, metronidazol, ardışık tedavisinin etkinliği, tek merkez sonucu. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID82: 108

E2. Altıntaş ZM, Altıntaş E, Sezgin O, Gökdoğan T, Üçbilek E, Nayır E, Barlas İÖ, Erdal ME. Hepatit C’li hastalarda interferon ve ribavirin tedavisine bağlı anemide tek karbon metabolizmasındaki genetik kusurların etkisi. 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID54: 17 (Sözel bildiri)

E3. Altıntaş E, Altıntaş ZM, Sezgin O, Üçbilek E, Nayır E, Erdal ME. MTHFR polimorfizmleri kronik hepatit C’li hastalarda steatoz ve fibrozisinde ilerlemeye yol açar mı? 23.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. İstanbul,Kasım 2006, 17(Supp 1); ID179: 17 (Sözel bildiri)

E4. Nayır E, Sezgin O, Üçbilek E, Altıntaş E. Mersin’de çalışan pratisyen hekimlerin hepatit B ve hepatit C hakkındaki bilgi düzeyleri 27.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi. Antalya, Kasım 2010; 21(3):36 (Sözel bildiri)

E5. Erdoğdu S, Nayır E, Özgür A, Avcı E, Kara T, Gürses İ, Arıcan A. Nadir bir olgu: İntrakraniyal Kondrosarkom. 9.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi. KKTC, Eylül 2012; O42

E6. Eser ZE, Erdoğdu S, Boztepe B, Nayır E, Kara T, Arıcan A. İmatinib’e bağlı nadir bir yan etki; Tedaviye dirençli hipotiroidi. 14.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2012; PS196: 282

E7. Ata A, Nayır E, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de Tıbbi Onkoloji Yan Dal Asistanları’nın Profili. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; S17: 114 (Sözel bildiri)

E8. Arıcan A, Ata A, Nayır E, Abalı H. Türkiye’de onkoloji uzmanları kemoterapi maliyetlerini önemsiyor mu? 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; EP 67: 171

E9. Erdoğdu S, Arıcan A, Nayır E, Ata A, Boztepe B, Yılmaz İA. Pankreas kanserli bir hastada nadir bir paraneoplastik sendrom; Stiff-Person Sendromu. 4.Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2012; EP 110: 190

E10. Erdoğdu S, Nayır E, Ata A, Serinsöz E, Vayısoğlu Y, Akça Z, Sungur MA, Arıcan A. Baş – boyun non-hodgkin lenfomalarının klinik, patolojik ve tedaviye yanıt analizi. 3.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi. Antalya, Mayıs 2012; P27

E11. Erdoğdu E, Nayır E, Mermi E, Cirit A, Özgür A, Arıcan A. Akciğer kanserinde nadir bir metastaz yeri; Sağ ventrikül. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi. Kapadokya, Mart 2013; P21

E12. Erdoğdu E, Nayır E, Alper A, Boztepe B, Apaydın FD, Sezgin O, Arıcan A. Sorafenib alan hepatosellüler kanserli hastaların klinik ve tedaviye yanıt analizi. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P174: 136

E13. Erdoğdu E, Nayır E, Alper A, Boztepe B, Arıcan A. Metastatik kolorektal kanserde ilk basamakta FOLFİRİ-Setüksimab tedavisi ile tam yanıt. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P246: 167

E14. Nayır E, Köşeci T, Erdoğdu S, Ata A, Arıcan A. Osteosarkomlu bir hastada orbita metastazı: Olgu sunumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P496: 281 – 282 

E15. Nayır E, Ata A, Erdoğdu S, Arıcan A. Türkiye’de onkoloji alanındaki klinik araştırmaların durumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2013; P 659: 357

E16. Nayır E, Erdoğdu S, Kaleağası H, Arıcan A. Hodgkin Lenfoma’da Spinoserebellar Ataksi: Olgu Sunumu. 4.Ulusal Lenfoma-Myeloma Kongresi. Antalya, Mayıs 2013; PS 03: 76

E17. Nayır E, Erdoğdu E, Arıcan A. Bilateral meme kanserinde mide metastazı: olgu sunumu 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. Antalya, Ekim 2013; P181: 278

E18. Erdoğdu S, Nayır E, Gürsoy D, Arpacı R, Ayan E, Kara E, Arıcan A. Nadir bir olgu: Bifazik malign mezotelyoma. 23.Ulusal Patoloji Kongresi. Antalya, Kasım 2013; P893: 379-380

E19. Çor S, Nayır E, Altıntaş ZM, Büyükafşar K, Tiftik N, Erdoğdu S, Ata A, Sezer E, Arıcan A. Anaplastik tiroid kanseri hücre kültüründe Rho-kinaz inhibitörü olan Y-27632 ile pravastatin ve atorvastatinin tek ve kombine kullanımlarının antitümöral etkinliğinin araştırılması. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; S03: 294 (Sözel bildiri)

E20. Abalı H, Karaca B, Turna H, Sağlam EK, Coskun HŞ, Turhal S, Özkan M, Sevinç A, Demir G, Budakoğlu B, Işıkdoğan A, Nayır E, Arıcan A, Engin H, Kılıçkap S, Coşkun U, Uluç BO, Harputluoğlu H, Er Ö, Kavgacı H, Elkıran T, Çelik İ. Çok merkezli Türk Onkoloji Grubu MelanomTürk kayıt çalışması;Türkiye profili. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; S32: 316 (Sözel bildiri)

E21. Kılıçkap S, Tural D, Akman T, Nayır E, Petekkaya İ, Ürün Y, Kertman N. Kanser hastalarında nutrisyon desteği: Ne biliyoruz, Ne yapıyoruz? 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P073: 379

E22. Nayır E, Erdoğdu S, Arıcan A. İnternet üzerinde kanser hakkındaki araştırma eğilimleri. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 127: 414

E23. Nayır E, Esin E, Türker İ, Tanrıverdi Ö, Uysal M, Er Ö, Demir A, Akman TT, Pilancı KN, Paydaş S, Koçar M, Saip P, Kılıçkap S, Turhal S. Kanserli hastalarda tanı sonrası hasta tutumları: Kanser sosyal yaşamı ne kadar etkiliyor? (Türk Onkoloji Grubu) 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 130: 416-417

E24. Erdoğdu S, Muallaoğlu S, Nayır E, Serinsöz E, Vayısoğlu Y, Yılmaz E, Sezer EY, Özyılkan Ö, Arıcan A. Ekstranodal baş – boyun non-Hodgkin lenfomaların klinik ve tedavi yanıt değerlendirmesi. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P215: 469-470

E25. Nayır E, Aygün S, Erdoğdu S, Ata A, Arıcan A. Meme kanserinde IL-18 ile kemik metastazı arasındaki ilişki. 5.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya, Mart 2014; P 238: 484

E26. Akbas E, Arıcan A, Bucak Ö, Nayır E, Eker E, Ata A, Erdoğan N. EGFR geni exon-21 L858R mutasyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserine yakalanma riskine olası etkileri. 36.Ulusal Solunum 2014 Kongresi. İzmir, Ekim 2014; TP009: 140 (Sözel bildiri)

E27. Akbaş E, Nayır E, Erdoğan NE, Arıcan A, Bahar L, Bucak Ö, Kul S. İnterlökin 1 beta C-31T gen polimorfizmi ile meme kanserine yakalanma riski arasındaki ilişki. Türk Onkoloji Dergisi 2014; 29 (Suppl 1) (11.Ulusal Radyasyon Onkoloji Kongresi, 2014)

E28. Saip P, Keskin S, Kemal Y, Menekşe S, Çabuk D, Tanrıverdi Ö, Ürün Y, Nayır E ve arkadaşları. Türkiye’de geriatrik onkoloji hastalarının poliklinik başvuru oranları ve klinik özellikleri; Çok merkezli çalışma. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; P345: 486 

E29. Nayır E. Meme kanserinin internet üzerinde araştırma eğilimleri. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; S38: 252 (Sözel bildiri)

E30. Kılıçkap S, Çelik L, Houssein B, Nayır E. Almanya’da ve Türkiye’de yaşayan Türk popülasyonunun kanser ve tarama konusundaki perspektifleri. 21.Ulusal Kanser Kongresi. Antalya, Nisan 2015; P679: 644

E31. Akbaş E, Nayır E, Bucak Ö, Arıcan A, Yolal D, Eser K, Uzun K, Eker ED, Erdoğan NE. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde EGFR Ekzon 19 747-750 delesyonunun araştırılması. 37.Ulusal Solunum Kongresi 2015; TP116: 113 (Sözel bildiri)

E32. Tabakan F, Nayır E, Arıcan A. Non-Hodgkin Lenfomalı Hastaların Histopatolojik Alt Tiplerinin Klinik ve Patolojik Değerlendirilmesi. 2.Ege Hematoloji ve Onkoloji Kongresi. İzmir 2016; P65:180

E33. Nayır E, Tanrıverdi Ö, Karakaş Y, Kılıçkap S, Turhal S, Avcı N, Okutur K, Koca D, Erdem D, Abalı H, Yamaç D, Bilir C, Kaçan T. Türkiye’de onkoloji hasta ve yakınlarının internet bilgiye ve hizmete ulaşma amaçlı kullanım alışkanlıkları (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi. Antalya 2016; S12: 158 (Sözel bildiri)

E34. Bilir C, Yıldız İ, Uçar M, İnanç G, Yıldız Y, Berk V, Karadurmuş N, Tanrıverdi Ö, Pilancı KN, Arpacı E, Nayır E, Dal P, Petekkaya İ. Metastatik renal hücreli karsinomada tirozin kinaz kullanırken gelişen hemoglobin yüksekliği pozitif prediktif bir belirteç olabilir mi ? (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016:143 (En iyi çalışmalar, Sözel bildiri)

E35. Tanrıverdi Ö, Barışta İ, Paydaş S, Nayır E, Karakaş Y. Tıbbi Onkoloji ve Radyasyon Onkolojisi hekimlerinin kemoterapi sonrası PET-BT’de tam yanıtlı Non-Hodgkin ve Hodgkin lenfomalı olgularda konsolidasyon radyoterapisi ile ilgili bilgi ve tutumlarının belirlenmesi (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016; S07: 152 (Sözel bildiri)

E36. Nayır E, Ata A. Epiteloid Hemanjioendotelyoma: Nadir görülen karaciğer tümörü 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Antalya 2016; P308: 577

E37. Nayır E, Hacıoğlu B, Alkan A, Beşiroğlu M, Yıldırım N, Koca D, Tanrıverdi Ö, Erdem D, Karadurmuş N, Yazıcı O, Arpacı E, Eren T, Oktay E, Bilir C, Dal P, Akın M, Çınkır HY, Junushova B, Şen E, Petekkaya İ, Turhal S, Karakaş Y, Kemal Y, Kılıçkap S, Paydaş S. Temozolomid yan etki profili, Türkiye verileri (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;P130:374

E38. Karadurmuş N, Paydaş S, Öcal R, Yıldız B, Nayır E, Doğan M, Sümbül AT, Sürmeli Z, Barışta İ, Ferhanoğlu B, Özgür G, Ertürk İ, Özaydın Ş, Petekkaya İ, Üskent N. Relaps / refrakter lenfoma olgularında bendamustin tedavisinin etkinliği, Türkiye verileri (Türk Onkoloji Grubu Çalışması) 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;S013:232 (Sözel bildiri)

E39. Ata A, Küçük A, Nayır E, Eskici Ş. Comparison of combined chemoradiotherapy regimens; Paclitaxel plus carboplatin and cisplatin plus etoposide for locally advanced non-small-cell lung cancer: A randomized phase III trial. 22. Ulusal Kanser Kongresi Antalya 2017;S017:235 (Sözel bildiri)

F. Ulusal bilimsel toplantılarda yapılan sunumlar

F1. Kanser ve Epidemiyoloji Prevansiyon Çalışma Grubu: Literatür Özeti: Bugüne kadar yapılan , halen devam eden, ve planlanan önemli çalışmalar. 9. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 21.11.2013, Antalya

F2. Kanser ve Epidemiyoloji Prevansiyonu Çalışma Grubu: Yürümekte olan çalışmalarda son durum. 10.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 07.11.2014, Antalya

F3. Kanser hastalarının kişilik özelliklerinin değerlendirilmesi. 11.Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 13.11.2015, Antalya

F4. Yeni Gelenler Meme Kanserini Yenecek. Hedef Kanser 2015 Kongresi, 04.04.2015, Kıbrıs

F5. Akciğer Kanseri Tedavi Algoritmalarının Oluşturulması: Tanısal Değerlendirme. 09.01.2016, İstanbul 

F6. Kanserde risk etkenleri. 5.Bursa Eğitim Günleri & 1.Bursa Onkoloji Günleri, 02.04.2016, Bursa

F7. Metastatik prostat kanseri tanılı hastalarda ilk hat kemoterapi maksimum androjen blokajı kombinasyonu, Seçilmiş hastalara uygularım. 2.Ege Hematoloji Onkoloji Kongresi, 18.03.2016, İzmir

F8. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin sosyal medyadaki yeri. 6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, 27.03.2016, Antalya 

F9. Kullanageldiğimiz Antikorlar Yetersiz mi? Hedef Kanser 2016 Kongresi, 15.04.2016, Kıbrıs

F10. Kanser Epidemiyolojisi ve Prevansiyon Grubu: Tamamlanmış ve Yürüyen Çalışmaların Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 28.10.2016, Antalya

F11. Genç Araştırmacılar Grubu: Tamamlanmış ve Yürüyen Çalışmaların Değerlendirilmesi. 12. Ulusal Onkolojik Araştırmalar Çalıştayı, 28.10.2016, Antalya

F12. Nano Partikül Nedir? Temel Onkoloji Kursu II, 20.11.2016, Adana

F13. Üçlü negatif meme kanseri. 3.Ege Hematoloji ve Onkoloji Kongresi, 18.03.2017, İzmir

F14. Kanser Hastalarında Destek Tedaviler. 3.İlaç ve Tedavi Kongresi 2017, 27.05.2017, Antalya

F15. Hepatosellüler kanser tedavisinde standartlar. Gençlerle Onkolojiye Bakış Kongresi 2018, 17.02.2018, Antalya 

F16. GDO Meselesi. 4.İlaç ve Tedavi Kongresi 2018, 22.09.2018, Kıbrıs

Dr. İbrahim EKER

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesinden 2001 yılında mezun oldu. Kıbrıs 14 Zırhlı Tugay Komutanlığı Baştabipi olarak mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2004 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’de başladığı Pediatri ihtisasını 2008 yılında tamamladı. Sarıkamış Askeri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak mecburi hizmetini tamamladıktan sonra 2010 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Hematoloji BD’de başladığı yan dal ihtisasını 2013 yılında tamamladı. Aynı kurumda 2016 yılına kadar Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Uzmanı olarak görevini devam ettikten sonra, 2016 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD’ye öğretim üyesi olarak atandı. 2018 yılında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adını alan kurumda görevine devam etti, 2021  yılında Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Doçenti ünvanını aldı. Halen bu kurumda Çocuk Hematoloji BD Başkanı ve Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Çalışmakta olduğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi’nin, Terapötik Aferez Merkezi’ nin, Kök Hücre İşleme Dondurma Saklama Merkezi’nin, Pediatrik Kemik İliği Nakli Merkezi’nini ve Hemovijilans Birimi’nin kurulup faaliyete geçmesinde görev aldı. Yerli ve yabancı dergilerde 37 makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde 169 bildirisi, 12 kitap bölümü yazarlığı ve 4 tamamlanmış projesi bulunan Dr.İbrahim EKER, bilimsel çalışmalarına özellikle hemostaz-tromboz, inovatif kan bileşenleri, transfüzyon tıbbı, kök hücre nakli ve rejeneratif  tıp alanlarında devam etmektedir. Çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda 19 ödüle layık görülen Dr.İbrahim Eker, Pediatrik Hematoloji Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği, The Society of Hematologic Oncology,

European Society for Blood and Marrow Transplantation,  Asian Association of Transfusion Medicine üyesi olarak bu derneklerin çalışmalarına da katkıda bulunmaktadır.

Assoc.Prof.Dr. Hasan KÖTEN

Doç. Hasan KOTEN, Makine Mühendisliği Bölümü’nden 2007 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Aynı zamanda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde çift anadal olarak lisans derecesi almıştır. Hasan KOTEN, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) için ilk tam geometrili motor tasarım projesinde çalıştı. Doktora eğitimi sırasında Ohio Eyalet Üniversitesi Otomotiv Araştırmaları Merkezi’nde (CAR) misafir araştırmacı olarak çalıştı. Hasan KÖTEN ayrıca 2017 yılında TÜBİTAK Yerli Elektrikli Araç Tasarımı projesinde danışman olarak çalıştı. 2018 yılında Brunel Üniversitesi’nde CEDP grubuna doktora sonrası araştırmacı olarak katıldı. Doç. Hasan KÖTEN şu anda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanıdır. Bu yakma alanında çok sayıda proje, yüksek lisans ve doktora tezleri yürütmüştür. 100’den fazla konferans bildirisine katıldı ve sundu ve SCI ve SCI-e’de indekslenen 30’a yakın makale yayınladı. TÜBİTAK 2238 programı tarafından tüm ulusal doktora tez başvurularında birincilik derecesi ile ödüllendirilmiştir.

Öğr.Gör. Önder ÖZTÜRK

Öğr.Gör. Önder ÖZTÜRK, Akademisyen Araştırmacı, Programcı. Dumlupınar Üniversitesi Matematik mezunudur. Matematik öğretmenliği icra ederken ikinci lisansını Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden almıştır. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik “Sıfır Toplamlı 3×3 oyunların çözümleri için bazı grafiksel metotlar” üzerine çalışma gerçekleştirmiştir. Yapmış olduğu tez ile röntgen cihazlarından elde edilen görüntülerin 3 boyutlu modellenmesinde matematiksel olarak elde ettiği başarılar ile 2 boyutlu röntgen görüntülerinden 4 boyutlu hareketli görüntüler elde etmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Uzaktan eğitimde yüz yüze yapılan sınavlarda, optik okuyucu makinalarına olan gereksinimi ortadan kaldırmak için görüntü işleme yazılımı yardımıyla sonuçların elde edilmesinde çok hızlı bir yöntem geliştirmiş ve öğrencilerin kendilerine ait cevap kağıtlarını incelemelerine olanak sağlamıştır. Hemşirelere yönelik hazırlanan Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı ve Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gelişimsel bakım kurslarının düzenlenmesi ile 3000’den fazla hemşireden oluşan topluluğa başkanlık etmektedir. Sağlık alanında özellikle nöron hücreleri üzerine modelleme yapmakta ve BAP projeleri yürütmektedir. Sağlık alanında uygulama ve modelleme üzerine matematiksel araştırmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yapay zekaya dayalı çalışmalarda danışmanlık yapmaktadır. Ülkemizin ilk akademik sağlık yapay zekâ dergisi olan ‘’Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi (Journal of Artificial İntelligence in Health Science)’’ danışmanlarından birisidir. TABİPİM adında yeni nesil hekimlik anlayışı üzerinde İnovatif Tıp Teknolojileri alanında aktif olarak çalışmaktadır. Yazılım ve Sistem Mühendisliği alanında Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Prof. Dr. İbrahim UYGUN

Prof. Dr. İbrahim Uygun, 1969 yılında İstanbul’da doğdu. Anne ve babası Kütahyalıdır. 1987 yılında Üsküdar İmam-Hatip Lisesini bitirdi. Aynı yıl Çapa Tıp Fakültesi’nde başladığı tıp eğitimini 1993 yılında tamamladı. 1993-1995 yılları arasında Artvin/Şavşat/Veliköy Sağlık Ocağı’nda mecburi hizmetini yaptı. 1995-1998 yılları arasında ise Beykoz Belediyesi’nde kurum tabibi olarak çalıştı.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Uzmanlık Eğitimine başladı ve 2004 yılında Çocuk Cerrahisi Uzmanı oldu.

2004 yılının Ekim ayında Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzmanı olarak göreve başladı. Şubat 2006 tarihinde de aynı hastanenin Başhekimliği görevine atandı. Temmuz 2009 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent olarak göreve atandı. 2009-2010 yılları arasında Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini yürüttü.

2011 yılında Sick Kids Çocuk Hastanesi, Toronto, Kanada’da, Toronto Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ile Çocuk Ürolojisi Anabilim Dalları’nda gözlemci doktor olarak deneyimlerini arttırdı.

3 Ekim 2013’te Çocuk Cerrahisi Doçenti oldu. 2013-2014’te Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri olarak çalışmıştır. Mayıs 2019’da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’ndaki görevinden ayrılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’na Profesör ve Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmış ve halen bu halen bu görevine devam etmektedir.

Prof. Dr. İbrahim Uygun’un ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 59 makalesi, uluslararası 1 adet kitap bölümü yazarlığı ve 2 adet davetli konferans konuşmacılığı vardır. 43 uluslararası makalesinin 22’sinde Birinci İsimdir ve bunlardan 11’i SCI (6 adet) ve SCI Expended (5 adet) Dergilerde yayınlanmış Klinik (6 adet) ve Deneysel (5 adet) Araştırma Makaleleridir. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan 16 makalesinin 6’sında birinci isim olup ayrıca uluslararası ve ulusal toplantılarda sunulan toplam 96 bildirisi (42’sinde Birinci İsim) bulunmaktadır. 50’nin üzerinde uluslararası hakemli dergide hakemlik yapmaktadır.

Dr. Uygun Özofagus hastalıkları (kostik özofajit, özofagus atrezisi, akalazya), Epidermolizis Bülloza, travma, yenidoğan cerrahisi ve yoğun bakım ile ilgilenmekte ve İngilizce (iyi) bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Başarıları ve Ödülleri:

Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi Başhekimliği sırasında (2006-2009) 6 olan Yoğun Bakım yatak sayısını 55’e çıkardı. MR, Tomografi, Floroskopi, Mamografi dâhil tüm Görüntüleme Hizmetleri başlattı. Nükleer Tıp Merkezini kurdu. Kalp ve Damar Anjiografi Merkezi kurup Açık Kalp Ameliyatlarını başlattı. Bu çalışmalarından dolayı çalıştığı her iki Vali tarafından Takdir Belgesi’ne layık görüldü. Başhekimliği sırasında aynı zamanda mesleğine de devam etti, 5 yılda 3500’ün üzerinde ameliyat gerçekleştirdi. Birçok yenidoğan bebeği ameliyat etti. Çalışma ve gayretleri ile Sağlığa Emek Verenler 2009 Türkiye Ödülü’ne hak kazandı.

Aldığı Ödül ve Takdir Belgeleri:

 1. Takdir Belgesi, Kütahya Valiliği, Osman AYDIN, Kütahya Valisi, 15 Mart 2007.
 2. Takdir Belgesi, Kütahya Valiliği, Şükrü KOCATEPE, Kütahya Valisi, 26 Haziran 2007.
 3. Sağlığa Emek Verenler 2009 Türkiye Ödülü, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK), 4 Mayıs 2009.
 4. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleleri:

A001.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Esophageal transplantation in the rat. J Pediatr Surg 2013;48:1670-5. (SCI, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A002.   Uygun İ, Arslan MŞ, Aydoğdu B, et al: Fluoroscopic balloon dilatation for caustic esophageal stricture in children: An 8-year experience. J Pediatr Surg 2013;48:2230-4. (SCI, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A003.   Uygun İ, Otcu S, Özekinci S, et al: Dilated ureter for esophageal substitution: A preliminary experimental study in the rat. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2014;38:92-8. (SCI, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A004.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Efficacy and safety of endoscopic laser lithotripsy for urinary stone treatment in children. Urol Res 2012;40:751-5. (SCI, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A005.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Magnetic compression ostomy as new cystostomy technique in the rat: Magnacystostomy. Urology 2012;79:738-42. (SCI, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A006.   Uygun İ: Peripherally inserted central catheter in neonates: a safe and easy insertion technique. J Pediatr Surg 2016;51:188-91. (SCI, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A007.   Uygun İ, Aydoğdu B, Okur MH, et al: Clinico-epidemiological study of caustic substance ingestion accidents in children in Anatolia: The DROOL score as a new prognostic tool. Acta Chir Belg 2012;112:346-54. (SCI exp, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A008.   Uygun İ, Okur MH, Arayıcı Y, et al: Magnetic compression ostomy for simple tube colostomy in rats-magnacolostomy. Adv Clin Exp Med 2012;21:301-5. (SCI exp, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A009.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Transumbilical scarless surgery with thoracic trocar: Easy and low-cost. J Korean Surg Soc 2013;84:360-6. (SCI exp, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A010.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Magnetic compression gastrostomy in the rat. Pediatr Surg Int 2012;28:529-32. (SCI exp, birinci isim, özgün deneysel araştırma)

A011.   Uygun İ, Okur MH, Otcu S, et al: Peripherally inserted central catheters in the neonatal period. Acta Cir Bras 2011;26:404-11. (SCI exp, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A012.   Uygun İ: Caustic oesophagitis in children: prevalence, the corrosive agents involved, and management from primary care through to surgery. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2015;23:423-32. (SCI exp, birinci isim, derleme)

A013.   Uygun İ, Bayram S: Corrosive ingestion managements in children. Esophagus 2020;17:365-75. (SCI exp, birinci isim, derleme)

A014.   Uygun İ, Okur H, Fırat U, et al: An infantile splenic hemangiopericytoma case treated with partial splenectomy. Fetal Pediatr Pathol 2012;31:248-53. (SCI, birinci isim, olgu sunumu)

A015.   Uygun İ, Okur MH, S.Otcu: Axial torsion and gangrene of Meckel’s diverticulum: The first infantile case report. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2013;33:898-900. (SCI exp, birinci isim, olgu sunumu)

A016.   Uygun İ, Arslan MŞ, Otcu S: Congenital pubic sinus: Clarified nomenclature. J Coll Physicians Surg Pak 2013;23:767-8. (SCI exp, birinci isim, editöre mektup)

A017.   Uygun İ, Zeytun H, Otcu S: Immediate primary anastomosis for isolated oesophageal atresia: A single-centre experience. Afr J Paediatr Surg 2015;12:273-9. (Pubmed, birinci isim, özgün klinik araştırma)

A018.   Uygun İ: Combined percutaneous and transurethral lithotripsy for forgotten ureteral stents with giant encrustation. Nephrourol Mon 2013;5:847-8. (PubMed, birinci isim, editöre mektup)

A019.   Uygun İ, Otcu S, Aydoğdu B, et al: Total esophageal avulsion at the esophagogastric junction after blunt trauma. Case Rep Surg 2013;2013:265073. (PubMed, birinci isim, olgu sunumu)

A020.   Uygun İ, Aydoğdu B, Okur MH, et al: The first report of an intraperitoneal free-floating mass (an autoamputa-ted ovary) causing an acute abdomen in a child. Case Rep Surg 2012;615734. (PubMed, birinci isim, olgu sunumu)

A021.   Uygun İ: Percutaneous gastrostomy performed with a magnetic tipped nasogastric tube. Acta Medica Mediterranea 2014;30:1175. (SCI Exp, birinci isim, editöre mektup)

A022.   Uygun İ, Basuguy E, Zeytun H, et al: Ectopic adrenal tissues at orchidopexy in children: A case series. Ped Urol Case Rep 2014;1(6):1-4. (Birinci isim, olgu sunumu)

A023.   Okur MH, Uygun İ, Arslan MŞ, et al: Traumatic Diaphragmatic Rupture in Children. J Pediatr Surg 2014;49:420-3. (SCI, ikinci isim, özgün klinik araştırma)

A024.   Okur MH, Karaçay S, Uygun İ, et al: Amyand’s hernias in childhood (a report on 21 patients): A single-centre experience. Pediatr Surg Int 2013;29:571-4. (SCI exp, üçüncü isim, özgün klinik araştırma)

A025.   Okur MH, Uygun İ, Güneş H, et al: A seven-year-old boy with a tumour on his right upper leg. Turk Arch Ped 2012;47:225-7. (SCI exp, ikinci isim, olgu sunumu)

A026.   Kıyan G, Uygun İ, Karadağ B, et al: Foreign body aspiration in children. Kulak Burun Boğaz İhtis Derg 2004;12:128-33. (PubMed, ikinci isim, özgün klinik araştırma)

A027.   Okur MH, Arslan MŞ, Arslan S, Aydoğdu B, Türkçü G, Goya C, Uygun İ, et al: Gastrointestinal tract duplications in children. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2014;18:1507-12. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A028.   Öztürk H, Öztürk H, Terzi EH, Özgen U, Duran A, Uygun İ: Protective effects of rosmarinic acid against renal ischaemia/reperfusion injury in rats. J Pak Med Assoc 2014;64:260-5. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A029.   Güneş A, Uygun İ: Is every stone urinary stone? A rare case of stone. Ped Urol Case Rep 2014;1(2):18-20. (İkinci isim, olgu sunumu)

A030.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Perforation of Meckel’s diverticulum by foreign body. J Pak Med Assoc 2014;64:826-7. (SCI Exp, olgu sunumu)

A031.   Basuguy E, Arslan S, Zeytun H, Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Uygun İ: Acute abdomen caused by spontaneous perforation of the urinary bladder in childhood: Report of one case. Ped Urol Case Rep 2015;2(1):7-11. (Olgu sunumu)

A032.   Arslan MS, Basuguy E, Zeytun H, Arslan S, Aydogdu B, Okur MH, Ozkir M, Ibiloglu I, Uygun İ: A rare cause of intestinal obstruction in infants: ileum duplication cyst and literature review. Case Rep Gastrointest Med. 2015;2015:362478. (PubMed, olgu sunumu)

A033.   Arslan MŞ, Arslan S, Uygun İ: A rare cause of ileus in an infant: a case of gossypiboma. J Pak Med Assoc 2015;65:1245-6. (SCI Exp, üçüncü isim, editöre mektup)

A034.   Okur MH, Arslan S, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Goya C, Zeytun H, Basuguy E, Uygun İ, et al: Management of high-grade renal injury in children. Eur J Trauma Emerg Surg 2017;43:99-104. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A035.   Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Arslan MŞ, Basuguy E, İçer M, Goya C, Okur MH, Uygun İ, Çiğdem MK, Önen A, Otcu S: Predicting pseudocyst formation following pancreatic trauma in pediatric patients. Pediatr Surg Int 2016;32:559-63. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A036.   Aydoğdu B, Okur MH, Arslan S, Arslan MŞ, Zeytun H, Basuguy E, İçer M, Goya C, Uygun İ, Çiğdem MK, Önen A, Otcu S. The adrenal gland: an organ neglected in pediatric trauma cases. Urol J 2016;13:2916-9. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A037.   Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Özkır M, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ: A case of isolated female epispadias and our approach to treatment. Afr J Urol 2016;22:193-5. (Özgün klinik araştırma)

A038.   Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, İbiloğlu İ, Uygun İ, Yılmaz A, Tan İ, Toprak G: Cordycepin prevents postoperative formation of intra-abdominal adhesions in a rat model: An experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2017;23:273-8. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A039.   Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, Çiğdem MK, Önen A, Otcu S: Single-port laparoscopic surgery technique in children using glove-port and conventional rigid instruments. Indian J Surg 2018;80:327-32. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A040.   Arslan MŞ, Zeytun H, Arslan S, Basuguy E, Okur MH, Aydoğdu B, Goya C, Uygun İ, Otcu S: Operative and nonoperative management children with abdominal gunshot injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2018;24:61-5. (SCI Exp, özgün klinik araştırma)

A041.   Lv Y, Shi Y; Scientific Committee of the First International Conference of Magnetic Surgery (Member Uygun İ): Xi’an consensus on magnetic surgery. Hepatobiliary Surg Nutr 2019;8:177-8. (SCI, Konsensus)

A042.   Lv Y; Task Force Members (Member Uygun İ): Recommendations and best practices in the field of magnetic surgery. Chinese Medical Journal 2020;133:1981-2. (SCI Exp, Konsensus)

A043.   Arı B, Kuyubaşı SN, İnal S, Uygun İ, Öner SK: Bilateral iliac osteotomy in symphisis pubis diastasis together with extrophia vesicalis: A case report and literature review. Journal of Medical Cases Updates 2021;1:4-9. (Olgu sunumu)

 

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleleri:

B001.   Uygun İ, Deniz M, Unay Demirel Ö, et al: Sıçan Sepsis Modelinde Asimetrik Dimetilarginin’in Rolü. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2010;24:126-34. (Birinci isim, özgün deneysel araştırma)

B002.   Uygun İ, Dağlı TE: Çocuklarda Damar Yolu. Klinik Çocuk Forumu Dergisi 2004;6-13. (Birinci isim, derleme)

B003.   Uygun İ, Keleşoğlu Sİ, Doğan N, et al: Çocukta nadir bir Meckel divertikül komplikasyonu: Aksiyal torsiyon ve gangren-olgu sunumu. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42:16-8. (Birinci isim, olgu sunumu)

B004.   Uygun İ, Keleşoğlu Sİ, İşler B, et al: Konjenital pubik sinüs: Dorsal üretral duplikasyon’un bir çeşidi. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42:19-21. (Birinci isim, olgu sunumu)

B005.   Uygun İ, İşler B, Keleşoğlu Sİ, et al: Çocukta mesane içinde suprapubik kateter düğümlenmesi ve kopmasına bağlı yabancı cisim: Ardışık nadir komplikasyonlar. ŞEH Tıp Bülteni 2008;42:22-4. (Birinci isim, olgu sunumu)

B006.   Doğan N, Usca ZN, Ünal D, Uygun İ, et al: Bilgisayarlı tomografi (BT) eşliğinde transtorasik iğne biyopsisi (TİB)’nin komplikasyonları. ŞEH Tıp Bülteni 2009;43:107-11. (Dördüncü isim, özgün klinik araştırma)

B007.   Savcı A, Narcı A, Şen TA, Uygun İ, et al: Geleneksel uygulamaların karın ağrısı tanısı üzerine etkileri. Kocatepe Tıp Dergisi 2008;9:5-10. (Dördüncü isim, özgün klinik araştırma)

B008.   Tuğtepe H, Uygun İ, Özel K, et al: Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde cerrahi sonrası sepsis ve risk faktörleri. Pediatrik Cerrahi Dergisi 2002;16:22-6. (İkinci isim, özgün klinik araştırma)

B009.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Arslan S, Uygun İ, et al: Çocuklarda başlangıç perkütan nefrolitotomi deneyimimiz. Dicle Med J 2014;41:151-5. (Beşinci isim, özgün klinik araştırma)

B010.   Arslan MŞ, Okur MH, Uygun İ, et al: Sünnet esnasında sürpriz: Prepisyum intakt distal hipospadias. Van Tip Dergisi 2014;21:34-6. (Üçüncü isim, özgün klinik araştırma)

B011.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, Çiğdem MK, Otcu S: Disfonksiyonel işemeli çocuklarda üriner biofeedback tedavisinin başarısı. Tıp Araştırmaları Derg; 2014: 12(3):108-12. (Sekizinci isim, özgün klinik araştırma)

B012.   Okur MH, Uygun İ, Otcu S, Siğa M: Epigastrik heterofagus ve omfalosel: nadir görülen bir olgu sunumu. Çocuk Cerrahisi Dergisi 2014;28:78-80. (İkinci isim,olgu sunumu)

B013.   Arslan S, Arslan MS, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, Otcu S: Çocuklarda dirençli ürinomun perkütan kateter veya üreteral stent ile tedavisi: olgu sunumu. Van Tıp Derg 2016;23:212-4. (Sekizinci isim, olgu sunumu)

B014.   Basuguy E, Arslan MS, Arslan S, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Önen A, Uygun İ, Otcu S: Distal hipospadias onarımı; klinik sonuçlarımız. Dokuz Eylül Üniv Tıp Fak Derg 2015;29:95-8. (Sekizinci isim, özgün klinik araştırma)

B015.   Arslan S, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Zeytun H, Okur MH, Basuguy E, Karakaya AE, Uygun İ, Otcu S: Çocuklarda apandisit için risk faktörleri analizi: çok merkezli epidemiyolojik çalışma. Dicle Med J 2016;43:556-60. (Beşinci isim, özgün klinik araştırma)

B016.   Uygun İ: Çocuklarda korozif madde içimi: Güncel bir değerlendirme ve tedavi yaklaşımı. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(3):136-52. (Birinci isim, Derleme)

 

 

 1. Tıpta Uzmanlık Tezi:

Sıçan sepsis modelinde asimetrik dimetilarginin`in rolü. Tez Danışmanı: Prof. Dr. Tolga Emrullah DAĞLI, Marmara Üniversitesi, 2004.

 

Ç.         Uluslararası Kitap Bölüm Yazarlığı:

Ç001    Uygun İ: Caustic substance ingestion in children: New management strategies versus traditional approaches. In: Allen J, Nouraei SAR, Sandhu GS, editors. Laryngology: A Case-Based Approach. 1st ed. USA: Plural Publishing; 2020. pp. 109-21.

 

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildirileri:

D001.   Uygun İ, İşler B, Doğan N: Experience with holmium laser lithotripsy in a child with renal calculi. Joint International Congress 10th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA) and 56th Annual International Congress of The British Association of Paediatric Surgeons (BAPS), Graz, Austria, 17-20 June 2009.

D002.   Uygun İ, Otcu S: Delayed primary anastomosis for pure esophageal atresia: is it an urban legend? 17th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Milan, Italy, 15-18 June 2016.

D003.   Uygun İ, Otcu S: Fluoroscopic balloon dilatation for esophageal achalasia in children: a 7-year experience. 17th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Milan, Italy, 15-18 June 2016.

D004.   Uygun İ, Otcu S: Management of esophageal perforation after balloon dilatation in children: an 11-year experience. 17th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Milan, Italy, 15-18 June 2016.

D005.   Uygun İ: Magnetic compression ostomies. 1st International Congress of Magnetic Surgery, Xi’an, China, 1-3 June 2018 (Davetli Konuşmacı ve Oturum Başkanlığı).

D006.   Uygun İ: Magnetic technique in ostomy procedures. 2nd International Conference of Magnetic Surgery, Xi’an, China, 12-14 April 2019 (Davetli Konuşmacı).

D007.   Zeytun H, Uygun İ, Teğin S, Çal S, Otcu S: Laparoscopic Gastric Transposition In A Patient With Total Situs Inversus With Corrosive Burns (Video Presentation). 10th ESPES e-CONGRESS, Strasbourg, France, 18 September 2020.

 

 1. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildirileri:

E001.   Tuğtepe H, Uygun İ, Özel ŞK, et al: Yenidoğan cerrahi yoğun bakım ünitesinde postoperatif sepsis insidansı ve risk faktörleri. 19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7-11 Ekim 2001.

E002.   Kıyan G, Uygun İ, Ersu R, et al: Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonu. 20. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Mersin, Türkiye, 15-19 Ekim 2002.

E003.   Uygun İ, Deniz M, Unay Ö, et al: Sıçan sepsis modelinde asimetrik dimetilarginin’in rolü. 22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 8-11 Eylül 2004.

E004.   Uygun İ: Her taş üriner taş mı? Nadir bir taş olgusu. 8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1-4 Ekim 2005.

E005.   Tüfek A, Baysal Yıldırım Z, Karaman H, Ölmez Kavak G, Uygun İ, et al: Malign hipertermi şüphesi olan olguda TİVA. 16. Anestezi Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 25-28 Mart 2010.

E006.   Uygun İ, Erdeniz A, Keleşoğlu Sİ, et al: Çocuklarda inguinal ektopik sürrenal dokular. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül 2010.

E007.   Uygun İ, Siğa M, İşler B, et al: Çocuk üriner taş hastalığında holmiyum lazer litotripsi deneyimimiz. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül 2010.

E008.   Uygun İ, Gürhan T, Karagülle H, et al: Kist hidatiğin tek başına medikal tedavisi dev kistlere de uygulanabilir mi? Evet ve hayır: vaka sunumu. 28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül 2010.

E009.   Okur MH, Uygun İ, Otcu S, et al: Omfalosel ile birlikte epigastrik heteropagus olgusu. 29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-19 Mayıs 2011.

E010.   Uygun İ, Okur MH, Arayıcı Y, et al: Çocuk üriner taş hastalığında holmiyum lazer litotripsi deneyimimiz. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 5-7 Nisan 2012.

E011.   Uygun İ, Okur MH, Arayıcı Y, et al: Konjenital pubik sinüs: net bir adlandırma. 3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 5-7 Nisan 2012.

E012.   Bingöl H, Berent A, Katran G, Uygun İ, et al: Bir çocuk cerrahisi kliniğinde stomalı hastaların karşılaştığı sorunlar ve bu sorunların giderilmesine yönelik girişimler. 16. Ulusal Çocuk Cerrahisi Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E013.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Sıçanlarda özefagus transplantasyonu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E014.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Sıçanda manyetik kompresyon gastrostomy. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E015.   Uygun İ, Okur MH, Arayıcı Y, et al: Sıçanlarda basit tüp kolostomi için manyetik kompresyon ostomi: magnakolostomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E016.   Uygun İ, Aydoğdu B, Okur MH, et al: Anadolu’da çocuklarda kostik madde alımı kazalarının kliniko-epidemiyolojik çalışması: yeni bir prognostik araç olarak DROOL skoru. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E017.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Sıçanda yeni bir sistostomi tekniği olarak manyetik kompresyon ostomi: magnasistostomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E018.   Uygun İ, Okur MH, Otcu S, et al: Yenidoğan döneminde periferik yerleştirilen santral kateterler. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E019.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Çocukta herni redüksiyonundan sonra reduction en masse: ilginç bir inguinal herni olgusu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E020.   Uygun İ, Aydoğdu B, Okur MH, et al: İki erkek çocukta Meckel divertikülünün aksiyal torsiyon ve gangreni: iki olgu sunumu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E021.   Uygun İ, Otcu S, Okur MH: Çocukta akut karına neden olmuş intraperitoneal serbest yüzen bir kitle (oto-ampüte over). 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E022.   Uygun İ, Otcu S, Okur MH: Özofagusun künt travma sonrası özofagogastrik bileşkeden tam avulsiyonu ve ayrılmasının yönetimi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E023.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Çocukta izsiz laparoskopik nefroüreterektomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E024.   Uygun İ, Okur MH, Çimen H, et al: Bir çocukta laparoskopik nefrolitotomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E025.   Uygun İ, Okur MH, Aydoğdu B, et al: Çocuklarda izsiz laparoskopi yardımlı piyeloplasti. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E026.   Okur MH, Uygun İ, Aydoğdu B, et al: Situs inversus totalis ve duodenal atrezi birlikteliği. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012  

E027.   Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: İleoileal invajinasyonun nadir bir nedeni: heterotopik pankreas. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E028.   Okur MH, Uygun İ, Aydoğdu B, et al: Amyand hernili bir çocukta akut appendisitin laparoskopik tedavisi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E029.   Okur MH, Uygun İ, Aydoğdu B, et al: Yenidoğanda minimal izli laparoskopik piloromiyotomi. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

E030.   Arslan MŞ, Okur MH, Canpolat F, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Süt çocuğunda nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni; gossypiboma. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E031.   Uygun İ, Otcu S, Özekinci S, et al: Özefagus replasmanı için dilate üreter: sıçanda deneysel bir ön çalışma. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E032.   Uygun İ, Arslan MŞ, Aydoğdu B, et al: Çocuklarda kostik özefagus darlığı için floroskopik balon dilatasyonu: 8 yıllık deneyim. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E033.   Uygun İ, Arslan MŞ, Otcu S, et al: İzole özefagus atrezisi için hemen primer anastomoz: tek merkez deneyimi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E034.   Okur MH, Uygun İ, Arslan MŞ, et al: Çocuklarda Travmatik diyafragma rüpturü. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E035.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Çocuklarda perkütan nefrolitotomi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E036.   Okur MH, Arslan MŞ, Uygun İ, et al: Çocukluk döneminde görülen gastrointestinal sistem duplikasyonlari; 21 olgu analizi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E037.   Okur MH, Karaçay S, Uygun İ, et al: Çocukluk çağında Amyand herniler (21 hastanın raporu): tek merkez deneyimi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E038.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Nekroze gezici dalakta skarsız transumbilikal cerrahi. 31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

E039.   Basuguy E, Arslan MŞ, Arslan S, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Önen A, Uygun İ, et al: Distal tip hipospadias onarım sonuçlarımız. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E040.   Okur MH, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Disfonksiyonel işemesi olan çocukların biofeedback sonuçlarının analizi. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E041.   Okur MH, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Uygun İ, et al: Şiddetli renal travmalı çocuklara yaklaşım. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E042.   Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Çocuklarda mini PNL: Dicle Üniversitesi deneyimleri. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E043.   Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: 7 yaşındaki bir hastada mini (infant) PNL vakası. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E044.   Arslan MŞ, Okur MH, Arslan S, Zeytun H, Aydoğdu B, Basuguy E, Uygun İ, et al: Dişi epispadiası. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E045.   Arslan S, Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al. Çocuklarda dirençli ürinomun perkütan kateter veya üreteral stent ile tedavisi: olgu sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E046.   Arslan S, Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Single port varikoselektomi olgusu: ucuz ve minimal invaziv bir yöntem. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E047.   Arslan S, Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Single port laparoskopik orşidopeksi olgu sunumu. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E048.   Arslan MŞ, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Uygun İ, et al: Üreterosel olgularının tedavisi. 5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16-19 Nisan 2014.

E049.   Arslan MŞ, Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Aydoğdu B, Okur MH, Önen A, Uygun İ, et al: Üreterovezikal darlık zemininde gelişen ürolitiazis olgusu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E050.   Arslan MŞ, Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Aydoğdu B, Okur MH, Önen A, Uygun İ, et al: Renal Taşlarda PNL: Dicle Üniversitesi Deneyimleri. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E051.   Aydoğdu B, Okur MH, Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, C.Göya, Basuguy E, Uygun İ, et al: Çocuklarda künt travma sonrası adrenal bez yaralanmaları: klinik deneyim. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E052.   Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: Nadir bir akut batın sebebi; Rapunzel sendromu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E053.   Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Arslan MŞ, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: Uzun süre kalan port kataterlerinde nadir bir komplikasyon: katater deformasyonu ve kopma. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E054.   Arslan MŞ, Zeytun H,Arslan S, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: Nadir bir intestinal obstrüksiyon nedeni: ileal duplikasyon kisti. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E055.   Arslan S, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Okur MH, Zeytun H, Basuguy E, Önen A, Uygun İ, et al: Çocuklarda laparoskopik nefroüreterektomi deneyimimiz. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E056.   Arslan S, Zeytun H, Okur MH, Arslan MŞ, Basuguy E, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Çocukluk çağında kolesistektomi klinik deneyimlerimiz. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E057.   Arslan S, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Zeytun H, Basuguy E, Okur MH, Uygun İ, et al: Nekrotizan granülomatoz splenit’de parsiyel splenektomi: olgu sunumu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E058.   Arslan S, Arslan MŞ, Okur MH, Zeytun H, Basuguy E, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Single port laparoskopi yardımı ile mezenter kisti eksizyonu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E059.   Zeytun H, Arslan MŞ, Arslan S, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: İnfant renal sistin taşında ultra-mini PNL olgusu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E060.   Arslan MŞ, Zeytun H, Arslan S, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Önen A, Uygun İ, et al: Pediatrik PNL olgusu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E061.   Basuguy E, Zeytun H, Arslan MŞ, Arslan S, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, et al: Single port laparaskopiyle varikoselektomi olgusu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E062.   Arslan MŞ, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Aydoğdu B, Okur MH, Önen A, Uygun İ, et al: Yenidoğan olguda PUV ablazyonu. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 17-20 Eylül 2014.

E063.   Uygun İ, Arslan S, Basuguy E, et al: Dev izole böbrek kist hidatiğinde torasik trokar tekniği ile transumbilikal izsiz cerrahi. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

E064.   Okur MH, Arslan S, Zeytun H, Arslan MŞ, Basuguy E, Aydoğdu B, Uygun İ, et al: Çocuklarda urakus kistli 8 olgunun analizi. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

E065.   Zeytun H, Basuguy E, Arslan S, Aydoğdu B, Okur MH, Alabalık U, Uygun İ, et al: İnguinal dermoid kist rüptürün kontrlateralde inguinal herni ile ayrıcı tanısı. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

E066.   Arslan S, Basuguy E, Zeytun H, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Uygun İ, et al: Çocuklarda over patolojisi nedeniyle cerrahi işlem yapılan hastaların analizi. 6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

E067.   Aydoğdu B, Arslan S, Zeytun H, Basuguy E, Okur MH, Uygun İ, et al: Nonpalpable testiste tanı ve tedavide laparoskopi: klinik sonuçlarımız. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28-31 Ekim 2015.

E068.   Uygun İ, Akdeniz S, Basuguy E, Otcu S: Çocuklarda balon dilatasyonu sonrası özofagus perforasyonlarının yönetimi: 11 yıllık deneyim. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E069.   Uygun İ, Çal S, Bayram S, Aydoğdu B, Otcu S: Torasik trokar ile yapılan transumbilikal skarsız cerrahi için W sling sütür tekniği: kolay ve güvenli. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E070.   Uygun İ, Çal S, Arslan S, Otcu S: Çocuklarda özofageal akalazya için floroskopik balon dilatasyonu: 8 yıllık deneyim. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E071.   Arslan MŞ, Basuguy E, Arslan S, Zeytun H, Aydoğdu B, Okur MH, Uygun İ, S Otcu: Single port laparoskopik appendektomi sonuçlarımız: 6 Yıllık deneyimlerimiz. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E072.   Akdeniz S, Uygun İ, Bayram S, Çal S, Otcu S: Retroperitoneal lenfoma ön tanılı bir çocukta Castleman Hastalığı: bir olgu sunumu. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E073.   Uygun İ, Bayram S, Arslan MŞ, Otcu S: Emzik: Çocukta alışılmadık intestinal obstrüksiyon nedeni. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E074.   Uygun İ, Bayram S, Zeytun H, Otcu S: İzole özofagus atrezisi için geciktirilmiş veya hemen primer onarım: hangisi şehir efsanesi? 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E075.   Basuguy E, Çimen H, Arslan S, Okur MH, Aydoğdu B, Arslan MŞ, Zeytun H, Uygun İ, Otcu S: Çocuklarda özofagus kaçakları yönetimi: 29 hastanın analizi. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E076.   Uygun İ, Akdeniz S, Bayram S, Çal S, Otcu S: Çocukta alışılmadık intestinal obstrüksiyon nedeni: bayram şekeri. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E077.   Uygun İ, Bayram S, Bayrak NA, Otcu S: Dev gastrik trikobezoarların gizli izli laparoskopik çıkartılması. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

E078.   Aydoğdu B, Basuguy E, Zeytun H, Arslan S, Arslan MŞ, Akdeniz S, Okur MH, Uygun İ, Önen A, Otcu S: İki yaş altı çocuklarda üst üriner sistem taşlarına yaklaşım: klinik deneyim. 8. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25-28 Mayıs 2017.

E079.   Basuguy E, Okur MH, Zeytun H, Aydoğdu B, Arslan S, Uygun İ, MK Çiğdem, Otcu S: Stoma komplikasyonları; 10 yıllık deneyim. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25-28 Ekim 2017.

E080.   Zeytun H, Basuguy E, Uygun İ, Önen A: Çocuklarda mesane taşı cerrahisinde hangi yaklaşım tercih edilmeli? 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Adana, Türkiye, 3-6 Mayıs 2018.

E081.   Aydoğdu B, Bayram S, Basuguy E, Zeytun H, Arslan S, Okur MH, Uygun İ, Önen A: Üreterosel de tedavi yaklaşımı: klinik deneyimimiz. 9. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Adana, Türkiye, 3-6 Mayıs 2018.

E082.   Teğin S, Uygun İ, Taşdemir B, Yılmaz ED, Çal S, Otçu S: İleal tubuler duplikasyon: tekrarlayan rektal kanamalı hastada geç tanı nedenleri. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 24-27 Ekim 2018.

E083.   Uygun İ, Zeytun H, Teğin S, Karaduman E, Otçu S: Epidermolizis büllozalı çocuklarda özofagus darlığının floroskopik balon dilatasyonu: tek adımda mı, yoksa çok adımda mı? 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E084.   Uygun İ: Manyetik Cerrahi. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E085.   Zeytun H, Uygun İ, Teğin S, Çal S, Otçu S: Total situs inversuslu korozif yanıklı hastada laparoskopik gastrik transpozisyon (video sunumu). 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E086.   Uygun İ, Zeytun H, Basuguy E, Azizoğlu M, Otçu S: Özofagus replasmanı: 10 yıllık klinik deneyimimiz. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E087.   Uygun İ, Zeytun H, Bayram S, Aydoğdu B, Otçu S: Gazsız karın grafili özofagus atrezilerinin yönetimi: 10 yıllık klinik deneyimimiz. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E088.   Uygun İ, Eryiğit Ç: Appendikse yerleşen topuzlu iğnenin transumbilikal izsiz cerrahi ile appendiks korunarak çıkarılması: olgu sunumu. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

E089.   Bayram S, Uygun İ, Basuguy E, Azizoğlu M, Otçu S: Umbilikal kord herni kesesine fistülize omfalomezenterik kanal açıklığı: nadir bir olgu. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

 

 1. Katıldığı Kursları:

F001.   İş Hekimliği Sertifikası Eğitim Kursu, İstanbul, Türkiye, 1995.

F002.   Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 26 Şubat–2 Mart 2001.

F003.   Deney Hayvanı ile Yapılan Araştırmalar; Atölye Çalışması Kursu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 13 Mart 2001.

F004.   İstanbul Çocuk Cerrahisi Asistanları Eğitim Programı, İstanbul, Türkiye, 2001.

F005.   Gastroözefageal Reflü Hastalığı ve Özefagus Striktürlerinin Tedavisi konulu Kollokyum/Workshop, Ege Pediatrik Toraks Derneği, İzmir, Türkiye, 18-19 Nisan 2003.

F006.   Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa, Türkiye, 2-3 Haziran 2003.

F007.   Wilms Tümörü Kursu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye, 7 Mayıs 2004.

F008.   Çocuklarda Ürolojik Laparoskopik Cerrahi Çalıştayı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gaziantep, Türkiye, 20-21 Eylül 2005.

F009.   Ulusal Çocuk Ürolojisi Güncelleştirme Kursu, Muğla, Türkiye, 1-4 Ekim 2005.

F010.   U.E.M.S. Sözlü Sınavının İlkeleri Konferansı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 11 Şubat 2006.

F011.   Prof. Dr. Nebil Büyükpamukçu Onkoloji Kursu, Adana, Türkiye, 4-5 Kasım 2006.

F012.   Diksiyon Profesyonel Etkili Konuşma Sertifika Kursu, Kütahya, Türkiye, 15 Aralık 2007–15 Şubat 2008.

F013.   Çocuklarda Üriner Sistem Taş Hastalığı ve Canlı Ameliyatlı Perkütan Nefrolitotomi (PNL) Kursu, Diyarbakır, Türkiye, 22-26 Aralık 2009.

F014.   Fetal Üropatilerde Prenatal ve Postnatal Takip ve Tedavi Yaklaşımı, Yöresel Pediatrik Üroloji Toplantıları Sürekli Eğitim Programı, Batman, Türkiye, 9 Ocak 2010.

F015.   Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye, 16-19 Mart 2010.

F016.   Tıp Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri Kursu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye, 25-26 Ocak 2011.

F017.   VI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, 21-29 Mart 2011.

F018.   Pediatrik Endoüroloji Çalıştayı, Diyarbakır, Türkiye, 30 Mart-1 Nisan 2011.

F019.   Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİLYAD) Uygulayıcı Kursu, Diyarbakır, Türkiye, 11-14 Haziran 2012.

F020.   Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Eğitici Eğitimi Kursu, Diyarbakır, Türkiye, 15 Haziran 2012.

F021.   Polytrauma Course, Milan, İtalya, 15th June 2016.

F022.   Masterclass Laparoscopy Course, Milan, İtalya, 15th June 2016.

F023.   Congenital Pulmonary Airway Malformation Course, Milan, İtalya, 17th June 2016.

F024.   10th EUPSA Central & Eastern European Course in Pediatric Surgery Challenges in Pediatric Gastrointestinal Surgery, İzmir, Türkiye, 17-18 Şubat 2017.

F025.   Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Kursu, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır, Türkiye, 10-12 Mayıs 2017.

F026.   İnguinoskrotal bölge hastalıkları toplantısı, Hatay, Türkiye, 24 Mart 2018.

F027.   Yanık Kursu. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Ekim 2019.

 

 1. Katıldığı Kongre ve Sempozyumları:

G001.   19. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 7-11 Ekim, 2001.

G002.   22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 8-11 Eylül 2004.

G003.   23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21-24 Eylül 2005.

G004.   8. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1-4 Ekim 2005.

G005.   24. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Adana, Türkiye, 5-8 Kasım 2006.

G006.   2. e-Sağlık Kongresi, Antalya, Türkiye, 18-20 Ekim 2007.

G007.   25. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 24-27 Ekim 2007.

G008.   1. Kütahya Tıp Günleri, Kütahya, Türkiye, 22-23 Mart 2008.

G009.   2. Ulusal Sağlık Kurultayı, Sağlık 2008 Kongresi, Antalya, Türkiye, 9-13 Nisan 2008.

G010.   26. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16-18 Haziran 2008.

G011.   3. Eskişehir Pediatri Günleri-Neonatoloji Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 27-28 Kasım 2008.

G012.   Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi 1. Cerrahi Günleri, Kütahya, Türkiye, 31 Ocak 2009.

G013.   Joint International Congress 10th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA) and 56th Annual International Congress of The British Association of Paediatric Surgeons (BAPS), Graz, Austria, 17th-20th of June 2009.

G014.   1. Güneydoğu Anadolu Göğüs Hastalıkları Günleri, Diyarbakır, Türkiye, 2-3 Ekim 2009.

G015.   Sağlık Yöneticileri Zirvesi, İstanbul, Türkiye, 30-31 Ocak 2010.

G016.   Yenidoğan Nörolojisi Kursu Programı ve Çocuk Nörolojisinde Beslenme Yöntemleri Toplantısı, Diyarbakır, Türkiye, 15 Mayıs 2010.

G017.   28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22-25 Eylül 2010.

G018.   3. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 5-7 Nisan 2012.

G019.   30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17-20 Ekim 2012.

G020.   31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 20 Ekim-2 Kasım 2013.

G021.   6. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 6-9 Mayıs 2015.

G022.   33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28-31 Ekim 2015.

G023.   17th Annual Congress of The European Paediatric Surgeons Association (EUPSA), Milan, Italy, 15-18 June 2016.

G024.   34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Girne, KKTC, 26-30 Ekim 2016.

G025.   Böbrek Nakli (Renal Transplantasyon) Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 30 Kasım 2016.

G026.   35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Edirne, Türkiye, 25-28 Ekim 2017.

G027.   Özofagus Atrezisi – Ameliyat Sonrası Sorunlar Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 1 Nisan 2018.

G028.   Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları-1, Adıyaman, Türkiye, 7 Nisan 2018.

G029.   1st International Congress of Magnetic Surgery, Xi’an, China, 1-3 June 2018 (Davetli Konuşmacı ve Oturum Başkanlığı).

G030.   Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları-2, Diyarbakır, Türkiye, 22 Eylül 2018.

G031.   2nd International Conference of Magnetic Surgery, Xi’an, China, 12-14 April 2019 (Davetli Konuşmacı).

G032.   Çocuk Cerrahisi Doğu Toplantıları-3, Şanlıurfa, Türkiye, 4 Mayıs 2019.

G033.   37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi ve (STEPS) Strategies & Trends in European Pediatric Surgery – Çocuklarda Kolorektal Cerrahide Komplikasyon Yönetimi (Complication Management in Pediatric Surgery) Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 15-19 Ekim 2019.

G034.   10th ESPES e-CONGRESS, Strasbourg, France, 18 September 2020.

 

 1. Yönettiği Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Primer özefagus atrezisi sonrası anastamoz kaçaklarının yönetimi. Araş. Gör. Dr. Hasan ÇİMEN, 2014.

 

 1. Hakemlik yaptığı makaleler:

I001.    Presentation of a child with Ehlers-Danlos Syndrome type-IV with acute abdomen. Balkan Medical Journal, (SCI Exp), 2012.

I002.    Jejunal carcinoma successfully detected by capsule endoscopy and balloon endoscopy: a case report. Journal of Clinical Case Reports, 2012.

I003.    Splenic hemangiopericytoma in a one-month-old infant. Journal of Pediatric Surgery, (SCI), 2012.

I004.    A unique complication of urethral catheterization: pubic hair-associated bladder calculi. Urologia Internationalis, (SCI Exp), 2012.

I005.    Urethral stricture and stone: their coexistence and management. Current Urology, 2013.

I006.    Paediatric corrosive poisoning in southwest of Iran: epidemiological and socio-cultural aspects. International Journal of Injury Control and Safety Promotion, (SCI Exp), 2013.

I007.    Comparison of epidural and spinal anesthesia for transurethral resections. Basic Research Journal of Medicine and Clinical Sciences, 2014.

I008.    Cardiovascular dysphagia: a case series and review of the literature. Digestive Diseases and Sciences, (SCI), 2014.

I009.    Urea loss characterization at room temperature of air contact human urine. International Journal of Agricultural Policy and Research, 2014.

I010.    Risk of malignancy and need for surgery in pediatric patients with Turner’s and Morris’ Syndrome: a multicenter survey. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2014.

I011.    Management of neonatal ovarian cysts: laparoscopic aspiration and minimally invasive surgery. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2014.

I012.    Vulvovaginitis as a risk factor for the degree of labial adhesions in prepubertal girls with labial fusion. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2014.

I013.    Fluoroscopically guided balloon dilatation for treating congenital esophageal stenosis in infants and children. Korean Journal of Radiology, (SCI Exp), 2014.

I014.    Pylephlebitis: a late onset appendectomy complication. International Research Journal of Surgery, 2014.

I015.    Cystoureteroscopy with holmium laser lithotripsy in a patient with 6-years indwelling D-J stent. Saudi Medical Journal, (SCI Exp), 2014.

I016.    Caustic ingestion in children: a systematic review and meta-analysis. Saudi Medical Journal, (SCI Exp), 2014.

I017.    An interesting case of conservative treatment of urinary stones. Asian Journal of Urology, 2015.

I018.    Central airway stent insertion–endoscopic and fluoroscopic guided techniques. Annals of Otolaryngology and Rhinology, 2015.

I019.    Endoscopic features and eosinophil density are associated with food ımpaction in adults with esophageal eosinophilia. Digestive Diseases and Sciences, (SCI), 2015.

I020.    Laparoscopic removal of auto-amputated adnexa in infants and neonates. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2015.

I021.    Infantile photosensitivity: neonatal lupus. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2015.

I022.    Low AMH in pediatric cancer survivors in the early years following gonadotoxic therapy. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2015.

I023.    Results of balloon dilations in 46 cases of caustic esophageal stricture in children. Journal of Pediatric Surgery, (SCI), 2015.

I024.    Single-site percutaneous vesicoscopy access for extraction of bladder urolithiasis after enterocystoplasty. Journal of Urology and Research, 2015.

I025.    Peripherally inserted central versus umbilical catheters as primary access in preterm neonates. Pediatrics, (SCI), 2015.

I026.    Ganglioneuroma of the bladder: case report and literature review. Pediatric Urology Case Reports, 2015.

I027.    Ureteral wall ınjury during ureteroscopy and analysis of the predisposing factors. Renal Failure, (SCI Exp), 2015.

I028.    Does epididymal anomaly affects the ındex fertility in patients with cryptorchidism. SM Journal of Pediatric Surgery, 2015.

I029.    Is percutaneous nephrolithotomy safe and feasible in toddlers? Urology Journal, (SCI Exp), 2015.

I030.    Endoscopic management of esophageal stenosis in children: new and traditional treatments. World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2015.

I031.    The gastric tube method of esophageal bypass: improving the Postlethwait method. British Journal of Medicine and Medical Research, 2016.

I032.    Fundoplication success is associated with the brainstem injury in neurologically impaired children. Balkan Medical Journal, (SCI Exp), 2016.

I033.    Endoscopic features and eosinophil density are associated with food impaction in adults with esophageal eosinophilia. Digestive Diseases and Sciences, (SCI), 2016.

I034.    Forgotten long-term indwelling ureteral stent with stone formation: A case report and review of the literature. Expert Review of Medical Devices, (SCI Exp), 2016.

I035.    Rate of oophorectomy for benign indications in a children’s hospital: influence of a gynecologist. Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, (SCI Exp), 2016.

I036.    True congenital cysts of the pancreas in the newborn and infant. Clinics in Surgery, 2016.

I037.    Post-traumatic urethrocutaneous fistula with pelvic fracture in a child: a case report. Pediatric Urology Case Reports, 2016.

I038.    Hepato biliary ascariasis with pancreatitis in a young child. SM Journal of Pediatric Surgery, 2016.

I039.    Unusual cause of neonatal intestinal obstruction: left paraduodenal hernia. SM Journal of Pediatric Surgery, 2016.

I040.    Preliminary assessment of sacral transcutaneous electro stimulation in pediatric patients undergoing colorectal surgery. SM Journal of Pediatric Surgery, 2016.

I041.    Apert Syndrome: case presentation. SM Journal of Pediatric Surgery, 2016.

I042.    Disappearing surgical ureteral reimplantation: national data from 2003-2013. Urology, (SCI), 2016.

I043.    The outcome of percutaneous nephrolithotomy with intravenous catheter access as a treatment for renal stone disease in children. Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I044.    Is percutaneous nephrolithotomy safe and feasible in toddlers? Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I045.    A comparison of RIRS and PNL for the management of renal stone burden that measure 2 to 4 cm diameter. Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I046.    A prospective non-randomised study on the use of antibiotic prophylaxis with ciprofloxacin or phosphomycin in flexible cystoscopy. Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I047.    Platelet-to-lymphocyte ratio: new factor for predicting systemic inflammatory response syndrome after percutaneous nephrolithotomy. Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I048.    Urinary stones in male patients over 50 years in the north of Iran: what are the most common predisposing metabolic abnormalities? Urology Journal, (SCI Exp), 2016.

I049.    Treatment of complete anal stricture after diverting colostomy for Fournier’s gangrene: a case report. World Journal of Clinical Cases, 2016.

I050.    Inadvertent ingestion of tongue piercing jewelry: report of a case, literature review and recommendations. World Journal of Radiology, 2016.

I051.    Comparison of extracorporeal shock wave lithotripsy versus ureteroscopy holmium laser lithotripsy in the management of ureteral stones: a cost effectiveness analysis. Medical Surgical Urology, 2016.

I052.    Application of hot compress with medicinal salt packets in peripherally inserting central catheter. BMC Complemantary and Alternative Medicine, (SCI Exp), 2017.

I053.    Relationship of cardiac structures and functions with adiponectin, C-reactive protein and interleukin-6 levels in obese children. Dicle Medical Journal, 2017.

I054.    Baclofen treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder: an internet survey. Journal of Nutrition and Obesity, 2017.

I055.    Biliary lithiasis associated with the use of ceftriaxone for gastroenteritis in children: case report and literature review. Pediatric Surgery: Clinics in Surgery, 2017.

I056.    Congenital esophageal stenosis due to tracheobronchial remnants: a case report and mini-review of literature. SAJ Case Reports, 2017.

I057.    Predictive value of cortical transit time on MAG3 for surgery in antenatally detected unilateral hydronephrosis due to ureteropelvic junction stenosis. Urology, (SCI), 2017.

I058.    Nephrocutaneous fistula: an unusual presentation of xanthogranulomatous pyelonephritis. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I059.    Quantitative mineralogical composition of calculi and urine abnormalities for calcium oxalate stone formers – the single-center results. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I060.    The use of concomitant immunomodulators with adalimumab therapy in pediatric Crohn’s disease. World Journal of Diabetes, 2017.

I061.    A novel technique of abdominal wall nerve block for laparoscopic colostomy: rectus sheath block with transperitoneal approach. World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2017.

I062.    Comparative assessment of efficacy and safety of different treatment for de novo OAB children: a systematic review and network meta-analysis. Asian Journal of Urology, 2017.

I063.    Submucosal hematoma: a new distinctive sign during urgent upper digestive endoscopy for ammonia ingestion. BMC Gastroenterology, (SCI Exp), 2017.

I064.    Use of endoscopic balloon dilation for benign esophageal stenosis in children: our 11 years’ experience. Endoscopy International Open, 2017.

I065.    Chemical burn injury secondary to airbag deployment: A case report and literature review. Journal of Medicine and Surgery, 2017.

I066.    Utility of endoscopic dilatation and stent placement to treat refractory esophageal strictures induced by caustic injury in children. Turkish Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2017.

I067.    Safety and viability of totally tubeless ambulatory percutaneous nephrolithotomy (APCNL) in the fast paced world. The Open Urology and Nephrology Journal, 2017.

I068.    Evaluation of ESWL–induced renal injury based on urinary biomarkers levels. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I069.    The effect of local anesthetic agent infiltration around nephrostomy tract on postoperative pain control after percutaneous nephrolithotomy. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I070.    Are the stone density and location useful parameters that can determine the endourological surgical technique for kidney stones that are smaller than 2 cm? Prospective randomized controlled trial. Urology Journal, (SCI Exp), 2017.

I071.    Anastomotic strictures after repair of esophageal atresia: timing of dilatation during the first two postoperative years. The Surgery Journal, 2017.

I072.    Disabling outcomes after peripheral vascular catheter insertion in newborn patient: a case of medical liability? American Journal of Case Reports, 2017.

I073.    Gastrojejunal anastomosis in rats using the magnetic compression technique. Scientific Reports, (SCI), 2018.

I074.    Improved visualization of peripherally inserted central catheters on chest radiographs of neonates using fractional multiscale image processing. BMC Medical Imaging, (SCI Exp), 2018.

I075.    Cholecystoduodenostomy case report- a solution for a sticky situation. BMC Pediatrics, (SCI Exp), 2018.

I076.    Evaluation of the efficacy of tranexamic acid in reducing blood loss in percutaneous nephrolithotomy: a randomized clinical trial. Urology Journal, (SCI Exp), 2018.

I077.    The efficacy of N-acetylcysteine against renal oxidative stress after extracorporeal shock wave treatment: an experimental rat model. Urology Journal, (SCI Exp), 2018.

I078.    The feasibility, safety, and efficacy of the preemptive indwelling of double-J tubes in percutaneous nephrolithotomy surgery. Urology Journal, (SCI Exp), 2018.

I079.    Efficacy of biological agents in stricturing Crohn’s disease: a retrospective cohort study. World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2018.

I080.    Percutaneous endoscopic gastrostomy in amyotrophic lateral sclerosis with severe ventilatory dysfunction World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2018.

I081.    Efficacy of traction, using a clip-with-thread, for esophageal endoscopic submucosal dissection of lesions with submucosal fibrosis in an ex vivo pig surgical training model dysfunction. World Journal of Gastroenterology, (SCI Exp), 2018.

I082.    Endoscopic balloon dilatation is an effective management strategy in patients of caustic gastric outlet obstruction – 15 year single centre experience. Endoscopy International Open, 2018.

I083.    A retrospective study of catheter-related thrombosis using the central vein catheters for the ulcerative colitis patients. Journal of Clinical Gastroenterology and Treatment, 2018.

I084.    N-acetylcysteine attenuates the matrix metalloproteinase-9-transforming growth factor-tissue inhibitors of metalloproteinases-1,3 pathway and reverses bleomycin induced lung fibrosis. World Journal of Experimental Medicine, 2018.

I085.    Strategies in the management of failed neck anastomosis in pharyngo esophageal reconstructions after corrosive injury esophagus. Journal of Advances in Medicine and Medical Research, 2018.

I086.    Carotid anastomosis using diode lasers of different wavelengths and the evaluation of the arterial wall resistance in swine. International Journal of Vascular Surgery and Medicine, 2018.

I087.    Sıçanlarda oluşturulan testiküler iskemi reperfüzyon hasarı üzerine CoQ10 desteğinin matriks metalloproteinaz ve proinflamatuarlar stokinler üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Hakemliği, 2018.

I088.    Percutaneous retrieval of a PICC fragment via femoral vein by snare technique in a three-year-old boy: A case report. BMC Cardiovascular Disorders, 2019.

I089.    Application value of nomogram and prognostic factors of gastric cancer patients who underwent D2 radical lymphadenectomy. BMC Gastroenterology, 2019.

I090.    Enterocolitis in neutropenic patients: Radiological and clinical prognostic factors. BMC Medical Imaging, 2019.

I091.    Inferior vena cava obstruction in Budd-Chiari syndrome: a comparative study of rapid quantitative phase-contrast MRI and MRV. BMC Medical Imaging, 2019.

I092.    18 F- FDG PET/CT-derived parameters predict clinical stage and prognosis of esophageal cancer. BMC Medical Imaging, 2019.

I093.    Gallbladder duplication in two cases. Dicle Medical Journal, 2019.

I094.    Predictive factors of neonatal mortality in intensive neonatal care unit at Goma eastern democratic republic of Congo. Journal of Paediatrics and Neonatal Disorders, 2019.

I095.    Prevalence study of femoral head avascular necrosis and evaluating mutual connection between injury and viral infections: clinical analysis and brief review. Journal of Pharmaceutical Research International, 2019.

I096.    Corrosive arytenoiditis and esophagitis due to alkaline agent ingestion. Pediatrics and Neonatology, 2019.

I097.    Bladder dysfunction and urinary tract infection caused by abdominal pseudocyst with a ventriculoperitoneal shunt: Case report with literature review. Pediatric Urology Case Reports, 2019.

I098.    Influence of body mass index on the composition of urinary calculi. Urology Journal, 2019.

I099.    Safety and effectiveness of externalized ureteral catheter in tubeless percutaneous nephrolithotomy. Urology Journal, 2019.

I100.    The clinical application of puncture frame in establishing the percutaneous nephroscopic channel guided by ultrasound. Urology Journal, 2019.

I101.    A Moyamoya patient with intracranial hemorrhage after percutaneous coronary intervention: A case report. World Journal of Clinical Cases, 2019.

I102.    Penta challenging carcinoma esophagus presenting as central airway obstruction: Collaborative approach. World Journal of Clinical Oncology, 2019.

I103.    Silicone-covered biodegradable magnesium stent for treating benign esophagus stricture in rabbit model. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I104.    Efficacy of cryotherapy as a primary endoscopic ablation modality for dysplastic Barrett’s esophagus and early esophageal neoplasia: A systematic review and meta-analysis. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I105.    TRPM8 facilitates proliferation and immune evasion of esophageal cancer cells. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I106.    Emergency surgery for acute gastric dilatation-volvulus in young adult with mental retardation: A case report. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I107.    Radiofrequency ablation for Barrett’s oesophagus related neoplasia with the express catheter – initial experience and patient outcomes from the United Kingdom and Ireland. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I108.    Percutaneous gastrostomy compared with self-expandable metal stent insertion for the treatment of elderly patients with esophageal cancer and dysphagia. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I109.    Efficacy of laparoscopic and open radiofrequency ablation for spleen-preserving treatment in children with spleen rupture. World Journal of Gastroenterology, 2019.

I110.    Conduit Necrosis Following Esophagectomy: an up-to-date literature review World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2019.

I111.    Large esophageal schwannoma: en-bloc resection with primary closure by esophagoplasty. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2019.

I112.    A new surgery method for treating a stage IV gastric cancer patient with gastrorrhagia following gastoscope biopsy: a case report. World Journal of Gastrointestinal Surgery, 2019.

Dr. Sevda Bağ

Dr. Sevda Bağ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı                                                             

İSTANBUL 20/05/1976  ,Evli,2 Çocuk sahibi.

 

Ortaokul-Lise        :   Şehremini  Lisesi ,1990-1993                                            

Yüksek Öğrenim   :  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi  1993-2000                              

Yabancı Dil            :  Çok iyi derecede İngilizce

Çalıştığı Yerler      :   Lösemili Çocuklar Vakfı –İstanbul Üniversitesi  2000-2002 (Pratisyen Hekim), Bakırköy  Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi  2003-2009(Asistan doktor)

Devlet Hizmeti Yükümlülüğü      :  Artvin Devlet Hastanesi (2010) ,  Kocaeli Devlet Hastanesi – 2010-2012 (Psikiyatri Uzman Doktor),  İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi (2012-2016),  Prof.Dr Mazhar Osman Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Psikiyatri Kliniği ( Psikiyatri Uzman Doktor)(2016-2018)                                

Görev Yeri                  :    İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi

Eğitim-Öğretim Faaliyetleri

 • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) tarafından düzenlenen 144 saat teorik ve pratik eğitim.
 • Elektro konvulsif tedavi eğitimi ve sertifikası
 • Prof Dr. Murat Atmaca tarafından verilen bilişsel psikoterapi eğitimi ve sertika
 • Prof.Dr Haluk Savaş ve Prof Dr Nazan Aydın ve Prof Dr Oğuz Omay tarafından verilen Kişilerarası psikoterapi eğitimi  ve sertifika

 YAYINLAR

-Indian J Psychiatry. 2016 Apr-Jun;58(2):198-203.  Early Effects of Modern ECT on Subjective Memory in  Patients with Mania or Depression, Sevda Bag, Ozge Canbek, Murat Ilhan Atagun,

-BANTAO Journal 2016; 14(1): 43-44, Dialysis and Depression in the Light of Suicide Attempt with Fruits Feray Akbas1 , Hanife Usta Atmaca1 , Sennur Kose2 and Sevda Bag3

-Romanian Neurosurgery (2016) XXX 1: 98 – 103. Magnetic resonance imaging study; does the olfactory bulb volume change in major depression? Nuriye Guzin Ozdemir1 , Ibrahim Burak Atci1, Sevda Bag2, Hakan Yilmaz3 , Yesim Karagoz4 , Adem Yilmaz

-7.ulusal obezite kongresi,8-11 aralık 2016 ,konuşmacı .sevda bağ obezitede BDT.

– Atay, Ö. C., Bag, S., Usta, H., Çetinkaya, E., & Yanik, M. (2020). Satisfaction and attitude of bipolar patients regarding electroconvulsive therapy: modified or unmodified. Nordic journal of psychiatry74(2), 131-137.

– Bag, S., & Akbas, F. (2020). The Impact of Obesity on Sexual Functions and Dyadic Consensus in Patients with Obesity. Metabolic syndrome and related disorders18(6), 308-312.

– Bağ, S., Özkara, P., & Erten, E. (2020). CADASIL Syndrome Presenting as Adjustment Disorder. Istanbul Medical Journal21.

– Bağ, S. (2020). Menometrorrhagia Due to Sertraline Treatment A Case Report. Istanbul Medical Journal21.

-Bag, S. (2018). Psychiatric aspects of women with breast cancer. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni28, 366-367.

– Bağ, S., Çukurova, M., Akay, Ö., & Karşıdağ, Ç. (2017). Hyponatremia Associated with Citalopram. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni27, 122.

– Bağ, S. (2017). Antidepressant Use During Pregnancy. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni27, 232.

Anvar Ahmedov

Doğum Tarihi: 19 ağustos 1983

Doğum Yeri: Kırgızistan , Oş şehri

Uyruğu        : Türkiye Cumhuriyeti

Medeni Hal :  Evli ve 2 çocuk babası 

Mecburi hizmet: Ağrı Devlet Hastanesi 2013-2016 

Askerlik       : Türkiye’de Muaf, Kırgızistan’da yaptı.

Eğitim  : 

2007-2012 İstanbul Üniversitesi , İstanbul Tıp Fakültesi Plastik , Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi ABD ve El Cerrahi Bilim Dalı

2006-2007   Gazi Üniversitesi , TÖMER 

2000-2006 Oş Devlet Üniversitesi , Oş Tıp Enstitüsü ,Kırgızistan( lisans diploma agno: 4.7/5)

1990-2000 Oş  Şehri 8 nolu Devlet Fen Lisesi (lise diploma notu agno:5/5)

Yabancı Diller 

Rus Dili     : İyi derecede ( YDS mevcut Z0GUUNM7 )

İngliz Dili  : İyi Derecede  (YDS mevcut VTGD0BU2) (YÖKDİL puan 76.250  FNAVPQ3NTZ)

KURS , SEMİNERLER ve KONGRELER

 • • Klasik Masaj Kursu Oş Tıp Enstitüsü 2005 
 • • East Carolina University, Kuala-Lumpur University of Science and Technology East Malaysia  , Osh State University, Chine Agricultural University: “Virtual İnternational Studies” . Osh state University April 18  2006
 • • Türkçe Öğrenim , Araştırma ve Uygulama Merkezi( TÖMER) 11.09.2006-22.06.2007
 • • Türk Cerrahi Derneği “Temel Cerrahi Eğitim “ 23.05.2009
 • • EPCD “Kış Toplantısı” 26-27 Aralık 2009
 • • Estetik Plastik Cerrahi Derneği 15. Ulusal Kongresi 15-16 Ocak 2011
 • • 8. Cerrahpaşa Plastik  Cerrahi Günleri: “Flep Cerrahisi” Sempozyumu 27-28 Mayıs 2011
 • • Çene Yüz Cerrahları Derneği 1. Ulusal Kongresi 29 Nisan – 01 Mayıs 2011
 • • İstanbul İnternational Rhinoplasty Course 22-24 June 2011 İstanbul 
 • • Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı 

14-18 Eylül 2011 İzmir 

 • • Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği V. Rinoplasti Kursu 10-12 Mayıs 2012 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara 
 • • 9. Cerrahpaşa Plastik  Cerrahi Günleri: “ Yüz Rekonstruksiyonu “ 1-2 Haziran 2012 İstanbul
 • • “4th international Eurasian Aesthetic Surgery Course” 16-19 June 2012 İstanbul
 • • Türk Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği 34. Ulusal Kurultayı

31 Ekim-4 Kasım 2012 Antalya Rixos

 • • “Saç Ekim Kursu” katılımcı belgesi 31 Ekim 2012 Antalya Rixos.
 • • 41 PRECD Ulusal Kurultayı 26-30 Ekim 2019 Samsun, Türkiye. 
 • • 14. Ulusal Yara Kongresi 12-15 Aralık Antalya, Türkiye
 • • 14.Prof. Dr. Rıdvan Ege El Cerrahisi Kursu,İleri Kurs 6-7 Aralık 2019. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi

DENKLİK 

Yükseköğretim Yürütme  Kurulu 03.06.2009 tarihli kararıyla diploma denkliği verildi.

Çalıştığım Kurumlar

 • • 2007-2012    İstanbul Tıp Fakültesi –Plastik, Rekonstruktif ve Estetik cerrahi ABD ve El cerrahi BD  İstanbul/Türkiye
 • • 2012-2013    Kolan British Hospital – Plastik, Rekonstruktif ve Estetik cerrahi Uzmanı   Lefkoşa /KKTC
 • • 2013-2016    Ağrı Devlet Hastanesi- Plastik, Rekonstruktif ve Estetik cerrahi Uzmanı  ( Klinik sorumlusu) Ağrı/Türkiye
 • • 2016- 2018   Dumlupınar Üniversitesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Plastik, Rekonstruktif ve Estetik cerrahi Uzmanı ( Klinik Sorumlusu)Kütahya/Türkiye.
 • • 2018-halen Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi ABD, Anabilim Dalı Başkanı. Dr.Öğr. Üyesi.

Bilimsel Faaliyet 

 • A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
 • •  E Hocaoğlu, SV Kuvat, B Özalp, A Akhmedov, Y Doğan, E Kozanoğlu, FS Mete, M Erer. Foreign body penetrations of hand and wrist: a retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.,  2013;19:58-64.
 • • ZU Bali, E Sır, A Ahmedov , L Aydemir,  M Güngör, A Aksoy.  A novel method to prevent complications of nasal osteotomy: matress suture which traverses lateral walls and septum.Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(6):324-8
 • • Yavuz Keçeci , Zulfukar Ulas Bali, Anvar Ahmedov & Levent Yoleri. Angular artery island flap for eyelid defect reconstruction. Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery Pages. 1-5. Punlished online: 05 Aug 2019
 • • AhmedovA, Aras B, Sevim M, Aksu İ, Kabay Ş. A Fournier’s Gangrene Case Due to Misplaced Urethral Catheter and Urethroplasty with SaphenousVein and Singapore Flap. JReconstrUrol2018;8(2):61-4
 • • Fatih Oghan, Muhammet FatihTopuz, Anvar Ahmedov. Reconstruction of Nasal Defects in Patients with Non-Melanocytic Skin Cancers. İnt Open Acce Otolary 2019; 3(1):1-5
 • • Zulfikar Ulas Bali, Anvar Ahmedov, Burak Özkan, Mustafa Mazican, Yavuz Keçeci. Inferior Gluteal Artery Perforator Flap for Closure of Sacral Defects after Pilonidal Sinus Surgery. Turk J Plast Surg 2019;27:9-13.
 • B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
  • • A Ahmedov, Y Ahmedov. Obezite Merkezine Başvuran Kadınların Tanımlayıcı Özellikleri ve Klinik Deneyimlerimiz. Uluslararsı ve ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 2019 Çeşme, İzmir (Tam metin sözlü bildiri). 
  • • Y Ahmedov, A Ahmedov. Determination of fall risks of patients hospitalized in the emergency department. Uluslararsı ve ulusal İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi 2019 Çeşme, İzmir (Poster bildirisi). 
  • • A Ahmedov. Maksillofasiyal fraktürlerde postoperatif komplikasyonların retrospektif analizi. Erciyes Universitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2019 Kayseri,Türkiye. (Tam metin sözlü bildiri)
  • C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
  • • Aydin A, Meyzin I, Serin DA, Ahmedov A, Bicer A. The satisfactory effects of the other operations with carpal tunnel operation of the same hand. Hand Microsurg. 2012; 1(2): 43-48.

      D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  • • E Hocaoglu, SV Kuvat, A Ahmedov, B Özalp, E Güven, M Erer., 32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi. konferansı dahilinde “32. Ulusal Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kongresi.” bildiri kitapçığındaki “El ve Elbileğinin Yabancı Cisim Penetrasyonlarına Genel Bakış ve İlginç Olgularımızdan Örnekler.”, E22 pp., Trabzon, Türkiye, Eylül, 2010. (Bildiri Sunumu)
  • • Ulaş Bali, Emin Sır, Anvar Ahmedov, Melike Güngör, Alper Aksoy, Ahmet Seyhan. “Atelsiz Rinoplasti”. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 36. Ulusal Kurultayı.  İstanbul, Türkiye , 29 Ekim -1 Kasım 2014. Kongre Kitabı: s.48(Serbest Bildiri)
  • • Atakan Aydın, İbrahim Meyzin, Anvar Ahmedov, Derya Aytop Serin, Ahmet Biçer, Metin Erer, Safiye Özkan, Zeynep Hoşbay. “Aynı Elde Karpal Tünel Operasyonu Birlikte Yapılan Diğer Operasyonların Hasta Memnuniyetine Etkisi”. İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi ABD. 12. Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi. 19-22 Mayıs 2010, Antalya. Kongre kitabı:S-55 s.80 (Sözlü Bildiri)
  • • Dr. Atakan Aydın, Dr. Sevgi Kurt Yazar, Dr. İbrahim Meyzin,  Dr. Anvar Ahmedov, Dr. Yunus Doğan. “Hipoplastik Başparmakta Tedavi Seçenekleri”. İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi ABD. Türk Plastik  Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  33. Ulusal Kurultayı . Çeşme Sheraton Otel – İzmir.14-18 Eylül 2011. Kongre Kitabı: OP-072 s.70. (Serbest Bildiri).
  • • Anvar Ahmedov, Yeşim Ahmedov, Burcu Özdemir. Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören, Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Tarafından 1 Yıl Süre ile Takip Edilen 70 Yaş Üstü Basınç Yaralı Hastaların Klinik Özellikleri ve Yara Durumları ile İlgili Retrospektif Bir Çalışma. 14. Ulusal Yara Kongresi 2019 Antalya,Türkiye. (Sözlü Bildiri)

E. Kongrelerde sunulan posterler:

  • • Ulaş Bali, Anvar Ahmedov. “Saddle Nose Deformiteli Hastanın Septal Kıkırdak Grefti ile Onarımı”. Ağrı Devlet Hastanesi Plastik Rek+onstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ağrı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 36. Ulusal Kurultayı.  İstanbul, Türkiye , 29 Ekim -1 Kasım 2014. Kongre Kitabı: P394 s.130( Poster)
  • • Dr. Hüseyin Elbey, Dr. İbrahim Meyzin, Dr. Anvar Ahmedov, Dr. Burhan Özalp, Dr. Atakan Aydın. “Fleksör Carpi Ulnaris Origolu Palmaris Longus Tendonu (Nadir bir olgu sunumu)”. İstanbul Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi ABD. Türk Plastik  Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  33. Ulusal Kurultayı. Çeşme Sheraton Otel – İzmir.14-18 Eylül 2011. Kongre Kitabı: PP118 s.110(Elektronik Poster)
  • • Burak Özkan, Ulaş Bali, Anvar Ahmedov. “Ağrı İilinde Karpal Tuneli Nedeniyle  Opere Edilen Hastaların Sosyodemografik Olarak İncelenmesi”. Ağrı Devlet Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ağrı. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneğinin 38. Ulusal Kurultayı. Antalya Gloria Otel 27-30 Ekim 2016. Kongre Kitabı(Poster).
  • • Anvar Ahmedov, Sermin Umay Tok, Furkan Karabulut. Epidermal büyüme faktörünün diyabetik ayak arterlerinin üzerindeki pozitif etkisi serbest doku nakli için yeterli kan akımı sağlar mı? doppler usg ile süreç takibi. 14. Ulusal Yara Kongresi 2019 Antalya,Türkiye.(Poster )
  • • Anvar Ahmedov, Sercan Şimşek, Furkan Karabulut. Multipl Myelomda Deri Tutulumu: Olgu Sunumu. 14. Ulusal Yara Kongresi 2019 Antalya,Türkiye.(Poster)
  • • Anvar Ahmedov, Furkan Karabulut. Nadir görülen büyük boyutta deri tutulumu olan Difüz Büyük B Hücreli Lenfoma. 41.PRECD Kurultayı 2019 Samsun,Türkiye. (Poster Sunumu)
  • • Anvar Ahmedov, Hasan Emre Aydın. Siyahi hastada bazosquamous ca’nın lokal nüks ve metastaz olgusu. 41.PRECD Kurultayı 2019 Samsun,Türkiye. (Poster Sunumu)
  • • Anvar Ahmedov, Furkan Karabulut. Dupuytren Kontraktüründe El Palmar Bölge Defektinde El Dorsalinden Ven Transpozisyonu Ve Ulnar Arter Perforator Serbest Flep İle Rekonstruksiyon. 41.PRECD Kurultayı 2019 Samsun,Türkiye. (E-Poster)
  • • Anvar Ahmedov. Nadir görülen iyi huylu cilt eki tümörü – Spiradenoma. 41.PRECD Kurultayı 2019 Samsun,Türkiye. (E-Poster)

 

F. Kitap. Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitap editörlüğü veya bölüm yazarlığı

Anvar Ahmedov. Bölüm 1. Orofasial Ağrı Anatomisi. Akademisyem Kitatabevi 2019. Orofasial, Baş ve Boyun Ağrılarına Multidisipliner Yaklaşım.

Anvar Ahmedov. Bölüm 11Ağız Bölgesi Ağrısında Maksillofasiyal Cerrahinin Ağrı Yönetimi. Akademisyem Kitatabevi 2019. Orofasial, Baş ve Boyun Ağrılarına Multidisipliner Yaklaşım.

Ender Anılır

Adı Soyadı : Ender Anılır

 

İletişim Bilgileri

Adres : Uzun Bayır Sokak No:27-29 D: 18 Kat: 1 Sütlüce mahallesi Beyoğlu İstanbul

 

Telefon : 05065025460

 

Mail : dr.enderanilir@gmail.com

 

Doğum Tarihi : 16.08.1982

 

Unvanı : Uzman Doktor

 

Öğrenim Durumu : Lisans

 

Lisans  :  Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi , 2001-2008

Uzmanlık  : Genel Cerrahi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2009-2014

Yüksek Lisans  : Karaciğer Nakli, İnönü Üniversitesi, 2019-

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.     Anilir E, Ozen F, Yildirim IH, Ozemir IA, Ozlu C, Alimoglu O. IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? Ann Hepatobiliary Pancreat Surg. 2017 Feb;21(1):30-38.

2.     Ender Anılır, Filiz Özen, İbrahim Ali Özemir, İbrahim Halil Yıldırım, Çağrı Bilgiç, Orhan Alimoğlu. TLR4 Asp299Gly and Thr399Ile and TLR2 intron 2 microsatellite gene polymorphism in patients with acute biliary pancreatitis; İs it the cause of disease? Turk J Surg. 2018 Aug 28;34(3):191-197. doi: 10.5152/turkjsurg.2017.3828.

3.     Özemir İA, Bayraktar B, Anılır E, Orhun K, Eren T, Sağıroğlu J, Ceyran AB, Yiğitbaşı R, Alimoğlu O. The association of papillary thyroid cancer with microcalcification in thyroidnodules with indeterminate cytology based on fine-needle aspiration biopsy. Turk J Med Sci. 2016 Dec 20;46(6):1719-1723.

4.     Ender Anılır, Fatih Büyüker, Salih Tosun, Orhan Alimoğlu. Incarcerated Spigelian hernia: A rare cause of abdominal wall tender mass. DOI: 10.14744/nci.2018.09582.

5.     Bozkurt, B., Anilir, E., Sahin, T., Bilgin, R., Serin, A., Yazici, P., Tokat, Y. (2020). Prediction Of Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Liver Transplantation By Preoperative F-18-Fdg Pet/Ct. International Journal of Surgery75, S3.

6.     Anilir, Ender, et al. “Liver Transplantation In Patients With Incidental Hepatocellular Carcinoma/Cholangiocarcinoma And Intrahepatic Cholangiocarcinoma: A Single-Center Experience.” International Journal of Surgery 75 (2020): S29.

7.     Ender Anılır, “A Rare Rectosigmoid Mass Mimicking Cancer; Solitary Rectal Ulcer”. Nigerian Journal of Clinical Practice. Aug, 2021, 24(8): 1255-1258

 

7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

 

1.     Ozemir İA, Bilgic C, Bayraktar B, Yalman H, Aslan S, Demir M, Anılır E, Yigitbasi R. Endoscopic morcellation of gastric bezoar. EES 2012, İstanbul. November 22-24. P 339.

2.     Anilir E, Ozen F, Yildirim IH. IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? 3rd World Congress of Digestive Diseases (WCDD-2018), Nov. 30-Dec. 2, 2018, Rome, Italy. Forum 7: Pancreatitis and Biliary Tract Diseases, 11.40-12.00 a.m.

3.     Ender Anılır, Tolga Sahın Bırkan Bozkurt, Pınar Yazıcı, Gulen Dogusoy Sadık Server Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat Liver Transplantation İn Patients With İncidental Hepatocellular Carcinoma/Cholangiocarcinoma And İntrahepatic Cholangiocarcinoma: A Single-Center Experience. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.

4.     Bırkan Bozkurt, Pinar Yazici, Ender Anilir, Yıldıray Yüzer, Yaman Tokat. Hepatic Adenomatosis: A Rare Indication for Living Donor Liver Transplantation. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.

5.     Bırkan Bozkurt, Ender Anılır, Tolga Sahın, Refık Bılgın, Ayfer Serın, Pınar Yazıcı, Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat. Prediction of hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantation by preoperative F-18-FDG PET/CT. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.

6.     Ender Anılır, Bırkan Bozkurt, Nagıhan İnan Gurcan, Yıldıray Yuzer, Yaman Tokat. A Rare Pancreas Tumor; Dermatofıbrosarcoma Protuberans Of Pancreas. 3rd Internatıonal Advanced Lıver & Pancreas Surgery Symposıum. 10-12 October 2019, Istanbul – Turkey.

 

6.3.  Yazılan Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler.

 

1.     Lap Lambert Academic Publishing (December 21, 2017). IL-8 gene polymorphism in acute biliary and non biliary pancreatitis: probable cause of high level parameters? May it be the reason of cancer and inflamatory diseases? ISBN-10: 6133990988, ISBN-13: 978-6133990982.

2.     Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitapları AYBAK 2019 / I (March): Current Topics of Hemato-oncology, Chapter 12: Liver malign tumors; liver transplantation as a surgical treatment. Page: 91-105. İSBN: 9786052583807.

3.     Gastrointestinal sistem Tümörleri -2, Pankreas Kanseri Bölüm 9, Lokal İleri Evre Pankreas Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Cerrahi Yaklaşımlar. İSBN: 9786052585542

4.     Tüm yönleriyle böbrek nakli teorik bilgiler ve klinik uygulamalar, Bölüm 9, Donör Nefrektomi teknikleri. İSBN: 978-605-258-941-0

5.     Endometriozis Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585726.

6.     Cerrahi Branşlar için Nadir Vakalar, Editör, ISBN: 9786052585733.

7.     Cerrahi Hastalarda Beslenme, Yardımcı Editör, ISBN: 9786052586631.

8.     Acil Cerrahi ve Travmatolojide Nadir Vakalar, Editör, ISBN: 9786052585740.

9.     Gastrointestinal Stromal Tümörler ve Nöroendokrin Tümörlere Yaklaşım, Editör, ISBN: 9786052585719.

10.  Abdominal Sarkomun Cerrahi ve Sistemik Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585757.

11.  Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar, Editör, ISBN: 9786052585634.

12.  Hepatoloji, Editör, bölüm yazarı, Bölüm 77, kadaverik karaciğer naklinde cerrahi. Bölüm 76, Erişkin canlı vericili karaciğer naklinde cerrahi. ISBN: 9786257275392.

 

 

7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

1.     Yahya Çelik, Oktay Yener, Turgut Tunç Eren, Ahmet Yılmaz, Mustafa Demir, Ender Anılır, Rafet Yiğitbaşı. Systemic inflammatory response in the open or laparoscopic cholecystectomy. Med Med J. 2013; 28(3): 125-131 | DOI: 10.5222/J.GOZTEPETRH.2013.125.

2.     Ender Anilir, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Laparoscopic treatment of symptomatic non-ruptured proximal and middle segment splenic artery aneurysm. Laparosc Endosc Surg Sci. 2019; 26(1): 24-27 | DOI: 10.14744/less.2019.58661.

 

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.       Bayraktar B, Özemir İA, Bölük SE, Anılır E, Orhun K, Yiğitbaşı R. Kalıcı venöz kemoterapi portu uygulamalarımız. 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir. 23-27 Mayıs 2012. PB 35.

2.       S. Tosun, G. Uluç, E.Anılır, H. Baysal, , Ö.Ekinci, İ.A. Özemir, B. Bayraktar, S. Orman, F. Büyüker, H.Yalman, O. Alimoğlu, R.Yiğitbaşı. Geriatrik hasta grubunda bütün inguinal Herniler opere olmalı mı? 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. PB 3.

3.       S.Tosun, T.Atak,  B.Burcu, F.İ.Göçer, E.Anılır, G.Uluç, İ.A.Özemir, B.Bayraklar, H.Baysal, H.Yalman, O.Alimoğlu, R.Yiğitbaşı. Laparoskopik kolesistektomi sonrası port yeri hernileri.  4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. PB 6.

4.       S. Tosun, S. Bölük, H. Baysal, H. Yalman, S.E. Bölük, B. Bayraktar, İ.A. Özemir, G. Uluç, E. Anılır, A. Aslan, F.T. Özyalvaç, T. Özdemir. Monoflament Polyester Mesh ile Laparoskopik inlay Parastomal Herni Onarımı. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. V 5.

5.       Suleyman Orman, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvac, Murat Kayağ, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Nadir Bir Akut Batın Nedeni; Peptik Ulkus Perforasyonu Nedeniyle Subtotal Gastrektomi Öyküsü Olan Hastada Efferent Loop Perforasyonu. 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [pb- 95]

6.       Ender Anılır, Fatih Buyuker, Çağrı Bilgic, Özgur Ekinci, Bulent Taşel, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu Nadir Bir Akut Batın Nedeni; İnkarsere Spigel Herni . 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [pb – 178]

7.       İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Kıvılcım Orhun. Tunç Eren, Ender Anılır, Berrin Güçlüer, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. İzole tiroid isthmus agenezine eşlik eden bilateral ve multisentrik “Clear cell varyant papiller kanser” olgusu. 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013.PB 26.

8.       Salih Tosun, Süleyman Orman, Şeyma Özkanlı, Ferman Tevfik Özyalvaç, Ender Anılır, Murat Kayağ, Cengiz Madenci, İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Gülbey Turan, Oktay Yener, Haydar Yalman. Geriatrik hasta grubunda kolonoskopik polipektomi sonuçlarımız. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 34.

9.       İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tunç Eren, Tuba Atak, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Koruyucu stoma olmaksızın anterior/aşağı anterior rezeksiyon erken dönem sonuçlarımız: Koruyucu stoma her hastaya gerekli mi? 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 215.

10.     Rafet Yiğitbaşı, Sait Özsoy, Ender Anılır, Tarık Artış, Barış Bayraktar, Salih Bölük, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu. Üç odaklı senkron kolon tümörü: Olgu sunumu.14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 227.

11.     Barış Bayraktar, İbrahim Ali Özemir, Salih Tosun, Jülide Sağıroğlu, Salih Bölük, Ender Anılır, Kıvılcım Orhun, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Laparoskopik kolorektal cerrahisi deneyimlerimiz. 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya. 16-19 Mayıs 2013. PB 241.

12.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu.  Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Primer karsinoid tümör 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (P-146)

13.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; karsinosarkom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (P-149)

14.     Ender Anılır, Hakan Baysal, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Aynı memede görülen iki farklı odakta malignite saptanan hastada Meduller karsinom ve duktal karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (P-160)

15.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Papiller karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (P-148)

16.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Mehmet Zeki Buldanlı, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Nadir görülen bir meme kanseri olgusu; Meduller karsinom 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 [P-159]

17.     Orman S, Eren T, Anılır E, Kayağ M, Tosun S, Büyüker F, Yalman H, Yiğitbaşı R, Acar M, Alimoğlu O Karaciğer Metastazları ile Seyreden Malign Solid Psödopapiller Tümör Olgusu 11. Türk Hepatobiliyer Cerrahi Kongresi 13-17 Kasım 2013 Antalya (p-20)

18.     Ender anılır, İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Tunç Eren, Ercüment Tombalak, Süleyman Orman, Ebru Zemheri, Orhan Alimoğlu. Nadir bir Akut Karın Sebebi; Primer İntestinal Anjiyosarkom’a bağlı İnce Bağırsak Perforasyonu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0065]

19.     Ender Anılır, Salih Tosun, Özgür Ekinci, İbrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Orhan Alimoğlu Endometriozis nedenli Akut Mekanik İntestinal Obstruksiyon olgusu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0158]

20.     Ender Anılır, Hakan Baysal, İbrahim Ali Özemir, Fatih Büyüker, Salih Tosun, Tuğrul Özdemir, Ferman Tevfik Özyalvaç, Orhan Alimoğlu Nadir görülen meme kanseri nedeni; Karsinoid Tümör; opere ettiğimiz 2 olgunun sunumu 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0930]

21.     İbrahim Ali Özemir, Ender Anılır, Barış Bayraktar, Tunç Eren, Metin Leblebici, Ercüment Tombalak, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Memenin Paget Hastalığında Görüntüleme, Biopsi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [PS-0935]

Yurt içi sözlü bildiriler

22.     Özemir İA, Bayraktar B, Anılır E, Bölük S, Eren T, Orhun K, Yalman H, Yiğitbaşı Ri Memenin papiller lezyonlarında kalın iğne biyopsilerine ne kadar güvenebiliriz? 18. Ulusal Cerrahi kongresi, İzmir. 23-27 Mayıs 2012. SB-212.

23.     S.Tosun, G.Uluç, F.T.Özyalvaç, E.Anılır, H.Baysal, B.Bayraktar, İ.A.Özemir, S.Bölük, H.Yalman, R.Yiğitbaşı. İnsizyonel Herni Onarımında Cerrahın Yöntem Tercihi (meshli mi? meshsiz mi?) 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum. 11-14 Nisan 2013. SB 4

24.     Cengiz Madenci, Julide Sağıroğlu, Ender Anılır, Özgur Ekinci, Murat Kayağ, Haydar Yalman, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu Künt Abdominal Travmalarda Non-operatif Yaklaşımın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. 9.Ulusal Travma ve Acil cerrahi Kongresi, Antalya. 19-23 Nisan 2013 [sb – 7]

25.     İbrahim Ali Özemir, Haydar Yalman, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Mustafa Demir, Hakan Baysal, Salih Tosun, Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu.  Toplumumuzda Hashimoto Tiroiditi varlığı differansiye tiroid kanseri gelişiminde etkili bir faktör müdür? 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013. SB-11.

26.     İbrahim Ali Özemir, Barış Bayraktar, Ender Anılır, Ferman Özyalvaç, Hakan Baysal, Haydar Yalman Rafet Yiğitbaşı, Orhan Alimoğlu. Tiroid İİAB’sinde belirsiz sitoloji saptanan hastalarda kalsifikasyon varlığının tiroid papiller kanseri ile birlikteliği. 6. Ulusal Endokrin Cerrahisi Kongresi. Antalya 25-28 Nisan 2013. SB-3.

27.     Hakan Baysal, Ender Anılır, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu Meme kanseri olgularında 5 yıllık klinik tecrübemiz ve retrospektif değerlendirme 12.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya.  24-27 Ekim 2013 (S-043)

28.     Cengiz Madenci, Salih Tosun, Ercüment Tombalak, Tunç Eren, İbrahim Ali Özemir, Özgür Ekinci, Fatih Büyüker, Hakan Baysal, Ender Anılır, Orhan Alimoğlu Akalkülöz Kolesistit Olgularının Analizi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-057]

29.     Salih Tosun1, Şeyma Özkanlı2, Ercüment Tombalak1, Ebru Zemheri2, İbrahim Ali Özemir1, Süleyman Orman1, Cengiz Madenci1, Turgut Tunç Eren1, Ferman Tevfik Özyalvaç1, Ender Anılır1, Orhan Alimoğlu1 Tiroidde Bethesda sınıflaması:iki yıllık retrospektif değerlendirme 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-105]

30.     Fatih Büyüker, Ender Anılır, Salih Tosun, Metin Leblebici, Özgür Ekinci, Hakan Baysal, Süleyman Orman, Ferman Tevfik Özyalvaç, Tuğrul Özdemir, Haydar Yalman, Orhan Alimoğlu, Appendektomi sonrası intraabdominal abse Konvansiyonel yöntem laparoskopi’ye göre daha mı güvenlidir?; 2 yıllık vaka analizi 19.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 16-20 Nisan 2014 [SS-288]

Diğer Video Ve Poster Sunumlar

31.     Ender Anılır, Salih Tosun, Özgür Ekinci, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Spontan hemoperitoneum’a bağlı akut batın; Süperior mezenterik arter dalı anevrizma rüptürü. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016 [PS-0123].

32.     Ender Anılır, Filiz Özen,   İbrahim       Halil Yıldırım, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Akut Biliyer Pankreatitli Hastalarda Tlr4 Ve Tlr2 Gen Polimorfizminin Araştırılması. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016 [PS-1242].

33.     Ender Anılır, Yasemen Adalı, Görkem Yıldız, İbrahim Ali Özemir,         Uğur Gençoğlu. Nadir bir Rektal Kitle Olgusu; Soliter Rektal Ülser. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [PS-1030]. (Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığım vaka)

34.     Ender Anılır, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız,    Uğur Gençoğlu. Az görülen bir fıtık olgusu; Amyand herni. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [PS-0503] (Somali Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığım vaka)

35.     Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Mustafa Arısoy, Ender Anılır, Uğur Can, Emre Balık, Dursun Buğra. Kolorektal cerrahide ghost ileostomi yöntemi. 16. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 16-20 Mayıs 2017. [SP-015]

36.     Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Ender Anılır, Erman Sobutay, Orhan Bilge. Laparoskopik Karaciğer segmentektomi. 13. Ulusal Laparoskopik endoskopik cerrahi kongresi. 19-22 Nisan 2017. [VB-27]

37.     Ender Anılır, Erman Sobutay, Şenol İbrahim Carıllı. Perisigmoidal internal herniasyonda laparoskopik onarım. 6. Ulusal Fıtık Kongresi. 5-7 Ekim 2017. [V5]

38.     Ender Anılır, Uğur Can, Erman Sobutay, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Non-rüptüre splenik arter anevrizması; Laparoskopik splenektomi ve arter rezeksiyonu. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-057]

39.     Ender Anılır, Erman Sobutay, Uğur Can, Şenol Carıllı, Aydın Alper. Laparoskopik real time indosiyanin yeşili ile karaciğer segmentektomi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-041]

40.     Erman Sobutay, Çağrı Bilgiç, Serkan Zenger, Uğur Can, Ender Anılır, Bülent Gürbüz, Tunç Yaltı. Testiküler feminizasyonda bilateral inguinal herni tamiri ve orşiektomi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-230]

41.     Erman Sobutay, Çağrı Bilgiç, Uğur Can, Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Ender Anılır, Orhan Bilge, Dursun Buğra. Kolorektal kanserin senkron karaciğer metastazlarında eş zamanlı rezeksiyon etkin olarak yapılabilir mi? [EPS-0715]

Ulusal Kongreler Sözlü Sunum

42.     Ender Anılır, Filiz Özen,   İbrahim       Halil Yıldırım, İbrahim Ali Özemir, Görkem Yıldız, Orhan Alimoğlu. Akut  biliyer pankreatitli hastalarda IL-8 gen polimorfizminin   araştırılması. 20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya 13-17 Nisan 2016. [SS-159]

43.     Filiz Özen, İbrahim Halil Yıldırım, Ender Anılır, Metin Eser, Oğuzhan Yaralı. A study of TLR4 Asp299Gly and Thr399Ile and TLR2 intron 2 microsatellite gene polymorphism in patients with acute nonbiliary pancreatitis. 12. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Çeşme/İzmir 5-9 Ekim 2016. [S-62]

44.     Serkan Zenger, Bülent Gürbüz, Uğur Can, Çağrı Bilgiç, Erman Sobutay, Ender Anılır, Duygu Sezen, Emre Balık, Dursun Buğra. Lokal ileri rektum kanserinde neoadjuvan kısa dönem radyoterapi ile uzun dönem kemoradyoterapinin patolojik yanıta etkisi. 11-15 Nisan 2018 Antalya. [SS-172].

45.        Ender Anılır, HCC Yaklaşım Protokolleri ve Karaciğer Nakli: Florence Nightingale Deneyimi, Oturum Adı: 9. Oturum: Nakil Merkezlerimizin Deneyimi, 4.Çukurova Hepatosellüler Karsinom Kongresi, 7-29. Şubat 2020 Adana.

46.         Ender Anılır, Siroz zemininde gelişmiş erken HCC vakalarında karaciğer transplantasyonu mu? Rezeksiyon mu? Panel 2: Sirotik hastanın yönetiminde yaşanan problemler ve çözümleri, Şanlıurfa 16. Anadolu Gastroenteroloji Günleri, 11-12 Eylül 2020 Dijital Toplantı, Şanlıurfa.

 

 

10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri

1.     Türk Cerrahi Derneği

2.     Ulusal Acil ve travma cerrahisi Derneği

3.     International Journal of Surgery Case Reports – Review

·       Laparoscopic splenectomy for a simultaneous wandering spleen along with an ectopic accessory spleen. Case report and review of the literature. IJSCASEREPORTS-D-17-00689.

·       Surgery, The Best Treatment Option For A Giant Fecaloma: A Case Report And Review Of Literature. IJSCASEREPORTS-D-18-00348.  

·       First Ever Case Report of Co-occurrence of Hobnail Variant of Papillary Thyroid Carcinoma and Intrathyroid Parathyroid Adenoma in the Same Thyroid Lobe. IJSCASEREPORTS-D-20-00149.

·       Case Report of Phosphate Enema Administration Causing Life Threatening Rectal Perforation. IJSCASEREPORTS-D-20-00481.

·       A case of adult rectal duplication cyst resected by synchronous trans-abdominal and trans-anal total mesorectal excision. IJSCASEREPORTS-D-20-00586. Revised.

·       A case of adult rectal duplication cyst resected by synchronous trans-abdominal and trans-anal total mesorectal excision. IJSCASEREPORTS-D-20-00586R1. Accepted.

·       Application of minimal invasive technique for thyroidectomy without remote access in locally advanced thyroid carcinoma with gross extra-thyroidal extension. IJSCASEREPORTS-D-20-00518.

·       Small intestinal arteriovenous malformation treated by laparoscopic surgery using intravenous injection of ICG; case report with literature review. IJSCASEREPORTS-D-20-00595.

·       A case report of Double cystic duct during laparoscopic cholecystectomy in patient with chronic calculous cholecystitis. IJSCASEREPORTS-D-20-00461.

·       Pigmented villonodular synovitis associated with developmental dysplasia of the hip; a case report. IJSCASEREPORTS-D-20-00614

·       A case of adult rectal duplication cyst resected by synchronous trans-abdominal and trans-anal total mesorectal excision. IJSCASEREPORTS-D-20-00586R2.

·       A surprise during hepatectomy for a klatskin tumor: A case report. IJSCASEREPORTS-D-20-00770

·       Glomus Tumor-induced Lower Extremity Pain: A Case Report. IJSCASEREPORTS-D-20-00791

4.     European Journal of Gastroenterology & Hepatology – Review

·       Effects of PRSS1-PRSS2 rs10273639, CLDN2 rs7057398 and MORC4 rs12688220 polymorphisms on individual susceptibility to pancreatitis: a meta-analysis, EJGH15789

5.     İnternational Journal of Surgery&Surgical Techniques (IJSST), Editör. https://medwinpublishers.com/IJSST/editorial-board.php

Sami Engin Muz

KİŞİSEL BİLGİLER

Ad Soyad: Sami Engin Muz

Doğum Tarihi: 26.4.1980

Doğum Yeri: Elazığ/Türkiye

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dil: İngilizce   ÖSYM YDS (Nisan 2019) Puan 86.25

YÖKDİL (2019 İlkbahar Dönemi) Puan 93.75

İş adresi: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği                                                  

Ankara / Türkiye 

e-mail: enginmuz@yahoo.com

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK GELİŞİM

Eylül 1998/Haziran 2005: Tıp Doktoru: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye

Haziran 2003/Ağustos 2003:  Nöroşirürji Stajı: Lublin Halk Hastanesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Lublin, Polonya

Haziran 2007/Ekim 2012: Uzmanlık Eğitimi:  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun,  Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İbni Sina Hastanesi, Ankara, Türkiye

Uzmanlık tezi:  “Seröz Otit Media’da Vestibüler Bulgular, ENG ile Değerlendirme” Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, 2012.

Danışman: Prof. Dr. Muharrem Gerçeker

Ocak 2012/Mayıs 2014: Uzman doktor olarak Zorunlu Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Yenimahalle Devlet Hastanesi, Yenimahalle, Ankara

Haziran 2014/Haziran 2015: Uzman doktor olarak Zorunlu Devlet Hizmet Yükümlülüğü, Bismil Devlet Hastanesi, Bismil, Diyarbakır

Haziran 2015/Eylül 2017: Anestezi uzmanı olan eşimin Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde Algoloji yan dal eğitimine başlaması nedeni ile eş durumundan uzman doktor olarak Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Elazığ

Kasım 2016: Avrupa Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Yeterlilik Sertifikası Viyana, Avusturya 

Eylül 2017/Ekim 2019: Algoloji yan dal uzmanı olan eşimin Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası ile Erzurum’a atanması nedeni ile eş durumundan uzman doktor olarak Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum 

Kasım 2019/ Uzman doktor olarak Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara

ÜYESİ OLDUĞU MESLEKİ KURUMLAR:

 1. 1. Türk Otolarengoloji Derneği 
 2. 2. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği (Ankara, Türkiye)
 3. 3. UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) (Ankara, Türkiye) (2010)
 4. 4. AO CMF (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen Craniomaxillofacial) (Davos, Switzerland) (2015)
 5. 5. A Fellow of The European Board of Otolaryngology Head and Neck Surgery  (Austria, 2016)
 6. 6. International Society of Head and Neck Trauma (2017)
 7. 7. European Head and Neck Society (2017)

BİLİMSEL ETKİNLİKLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

A.1 Karatayli-Ozgursoy S, Ozgursoy OB, Muz E, Kesici G, Akiner MN. Evaluation of taste after underlay technique myringoplasty using whole-mouth gustatory test: smokers versus non-smokers. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2009 Jul;266(7):1025-30. 

A.2 Ozgursoy OB, Tulunay O, Muz SE, Aslan G, Kücük B. Acantholytic squamous cell carcinoma of the maxilla: Unusual location and aggressive behavior of a rare histologic variant. ENT-Ear, Nose Throat Journal. 2013;92(9):22-4.

A.3 Muz SE, Kurkcuoglu S, Tetik B, Kurkcuoglu A. Extraction of the bullet from posterior wall of the maxillary sinus and evaluation of the airgun gunshot injuries. International Journal of Advences in Case Reports. 2015;2(24):1439-1441.

A.4 Babademez MA, Gul F, Muz E, Muderris T, Kale H. Impact of partial and total tonsillectomy on adenoid regrowth. The Laryngoscope. 2016

A.5 Özdaş T, Özdaş S, Babademez MA, Muz SE, Atilla H, Baştimur S, İzbırak A, Kurt K, Öz I, Significant association between SCGB1D4 gene polymorphisms and susceptibility to adenoid hypertrophy in a pediatric population. Turk J Med Sci. 2017

A.6 Atilla H, Özdaş T, Baştimur S, Muz SE, Öz I, Kurt K, Babademez MA, Vatandaş N.  UGRP2 IVS1-89 G and c.201delC alleles might associate with adenoid hypertrophy in pediatric population. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2017

A.7 Öz I, Özdaş S, Baştimur S, Özdaş T, Muz SE, Atilla H, Kurt K, Erbek S. Role of single nucleotid polymorphisms of mammaglobulin-A gene in nasal polyposis: A case control study. Asthma Allergy Immunology. 2020;18:1-6

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

B.1 Muz SE, İslamoğlu Y, Doğan M, Gerçeker M, Orofasial Dijital Sendrom. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye 

B.2 Muz SE, İslamoğlu Y, Balcıoğlu M, Yorulmaz İ, Kostmann Sendromu: Temporal Kemik Osteomyelitine Cerrahi Tedavi Uygular mısınız? 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye  

B.3 Balcıoğlu M, Muz SE, Aktürk MT, Çervatoğlu P. Nazolabial Kist: Olgu Sunumu. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye  

B.4 Doğan M, Muz SE, Özgürsoy OB, Dursun G. Erişkin Hastada Larengeal Hemanjioma Yaklaşım. 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye  

B.5 Taş V, Muz SE, Beton S, Aktürk T. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı’na Acil Servisden Yönlendirilen Hastaların Epidemiyolojik İncelenmesi. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2012, Ankara, Türkiye  

B.6 Taş V, Muz SE, İslamoğlu Y, Beton S, Aktürk MT. Baş Boyun Bölgesinde İnsidental Olarak Tesbit Edilen Yabancı Cisimler. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2012, Ankara, Türkiye

B.7 Özdaş T, Özdaş S, Muz SE, Öz I, Baştimur S, Kurt K, Atilla H, İzbırak A. Adenoid Hipertrofisi Olan Çocuklarda SCGB1D4 Gen Polimorfizmleri. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

B.8 Mülazimoğlu S, Muz SE, Beton S, Aktürk T, Küçük B, Gökcan MK. Lingual Tiroide Transservikal Yaklaşım. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

B.9 Muz SE, Özdaş T, Kurt K, Babademez MA, Koanal Atrezi: Erişkin Hastada Nazal Obstruksiyonda Atlanan Tanı. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

B.10 Muz SE, Özdaş T, Mülzimoğlu S, Özakıncı H, Kaygusuz G. Asemptomatik Maksiller Sinüs Osteomuna cerrahi Yaklaşım. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

B.11 Muz SE, Kürkçüoğlu ŞS. Maksiller Sinüsden Havalı Tabanca Mermisinin Çıkarılması ve Havalı Tabanca Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. 11. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2014, Ankara, Türkiye

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

C.1 Doğan M, Muz SE, Özgürsoy OB, Dursun G, Erişkin Hastalarda Larengeal Kavernöz Hemanjioma Yaklaşım. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg, 2010;20(6):1-4   

C.2 Muz SE, Islamoglu Y, Dogan M, Gerceker M. Excision of Oral Hamartomas in Orofacial Digital Syndrome. Near East Medical Journal. 2011;2(1):32-34.

C.3 İslamoglu Y, Muz SE, Beton S, Meço C. Maksillada Fibröz Displazinin Total Eksizyonu, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2013;21(1):26-29 2011

C.4 Özgürsoy OB, Karataylı-Özgürsoy S, Muz SE, Demir N. Endoscopic surgery for cricopharyngeal dysfunction: Transoral injection of botulinum toxin and transoral laser cricopharyngeal myotomy, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2014;22(1):9-13

C.5 Solak Grassie S, Kumral D, Akdıkan A, Muz SE, Gezer F. A Mucopolysaccaridosis (Fucosidosis) case with acute respiratory insufficiency and pneumonia. Journal of Anesthesia, 2016;24(1):58-61

C.6 Muz SE, Atilla MH. Complications of transoral endonasal-controlled combined endoscopic adenoidectomy. Ent updates, 2020;10(3):390-395

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

D.1 Balcıoğlu M, Muz SE, Kesici GG, Gökcan MK, Aktürk T. Nadir Görülen İntranazal Kitle: Dev Alt Konka Piyoseli. 7. Akademi Toplantısı, 2009, Antalya, Türkiye

D.2 Özgürsoy OB, Muz SE, Tatarağası A, Gerçeker M. Grip Mevsiminin Ani İşitme Kaybı Prognozu Üzerine Etkisi. 1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, 2010, Gazimagosa, KKTC   

D.3 Balcıoğlu M, Muz SE, Abbasova G, Gökcan MK, Küçük B. Boyunda Kitle Ayırıcı Tanısında: Servikal Tularemi. 32. Ulusal Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Antalya, Türkiye 

D.4 Kubat G, Beton S, Muz SE, Doğan M, İslamoğlu Y, Küçük B. Nöroblastomda Bilateral Boyun Metastazı. 2011

D.5 Atilla H, Özdaş S, Özdaş T, Muz SE, Öz I, Baştimur S, Babademez MA. Adenoid hipertrofili pediatrik populasyonda UGRP2 gen polimorfizmleri. 11. Türk Rinoloji Kongresi 2015, Antalya, Türkiye 

D.6 Öz I, Özdaş S, Baştimur S, Özdaş T, Muz SE, Atilla H, Kurt K, Erbek S. Nazal polipozisli hastalarda mammaglobin A gen polimorfizmi. 11. Türk Rinoloji Kongresi 2015, Antalya, Türkiye 

D.7 Baştimur S, Özdaş S, Özdaş T, Öz I, Atilla H, Muz SE, Kurt K, Babademez MA. Nazal polipozisli hastalarda IL-5 (-756 C/G), IL-6 (-174T/C) single nükleotid polimorfizmleri. 11. Türk Rinoloji Kongresi 2015, Antalya, Türkiye 

E. Katkıda Bulunduğu Kitaplar ve Kitap Bölümleri

E.1 Operasyon Videoları, TKBBV Akademi Eğitim Kitapçıkları Serisi 7 Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi. Editör Toprak M, Deomed 2011

E.2 Muz SE. (2013). Kraniomaksillofasial Travma Bölüm 7. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi. Kürşat Gökcan (Bölüm Ed.), David Goldenberg, Bradley J. Goldstein (Ed.), Orhan Yılmaz, İrfan Yorulmaz (Çeviri Ed.). KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı içinde. Ankara: Akademisyen

E.3 Gerçeker M, Muz SE, Beton S. (2014). Kohleanın Mikroskopik Anatomisi. Muharrem Gerçeker (Ed.), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi içinde (s.17-23). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp ISBN: 978-975-567-081-2

E.4 Muz SE, Gerçeker M. (2014). Ototoksisite ve Vestibülotoksisite. Muharrem Gerçeker (Ed.), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi içinde (s.185-203). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp ISBN: 978-975-567-081-2

E.5 Muz SE, Yorulmaz İ. (2014). Fasial Paraliziler. Muharrem Gerçeker (Ed.), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi içinde (s.293-315). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp ISBN: 978-975-567-081-2

E.6 Anadolu Y, Muz SE. (2014). Horlama ve Obstruktif Uyku Apnesi.  Muharrem Gerçeker (Ed.), Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi içinde (s.701-721). Ankara: MN Medikal & Nobel Tıp ISBN: 978-975-567-081-2

E.7 Muz SE, Elgörmüş MN. (2019). Baş ve Boyun Lenfadenopatileri. Can Özlü (Ed.) Lenfadenopatiye Multidisipliner Yaklaşım içinde (s. 135-145). Ankara: Akademisyen Kitap Evi A.Ş. ISBN: 978-605-258-644-0

E.8 Muz SE. (2019). Baş ve Boyun Malignitelerinde Beslenme. Ender Anılır, Can Özlü (Ed.) Cerrahi Hastalarda Özel Beslenme ve Diyet Yönetimi içinde (s.155-162). Ankara: Akademisyen Kitap Evi A.Ş. ISBN: 978-605-258-663-1

E.9 Muz SE; (Müderris T, Kesici GG, İslamoğlu Y ile birlikte) 2019. Kulak Burun Boğaz Hastalıklarında Temel Yaklaşım ve Yönetim, Kitap Editörlüğü, Ankara: Akademisyen Kitap Evi A.Ş. ISBN: 978-605-258-652-5

E.10 Muz SE; (Şahin C, Kubat GO, Demirtaş M, Bilgen AS, Altındal AŞ) 2020. Vakalarla Kulak Burun Boğaz, Kitap Editörlüğü, Ankara: Akademisyen Kitap Evi A.Ş. ISBN: 978-625-7707-97-8

F. Görev Aldığı ve Yürüttüğü Projeler

F.1 2012-2014. Profesyonel ses kullanıcılarında tedavi öncesi ve sonrası stroboskopik parametreler ve ses analizinin değerlendirilmesi. Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Gürsel Dursun. Proje Yürütücüleri: Doc. Dr. Mustafa Kürşat Gökcan, Uzm. Dr. Süha Beton, Uzm. Dr. Sami Engin Muz. (Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) 

G. Katıldığı Yurtiçi ve Yurtdışı Kurslar

G.1 Beyin Cerrahisi Stajı, Lublin Halk Hastanesi Beyin Cerrahisi Bölümü, Lublin, Polonya, 2003

G.2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Temel Eğitimi, Ankara UMKE, Ankara, Türkiye, 2010

G.3 CPR eğitimi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ankara, Türkiye, 2010 

G.4 Cerrahi Araştırmada Moleküler Yöntemler Kursu, 6. Cerrahi Araştırma Kongresi Ankara, Türkiye, 2011

G.5 Maksillofasial Osteosentez Uygulamalı Temel Kursu, İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 3. Kongresi & Expo, İstanbul, Türkiye, 2011

G.6 Bilimsel Çalışmalarda Deney Hayvanı Kullanımı, Deney Hayvanları Laboratuvarı Sanayi ve A.Ş. Local Ethics Committee, Ankara, Türkiye, 2013

G.7 AO Neuro Course Skull Base International Interdisciplinary Symposium on Skull Base Trauma, Vienna, Austria, 2015 

G.8 AO CMF Course Principle of Craniomaxillofacial Fracture Management, İzmir, Turkey, 2016

G.9. AO CMF Course Neck Dissection (with Human Anatomical Specimens) Innsbruck, Austria, 2016

G.10. AO CMF Course Advences in Orbital and Periorbital Reconstruction (with Anatomical Specimens) – an interdisciplinary approach Vienna, Austria, 2017

G.11. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Baş Boyun ve Tiroid Cerrahisi Okulu, 2018

G.12. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, Yüz Plastik Cerrahi Okulu, 2019

H. Görev Aldığı Bilimsel Faaliyetler

H.1. 6. Ulusal Larengoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyesi, Ankara, 2012

H.2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Akreditasyonu, Raportör, Ankara, 2012

I. Katıldığı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kongre ve Toplantılar

I.1 Bilgilendirme ve Eğitim Pogramı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2007

I.2 Mesleki Profesyonel Gelişim Programı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2007 

I.3 Kulak Burun Boğaz Deneyimlerim, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2007

I.4 Adheziv Otitler, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.5 Vestibüler Schwannomda Tedavi Seçenekleri, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.6 Tiroid Maligniteleri, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.7 İntratimpanik Tedaviler, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.8 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2008

I.9 Vertigo Günleri, Ankara, Türkiye, 2008

I.10 Tiroid Nodulüne Yaklaşım Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.11 Pediatrik KBB, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2008

I.12 Vertigoya Yaklaşım ve Orta Kulak Cerrahisi, Otoloji Nörootoloji Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.13 7. Akademi Toplantısı, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Antalya, Türkiye 2009

I.14 Frontal Sinüs Cerrahisi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.15 OSAS Cerrahisi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.16 Baş ve Boyun Kanserlerinde Kemoterapi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.17 Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye, 2009

I.18 2. Toplantı, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği Kursları, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon, Türkiye, 2010

I.19 6. Toplantı, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği Kursları, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye, 2010

I.20 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, 2010, Ankara, Türkiye  

I.21 1. Ulusal Otoloji ve Nörootoloji Kongresi, Gazimagosa, KKTC, 2010

I.22 Tanısal ve Girişimsel Sialoendoskopi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2009

I.23 Canlıda KBB Operasyonları, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul, Türkiye, 2010

I.24 Salzburg Weill Cornell Seminerleri, Salzburg, Avusturya, 2010

I.25 Eğitim Toplantısı, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2010

I.26 İletim Tipi İşitme Kayıplarına Yaklaşım, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2010

I.27 Eğitim Toplantısı, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.28 Nasıl Yaparım? A’dan Z’ye Timpanoplasti, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2011 

I.29 İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği 3. Kongresi, İstanbul KBB-BBC Uzmanları Derneği, İstanbul, Türkiye, 2011

I.30 7. Türk Rinoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2011

I.31 Eğitim Toplantısı, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.32 Horlama ve Tıkayıcı Uyku Apnesinde Güncel Tedavi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.33 Tiroid ve Paratiroid Hastalıklarına Güncel Yaklaşım, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.34 6. Cerrahi Araştırma Kongresi, Türk Cerrahi Derneği, Ankara, Türkiye, 2011

I.35 Orta Kulak İmplantları, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2011

I.36 Vertigoya Güncel Yaklaşım, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2012

I.37 Frontal Sinüs Cerrahisi, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2012

I.38 6. Ulusal Larengoloji Kongresi, Larengoloji Derneği, Ankara Türkiye, 2012

I.39 İşitme Kayıplarına Güncel Yaklaşım, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Derneği, Ankara, Türkiye, 2012

I.40 10. Uluslar arası Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 2012

I.41 Çocuk Baş Dönmeleri, Türk Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Vakfı, Ankara, Türkiye, 2012

<